Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

190 lines
8.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2016-10-06" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Nieuwsbrief - oktober 2016</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201610">
 7. <h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - oktober 2016</h1>
 8. <h2 id="words-from-your-editors">Van uw redacteuren</h2>
 9. <p newsteaser="yes">
 10. Na enkele veranderingen in FSFE's stageprogramma in het begin van september zijn we
 11. blij dat we een vacature kunnen aankondigen voor een
 12. <a href="http://fsfe.org/news/2016/news-20160930-01.html">technische stage</a>
 13. bij de FSFE. We zoeken een stagiair die met ons gedurende drie maanden kan werken
 14. in ons kantoor in Berlijn, leert over Vrije Software en de FSFE, en gelijktijdig
 15. bijdraagt aan het herschrijven van delen van onze technische infrastructuur.</p>
 16. <p>
 17. In de komende maanden zullen we meer stagemogelijkheden aankondigen. Een goede
 18. manier om hier meer over te weten is door deze nieuwsbrief regelmatig te lezen.
 19. Bekijk vooral onze sectie over in actie komen voor nieuws over informatiemateriaal
 20. en verkoop van handelswaar (we zenden u met alle liefde meer, wanneer het opraakt!).
 21. </p>
 22. <h2 id="the-summit">De Top</h2>
 23. <p>We zijn er nog niet over uit hoe cool het was om zovelen uit onze gemeenschap
 24. deel te zien nemen aan de FSFE-Top in september. Het was een goede ervaring en
 25. we kijken ernaar uit om deze te herhalen. Eén van de hoogtepunten was de
 26. sluitende keynote waarin Julia Reda <a href=
 27. "https://fsfe.org/news/2016/news-20160907-01.html">propriëtaire
 28. software uitriep tot bedreiging voor de democratie</a>. Bekijk de
 29. keynote en enkele andere toespraken van de Top, ofwel op ons
 30. <a href=
 31. "https://www.youtube.com/channel/UC68ldbHwL_-5qzETqOaAMWQ">YouTube
 32. kanaal</a>, danwel van onze <a href=
 33. "https://download.fsfe.org/videos/summit2016/">downloadserver</a>
 34. waar u de beschikbare video's in webm-formaat kan verkrijgen.</p>
 35. <p>We vierden ook FSFE's vijftiende verjaardag in C-Base met een ceremonie
 36. waar we veel van onze lokale helden in Europa eer bewezen. C-Base is zo
 37. vriendelijk geweest om een <a href=
 38. "https://vimeo.com/181328339">opname van de ceremonie</a> te publiceren, voor
 39. als u interesse hebt om het verhaal van enkele van onze helden te horen. Zij werken
 40. op dit moment allemaal in één van FSFE's teams.</p>
 41. <h2 id="are-you-our-next-technical-intern">Bent u onze volgende
 42. technische stagiair?</h2>
 43. <p>Zoals eerder genoemd zoeken we naar een technische stagiair om gedurende
 44. drie maanden deel te nemen aan ons team. De stagiair herschrijft een nieuw
 45. account managementsysteem en voert deze in. Deze stage is gebaseerd in Berlijn
 46. en begint op 1 januari 2007 of anders als dit is overeengekomen. U kunt meer
 47. lezen over andere informatie, waaronder het basissalaris, dat ter compensatie beschikbaar wordt gesteld, in
 48. onze <a href="http://fsfe.org/news/2016/news-20160930-01.html">oproep voor een
 49. technische stagiair</a>. We kijken uit naar uw sollicitatie!</p>
 50. <h2 id="from-the-community">Van de gemeenschap</h2>
 51. <ul>
 52. <li>
 53. <p>David Boddie beschreef zijn ervaringen met <a href=
 54. "http://www.boddie.org.uk/david/www-repo/Personal/Updates/2016/2016-09-01.html">
 55. het ontdekken van alternatieve besturingssystemen en in het bijzonder
 56. Inferno</a>.</p>
 57. </li>
 58. <li>
 59. <p>Michał ‘mina86’ Nazarewicz bood enkele nuttige
 60. <a href="https://mina86.com/2016/python-tricks/">Python
 61. trucs en tips</a></p>
 62. </li>
 63. <li>
 64. <p>Jonas Öberg blogde over <a href=
 65. "http://blog.jonasoberg.net/code-availability-or-code-contributions/">
 66. beschikbaarheid van code, of bijdragen aan code</a>. Hij introduceerde
 67. <a href=
 68. "http://blog.jonasoberg.net/internship-changes-in-the-fsfe/">de
 69. veranderingen in het FSFE stageprogramma</a>. Abonneer u op onze nieuwsbrief
 70. als u dat nog niet gedaan hebt, om het laatste nieuws te ontvangen over alle
 71. openstaande stagevacatures in de FSFE!</p>
 72. </li>
 73. <li>
 74. <p>Elena "van Valhalla'' legt de verschillen uit tussen
 75. <a href=
 76. "http://social.gl-como.it/display/3e3ce0df3657cf0f075f102119218743">
 77. het aannemen van snoep van vreemden en het gebruiken van gratis software uit
 78. willekeurige bronnen</a>.</p>
 79. </li>
 80. <li>
 81. <p>Polina Malaja blogde over <a href=
 82. "https://blogs.fsfe.org/polina/2016/09/14/copyright-reform-mo-money-to-publishers-mo-problems-for-everyone-else/">
 83. de uitdagingen van de EU auteursrechtherziening</a>.</p>
 84. </li>
 85. <li>
 86. <p>Florian Snow <a href=
 87. "https://blogs.fsfe.org/floriansnow/">deelde zijn herinneringen over de
 88. drie dagen durende FSFE-top</a> in Berlijn, binnen en buiten de BCC.</p>
 89. </li>
 90. </ul>
 91. <h2 id="other-news">Ander nieuws</h2>
 92. <p>Matthew Garrett, bestuurslid van de FSF, schreef <a href=
 93. "http://www.fsf.org/news/free-software-foundation-stresses-necessity-of-full-user-control-over-internet-connected-devices">
 94. een artikel</a> waarin hij de noodzaak van volledige controle door de gebruiker over
 95. door internet verbonden apparaten uitlegt. Hij zet enkele noodzakelijke
 96. praktijken voor IoT uiteen.</p>
 97. <h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
 98. <ul>
 99. <li>
 100. <p>FSFE's beleidsanalist en en juridisch coördinator Polina Malaja nam samen met
 101. FSFE's juridisch raadgever Carlo Piana deel aan een werkgroep over de interacties
 102. tussen Vrije Software en standaardisatie. Deze was georganiseerd door het
 103. Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI) in Sophia-Antipolis,
 104. Frankrijk. Tijdens deze werkgroep kwamen zij op voor het aannemen van sterke copyleft-licenties
 105. en werkten zij aan het wegwerken van sommige spanningen rond patenten.</p>
 106. </li>
 107. <li>
 108. <p>FSFE gaat door met de praktijk om aanwezig te zijn bij evenementen die
 109. georganiseerd worden door andere gemeenschappen. We waren met een informatiekraam
 110. aanwezig op het Rotlintstraßen-feest in Frankfurt aan de Main. Veel dank aan de
 111. Fellowshipgroep Rijn/Main die dit mogelijk heeft gemaakt!</p>
 112. </li>
 113. </ul>
 114. <h2 id="take-action">Kom in actie!</h2>
 115. <ul>
 116. <li>We hebben onlangs wat overgebleven handelswaar van de afgelopen
 117. jaren verzameld, gesorteerd en weer <a href="https://fsfe.org/order/">online in
 118. voorraad genomen</a>. Van de meeste oudere dingen zijn er slechts enkele
 119. beschikbaar, dus dit is uw kans om 'vintage' handelswaar te bestellen
 120. tegen gereduceerde prijzen (kijkt u naar de rode getallen!)</li>
 121. <li>Als uw informatiemateriaal over Vrije Software opraakt dan is dit
 122. wellicht een goede mogelijkheid om aan te vullen. Bestel enkele stickers,
 123. posters en flyers op onze <a href=
 124. "https://fsfe.org/contribute/spreadtheword">pagina met promotiemateriaal</a>
 125. en we bezorgen deze zo snel mogelijk zodat u ons kan helpen om ze te verspreiden
 126. op uw werk, op uw school, in de plaatselijke bibliotheek, op evenementen of
 127. andere locaties waarvan u het gevoel heeft dat mensen meer over Vrije Software
 128. zouden moeten weten.</li>
 129. <li>Mocht u nog geen Fellow van FSFE zijn dan zou u moeten overwegen om
 130. <a href="http://fsfe.org/join">mee te doen</a>. Ons werk zou niet mogelijk
 131. zijn zonder de bijdragen van onze Fellows en vrijwilligers!</li>
 132. </ul>
 133. <h2 id="the-fsfe-in-the-press">De FSFE in de pers</h2>
 134. <ul>
 135. <li>[DE] door Patrick Beuth, Zeit Online, <a href=
 136. "http://www.zeit.de/digital/internet/2016-09/digitales-rechtemanagement-drm-hp-drucker-tintenpatronen-firmware/komplettansicht">
 137. HP saboteert haar eigen klanten</a></li>
 138. <li>[DE] door Stefan Krempl, Heise, <a href=
 139. "http://www.heise.de/newsticker/meldung/Free-Software-Summit-Kampagne-fuer-oeffentliche-Software-in-der-Verwaltung-3313707.html">
 140. Vrije Software Top: Campagne voor "Openbare Software" binnen overheden</a></li>
 141. </ul>
 142. <p>Met dank aan alle <a href=
 143. "https://fsfe.org/contribute/contribute.en.html">vrijwilligers</a>,
 144. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Fellows</a> en
 145. <a href="https://fsfe.org/donate/thankgnus.en.html">zakelijke donoren
 146. </a> die ons werk mogelijk maken,</p>
 147. <p>uw redacteuren, Jonas Öberg en Olga Gkotsopoulou <a href=
 148. "https://fsfe.org">FSFE</a></p>
 149. </body>
 150. <sidebar promo="about-fsfe"/>
 151. <date>
 152. <original content="2016-10"/>
 153. </date>
 154. <followup>donate</followup>
 155. <tags>
 156. <tag content="nieuwsbrief">newsletter</tag>
 157. </tags>
 158. <translator>André Ockers</translator>
 159. </html>