Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-201607.nl.xhtml 12KB


 1. <html newsdate="2016-07-12" type="newsletter">
 2. <head>
 3. <title>FSFE Nieuwsbrief - juli 2016</title>
 4. </head>
 5. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201607">
 6. <h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - juli 2016</h1>
 7. <h2 id="eif-v.-3-the-eu-hampers-its-own-goal-to-promote-better-interoperability-with-harmful-licensing-terms">
 8. EIF v. 3: de EU hindert met schadelijke licentietermen haar eigen doel om betere
 9. interoperabiliteit te promoten</h2>
 10. <p newsteaser="yes">De FSFE voorzag de Europese Commissie van
 11. <a href="https://fsfe.org/news/2016/news-20160624-01.en.html">onze input ten
 12. aanzien van de doorgaande revisie van het Europese interoperabiliteitsraamwerk</a>
 13. (EIF). Het EIF heeft als doel het promoten van verbeterde interoperabiliteit in
 14. de publieke sector van de EU en gaat op dit moment door haar derde herziening
 15. sinds 2004. Terwijl <a href="https://ec.europa.eu/eusurvey/files/57b2ecd5-effa-4594-9ef2-47e7ecc67047">
 16. de werkversie</a> de voorkeur geeft aan open standaarden bij het leveren van
 17. publieke diensten promoot het ook schadelijke FRAND (zogenoemde eerlijke,
 18. redelijke en niet-discriminerende)-licentietermen voor standaarden. In de praktijk
 19. zijn deze <a href="https://fsfe.org/activities/os/why-frand-is-bad-for-free-software.en.html">
 20. sterk anti-competitief en ongeschikt</a>, niet alleen voor Vrije Software maar ook
 21. voor de hele softwaresector in het algemeen. Daarbij gaat de werkversie ook
 22. voorbij aan de bewezen relatie tussen interoperabiliteit en Vrije Software:
 23. veel nationale raamwerken
 24. <a href="https://wiki.fsfe.org/Migrated/EU%20Policies%20overview%3A%20Free%20Software%20and%20Open%20Standards">
 25. vereisen expliciet dat hun nationale diensten gebaseerd zullen zijn op Vrije
 26. Software</a>. We
 27. <a href="https://fsfe.org/activities/os/eif-v3.en.html">vroegen de Europese
 28. Commissie om in te gaan op deze en andere tekortkomingen en interoperabiliteit
 29. op een efficiënte manier zeker te stellen.</a></p>
 30. <h2 id="fsfe-summit---registration-open-and-how-to-attend">FSFE-top - Registratie
 31. geopend en hoe deel te nemen</h2>
 32. <p>Van 2 tot en met 4 september zullen we de eerste FSFE-top ooit houden.
 33. Dit is <a href="https://fsfe.org/community/events/2016/summit/frontpage">
 34. het belangrijke evenement om FSFE-leden en supporters uit heel Europa bij
 35. elkaar te brengen.</a>.
 36. In de afgelopen weken investeerde ons geweldige team achter de FSFE-top hun
 37. online tijd, koffiepauzes en zelfs hun dagdromen om u een evenement aan te
 38. bieden dat het waard is om te bezoeken en dat het waard is om de officiële
 39. viering te zijn van 15 jaar FSFE. Het evenement is pan-Europees, georganiseerd
 40. door de gemeenschap, er zijn oude bekenden en nieuwkomers en speelt zich af in
 41. het hart van Berlijn. Er is iedere dag een nieuw thema, gebaseerd op presentaties
 42. over technologie, vrijheid en samenleving. En, niet in de laatste plaats, zullen
 43. er 's avonds sociale evenementen plaatsvinden die de mogelijkheid bieden om
 44. elkaar te ontmoeten, ideeën te delen en nieuwe activiteiten te plannen.</p>
 45. <p><a href="https://fsfe.org/community/events/2016/summit/attendance">De registratie
 46. voor de eerste FSFE-top is nu officieel geopend</a>. Daarbij vindt u op dezelfde
 47. pagina waardevolle informatie over de vragen die u zou kunnen hebben over
 48. deelname. Wees er snel bij want de kaartjes zullen snel zijn "uitverkocht"!</p>
 49. <p>Let er alstublieft op dat ons team FSFE-top er nog steeds hard aan werkt om
 50. een inspirerend en gebalanceerd gemeenschapsprogramma voor u vorm te geven
 51. en dat dit in de komende weken beken zal worden gemaakt.</p>
 52. <h2 id="from-the-community">Uit de gemeenschap</h2>
 53. <ul>
 54. <li><p>Gegeven het laatste nieuws over het implementeren van encryptie in
 55. populaire chatapplicaties <a href="https://blogs.fsfe.org/h2/2016/05/31/why-privacy-is-more-than-crypto/">
 56. discussieert Hannes Hauswedell over de belangrijke aspecten van privacy in
 57. communicatie</a>. Hij geeft enkele voorbeelden van hedendaagse applicaties en
 58. doorgaande projecten die privacy op verschillende niveaus respecteren.
 59. Hannes stelt dat privacy niet alleen encryptie nodig heeft maar ook
 60. apparaat-integriteit en gefederaliseerde netwerken.
 61. <a href="https://framablog.org/2016/06/27/le-chiffrement-ne-suffira-pas/">Framasoft
 62. heeft deze blog vertaald in het Frans</a>.</p></li>
 63. <li><p>Björn Schießle blogt over de
 64. <a href="http://blog.schiessle.org/2016/07/04/history-and-future-of-cloud-federation/">
 65. geschiedenis en toekomst van cloud-federatie</a> waar hij het concept uitlegt
 66. van server-naar-server delen in Owncloud/Nextcloud en haar ontwikkeling naar een
 67. "gefederaliseerde cloud-ID", dat er uitziet als een e-mailadres. Zoals een e-mail
 68. verwijst "gefederaliseerde cloud-ID" naar een gebruiker op een specifieke server.</p></li>
 69. <li><p>Lid van de algemene vergadering Torsten Grote
 70. <a href="https://blog.grobox.de/2016/the-proprietarization-of-android-google-play-services-and-apps/">
 71. schrijft over de voortdurende propriëtarisering van Android</a> en hoe dit andere
 72. Android-versies serieuze schade toebrengt en ze in toenemende mate nutteloos
 73. maakt. Torsten beargumenteert ook dat zelfs serieus beschadigde Android-versies
 74. nog steeds een belangrijk fundament zijn voor gemeenschappen om de vrijheid van
 75. mensen te vergroten.</p></li>
 76. <li><p>Daniel Pocock schrijft over <a href="https://danielpocock.com/webrtc-sip-xmpp-projects-gsoc-2016">WebRTC
 77. en communicatieprojecten als deel van "Google Summer of Code", onder de paraplu
 78. van het Debian-project</a>. Zijn overzicht bevat WebRTC-plugins voor populaire CMS- en
 79. webraamwerken, echte peer-to-peer alternatieven en het Linux Desktop Telepathy-raamwerk.</p></li>
 80. <li><p>Erik Albers schrijft over hoe EU-ministers onlangs de kans misten om
 81. Vrije Software als integraal deel van hun open toegang-strategie vast te stellen en waarom
 82. <a href="http://blog.3rik.cc/2016/06/there-is-no-open-science-without-the-use-of-open-standards-and-free-software/">
 83. er geen open wetenschap kan zijn zonder het gebruik van open
 84. standaarden en Vrije Software</a>.</p></li>
 85. <li><p>Björn Schießle schrijft over
 86. <a href="http://blog.schiessle.org/2016/06/15/freedom-for-whom/">Vrijheid voor wie</a>
 87. waar hij zijn gedachten deelt over de schade die de Bijdrager Licentieovereenkomst
 88. ("Contributor License Agreement" of CLA) veroorzaakt aan Vrije Softwaregemeenschappen
 89. en hoe bedrijven en gemeenschappen voordeel kunnen hebben van het ontwikkelen van
 90. Vrije Softwareoplossingen.</p></li>
 91. </ul>
 92. <h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
 93. <ul>
 94. <li><p>Erik Albers, hoofd van het team FSFE-top, blogde deze maand bij
 95. verschillende gelegenheden om te delen over het doorgaande proces van het
 96. organiseren van de eerste FSFE-top ooit. Hij deelde zijn inzichten over
 97. <a href="http://blog.3rik.cc/2016/05/fsfe-summit-about-logo-and-pr/">PR/Logo</a>,
 98. <a href="http://blog.3rik.cc/2016/06/fsfesummit-some-updates-and-introducing-our-committee/">
 99. het comité van de top</a> en
 100. <a href="http://blog.3rik.cc/2016/07/fsfesummit-registration-open/">de
 101. registratie en het team erachter</a>.</p></li>
 102. <li><p>FSFE steunde het opzetten van het
 103. <a href="https://fsfe.org/news/2016/news-20160630-01">"Software Heritage"-initiatief,
 104. een archief met Vrije Softwarecode</a>. Het verzamelt programma's,
 105. applicaties en codeknipsels van code die gedistribueerd is onder vrije licenties
 106. uit een brede verscheidenheid aan actieve en buiten gebruik geraakte bronnen met
 107. als doel het beschermen van code tegen het wegzinken in vergetelheid.</p></li>
 108. <li><p>We hadden ooit het idee om nationale FSFE-afdelingen te creëren, maar
 109. dat bleek niet nodig. Matthias Kirschner verklaart nu dat de
 110. <a href="https://k7r.eu/fsfe-chapter-germany-ev-officially-dissolved/">FSFE-afdeling
 111. Duitsland ('FSFE Chapter Germany e.V.') officieel is ontbonden</a>.</p></li>
 112. <li><p>De FSFE verstuurt haar bezorgdheid aan de vice-president van de Digitale
 113. Interne Markt Andrus Ansip en aan de commissarissen Elżbieta Bieńkowska, Günther
 114. Oettinger en Margrethe Vestager aangaande
 115. <a href="https://fsfe.org/activities/os/why-frand-is-bad-for-free-software.en.html">
 116. schadelijke FRAND-licentietermen</a> in de standaardisatieplannen van de EU.</p></li>
 117. <li><p>We namen deel aan het "transparante burgersamenleving"-initiatief dat nu
 118. gereflecteerd is in een nieuwe sectie in onze <a href="https://fsfe.org/about/about.en.html">
 119. Over ons-pagina</a>. <a href="https://fsfe.org/about/transparency-commitment.en.html">
 120. Onze transparantiebelofte</a> biedt een lijst met alle informatie die noodzakelijk is om deel te nemen aan het
 121. initiatief.</p></li>
 122. <li><p>FSFE-Oostenrijk vertegenwoordigde de FSFE met een kraam op
 123. <a href="https://blog.widerstroem.com/weblog/6/veganmania-2016-in-wien">Veganmania
 124. 2016 in Wenen</a> (DE), op <a href="https://blog.widerstroem.com/weblog/7/fair-planet-2016-in-linz">Fair
 125. Planet 2016 in Linz</a> (DE) en op <a href="https://blog.widerstroem.com/weblog/8/linuxwochen-linz-2016">Linuxwochen
 126. Linz 2016</a>.</p></li>
 127. <li><p>FSFE's vice-president, Alessandro Rubini, hielp bij het organiseren van
 128. de Italiaanse Vrije Softwareconferentie Confsl 2016 en
 129. <a href="http://blogs.fsfe.org/rubini/2016/06/29/confsl-2016-the-italian-free-software-conference/">
 130. vertegenwoordigde FSFE in een specifieke sessie</a>.</p></li>
 131. <li><p>De FSFE-groep München vertegenwoordigde de FSFE met een
 132. <a href="https://www.softmetz.de/2016/06/13/erster-corso-leopold-2016-die-fsfe-war-dabei/">
 133. kraam op het eerste Corso Leopold 2016</a> (DE).</p></li>
 134. <li><p>De "FreieSoftwareOG" vertegenwoordigde de FSFE met een
 135. <a href="http://blogs.fsfe.org/fast_edi/?p=502">kraam in Offenburg</a> (DE).</p></li>
 136. </ul>
 137. <h2 id="take-action">Kom in actie!</h2>
 138. <p><a href="https://fsfe.org/community/events/2016/summit/attendance">Regel
 139. nu uw kaartje voor de eerste FSFE-top van 2 tot 4 september</a>!</p>
 140. <p><a href="https://fsfe.org/community/events/2016/summit/frontpage#spreadtheword">
 141. Help ons ook om dit verder te vertellen</a> in uw favoriete e-maillijst, uw blog,
 142. uw sociale media-kanalen of deel het nieuws met uw buren.</p>
 143. <h2 id="good-free-software-news">Goed Vrije Software-nieuws</h2>
 144. <p>April vertelt ons over hun campagne over het wetsvoorstel 'Franse Digitale
 145. Republiek' waarin het <a href="https://www.april.org/en/progress-report-aprils-campaign-around-french-digital-republic-bill">
 146. Franse parlement prioriteit heeft gegeven aan Vrije Software</a>. Hoewel het
 147. algemene juridische raamwerk in Frankrijk alleen maar babystapjes zet in de
 148. promotie van Vrije Software, zullen tegen het einde van 2018 bijna
 149. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/%E2%80%98open-source-values-match-municipal-public-services%E2%80%99">70%
 150. van alle werkstations in de Franse plaats Fontaine Linux draaien</a>.
 151. Aan de andere kant is Bulgarije op dit moment het leidende voorbeeld geworden
 152. als het gaat om Vrije Softwarebeleid door
 153. <a href="https://thepolicy.us/bulgaria-got-a-law-requiring-open-source-98bf626cf70a#.nfmord3u7">
 154. het aannemen van een wet die vereist dat alle software die geschreven wordt voor
 155. de overheid Vrije Software is en als zodanig wordt ontwikkeld in een publieke
 156. pakketbron.</a>. Andalusië
 157. doet mee met de trend en heeft aangekondigd
 158. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/andalusia-renews-funds-key-open-source-projects">
 159. door te zullen gaan met het financieren van GECOS en Guadalinux, twee belangrijke
 160. Vrije Softwareprojecten in deze regio.</a>. Instellingen voor hoger onderwijs
 161. in Europa <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/european-colleges-share-smes-open-source-training">
 162. creëren cursussen om studenten te trainen om bedrijven te helpen bij het kiezen
 163. en gebruiken van Vrije Software cloud-diensten</a>.</p>
 164. <p>Met dank aan alle <a href="https://fsfe.org/contribute/contribute.en.html">
 165. vrijwilligers</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Fellows</a> en
 166. <a href="https://fsfe.org/donate/thankgnus.en.html">zakelijke donoren</a>
 167. die ons werk mogelijk maken,</p>
 168. <p>uw eindredacteuren Cellini, Polina en Erik, <a href="https://fsfe.org">FSFE</a></p>
 169. </body>
 170. <sidebar promo="about-fsfe"/>
 171. <date>
 172. <original content="2018-07"/>
 173. </date>
 174. <followup>donate</followup>
 175. <tags>
 176. <tag content="nieuwsbrief">newsletter</tag>
 177. </tags>
 178. <translator>André Ockers</translator>
 179. </html>