Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-201512.nl.xhtml 11KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-12-07" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Nieuwsbrief - december 2015</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201512">
 7. <h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - december 2015</h1>
 8. <h2 id="from-the-fsfe">Van de FSFE</h2>
 9. <h2 id="meps-in support-of-our-amendments">Leden van het Europees Parlement
 10. steunen onze wijzigingsvoorstellen</h2>
 11. <p newsteaser="yes">De comités voor interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en die voor
 12. industrie, onderzoek en energie (ITRE) van de Europese Commissie brachten
 13. gezamenlijk en op eigen initiatief een rapport uit dat gebaseerd is op de
 14. digitale interne marktstrategie van de Commissie. FSFE's beleidsteam
 15. analyseerde hun rapport en stelde veranderingen voor zodat standaarden
 16. zouden worden ingevoerd die open, minimalistisch en uitvoerbaar zijn met
 17. Vrije Software, om de controle van gebruikers over hun data te integreren en
 18. om zeker te stellen dat de gezamenlijke open wetenschapscloud wordt uitgevoerd
 19. met Vrije Software.</p>
 20. <p>Op het rapport kwamen meer dan duizend wijzigingsvoorstellen binnen van Europees
 21. Palementsleden (MEP's), waarvan verschillende onze punten en voorgestelde
 22. wijzigingen steunden. Dit wijst op een toegenomen bewustzijn van het
 23. Parlement over het belang van Vrije Software in "de cloud", big data
 24. en standaardisatie, alswel in de publieke sector. Schaduwrapporteur Cornelia Ernst
 25. lichtte zelfs de noodzaak om een antwoord te geven op Vrije Software uit
 26. tijdens haar praatje op de gezamenlijke bijeenkomst van IMCO/ITRE op 10 november.
 27. Deze maand, op 14 december, zal het Parlement stemmen over de eindversie van
 28. het rapport.</p>
 29. <p>Hoewel het rapport niet-bindend is en de Commissie niet verplicht is om de
 30. aanbevelingen van het Parlement te volgen, vormt het feit dat verschillende
 31. MEP's onze wijzigingsvoorstellen steunden een belangrijke stap. Vooral omdat
 32. het Parlement gewoonlijk wat minder openstaat over de onderwerpen die te maken
 33. hebben met digitale rechten en Vrije Software.</p>
 34. <h2 id="germany-passed-law-against-compulsory-routers">Duitsland nam een wet
 35. aan tegen routerdwang</h2>
 36. <p><a href="https://fsfe.org/activities/routers/timeline.html">Na drie jaren
 37. intensief lobbyen door de FSFE</a> en andere organisaties nam het Duitse
 38. Parlement (Bondsdag en Bondsraad) een wet aan tegen routerdwang maar voor vrije
 39. keuze van de gebruiker. Dit is een belangrijke stap naar consumentenbescherming
 40. en eerlijke competitie tussen fabrikanten. Vrije keuze stelt gebruikers ook
 41. in staat om zelf te zorgen voor cruciale eigenschappen op hun eigen apparaat
 42. zoals veiligheid of privacy. De wet word medio 2016 van kracht en zou voor
 43. heel Europa een voorbeeld moeten zijn. We zullen vergelijkbare wetgeving
 44. steunen waar dat nodig is.</p>
 45. <h2 id="sony-rootkit-makes-headlines-10-years-later">Sony Rootkit haalt na 10
 46. jaar nieuwskoppen</h2>
 47. <p>Eind oktober herinnerde FSFE aan de gevaren die veroorzaakt worden door
 48. technische beperkingen op technologie ter promotie van ieders recht om
 49. *** to tinker ***. Dit resulteerde erin dat het onderwerp werd opgepikt door
 50. de pers en dat de FSFE info-pagina werd gelinkt door tenminste een dozijn
 51. artikelen van verschillende bekende nieuwsbronnen. Onze
 52. ex-stagiair Asa Ritz [vatte in zijn blog de media-aandacht samen] <a href="http://blogs.fsfe.org/asawritz/2015/11/04/sony-rootkit-still-making-headlines-10-years-later-2/">vatte in zijn blog de media-aandacht samen</a> die we ontvingen.</p>
 53. <h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
 54. <ul>
 55. <li>FSFE-voorzitter <a href="http://berlin2015.codemotionworld.com/talk-detail/?detail=1958">
 56. Matthias Kirschner hield een praatje over de computer als universele machine</a>
 57. op Codemotion Berlijn en hij hield een
 58. <a href="http://www.gruene-fraktion-berlin.de/offener-it-gipfel">workshop
 59. over beperkingen op technische beperkingen op de "Open IT Summit"</a>
 60. in Berlijn. In een podcast
 61. <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/podcast-on-non-military-use-clause-in-gnu-gpl/">
 62. argumenteerde Matthias tegen een "niet-militaire clausule" in Vrije
 63. Software-licenties</a>.</li>
 64. <li>FSFE-gemeenschapscoördinator Erik Albers en FSFE juridisch teamcoördinator
 65. Matija Šuklje namen deel aan <a href="http://copycamp.pl/en/">Copycamp
 66. Warschau</a> om er een kraam te organiseren en Matija hield een praatje over
 67. "Gevolgen van de EU-auteursrechtherziening voor Vrije Software".</li>
 68. <li>FSFE was aanwezig op <a href="https://fscons.org/2015/">FSCONS</a> in
 69. Göteborg, Zweden. Christian Kalkhoff
 70. <a href="https://blogs.fsfe.org/softmetz/?p=63">schreef over zijn
 71. FSCONS-beleving</a> in een blogpost.</li>
 72. <li>FSFE plaatste haar kramen ook op
 73. <a href="http://www.opensourcesummit.paris/">"Open Source Summit" in Parijs</a>,
 74. op <a href="http://www.linuxday.at/">Linuxday in Dornbirn</a>, Oostenrijk, op
 75. <a href="http://www.t-dose.org">T-Dose</a> in Eindhoven, Nederland, en
 76. op <a href="http://openrheinruhr.de/">OpenRheinRuhr in Oberhausen</a>,
 77. Duitsland.</li>
 78. </ul>
 79. <h2 id="take-action">Onderneem actie</h2>
 80. <ul>
 81. <li>Als je dat leuk vind kan je leden, staf en gemeenschapsleden van FSFE
 82. ontmoeten in onze kraam op <a href="https://fosdem.org/2016/">FOSDEM</a>.
 83. En als je naar de <a href="https://events.ccc.de/congress/2015/wiki/Main_Page">
 84. Chaos Communicatieconferentie van dit jaar, #32C3</a>, gaat mis dan niet de
 85. <a href="https://events.ccc.de/congress/2015/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">
 86. FSFE-assemblée</a>; neem deel aan één van onze sessies of neem gewoon
 87. pauze in onze "Vrije Software lounge".</li>
 88. <li>Het FSFE Educatie-team herontwerpt haar educatie-folder. Als je mee zou
 89. willen doen of ideeën wil delen, voel je dan vrij om deel te nemen op de
 90. <a href="https://wiki.fsfe.org/Reasons_for_schools_to_use_Free_Software">
 91. wiki-pagina</a>.</li>
 92. <li>In onze Bevrijd je Android-campagne lichten we het belang uit van Replicant
 93. als 100% vrij Android-gebaseerd besturingssysteem. We vinden het fijn om te
 94. zien dat er groei zit in de verkoop van
 95. <a href="https://tehnoetic.com/tehnoetic-s2-phone-replicant">telefoons met
 96. voorgeïnstalleerde Replicant</a> en we hopen dat er meer bedrijven zijn die dit
 97. voorbeeld zullen volgen.</li>
 98. <li>De lokale groep FSFE Zürich startte een Vrije Software-fotoboek om mensen te
 99. laten zien die Vrije Software gebruiken. Als je dat leuk vind kan je er deel van
 100. uitmaken: <a href="http://freie.software">freie.software</a>.</li>
 101. <li>Als je het leuk vind wat we gedaan hebben in 2015 en je het leuk zou vinden
 102. als we hiermee verder zouden gaan in 2016 of zelfs sterker zouden groeien,
 103. overweeg dan om
 104. <a href="https://fsfe.org/donate/donate">ons te steunen met een donatie</a>
 105. of om <a href="https://fsfe.org/join">duurzaam lid te worden</a>.
 106. Financiering is cruciaal voor ons bestaan.</li>
 107. </ul>
 108. <h2 id="out-of-the-community">Uit de gemeenschap</h2>
 109. <ul>
 110. <li>Er is een nieuw team opgericht. Noordrijn-Westfalen is de grootste staat
 111. van Duitsland met op dit moment drie lokale FSFE-groepen. Deze maand vond de
 112. <a href="https://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=1629">oprichtingsvergadering
 113. plaats van de actiegroep van dit Bondsland, Team NRW</a>. De belangrijkste
 114. taken zijn coördinatie en
 115. <a href="http://blogs.fsfe.org/wromey/2015/11/22/grundungssitzung-des-nrw-teams-der-free-software-foundation-europe/">het onderwijs aan leraren</a>.</li>
 116. <li>Op de lokale bijeenkomst van FSFE Düsseldorf
 117. <a href="http://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=1592">praatte Andreas Schreiber over
 118. de open bron-strategie van het Duitse ruimtevaartcentrum DLR</a> en dit
 119. evenement werd <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/147875">opgepikt door
 120. het Europese open bron-observatorium</a></li>
 121. <li>Na het aanbieden van vooraf geflashte Libreboot-laptops op
 122. <a href="https://freie.computer/">freie.computer</a>
 123. <a href="https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2015/11/27/flashdays-are-coming/">
 124. besloot FSFE Zürich om Flashdagen te organiseren</a>.</li>
 125. <li>Daniel Pocock rapporteert over
 126. <a href="http://danielpocock.com/building-teams-around-sip-and-xmpp-in-debian-and-fedora">
 127. teambouw rond SIP- en XMPP-communicatie in Debian en Fedora</a>, en Daniel heeft
 128. [een snelstartgids geschreven over het gebruik van Blender voor het bewerken
 129. van video's]
 130. <a href="http://danielpocock.com/quick-start-blender-video-editing">een
 131. snelstartgids geschreven over het gebruik van Blender voor het bewerken van
 132. video's</a>.</li>
 133. <li>Marcus Möller
 134. <a href="https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2015/11/04/freed-ora-23-workstation-available/">
 135. paste Fedora 23 aan naar een bevrijde versie</a>, inclusief linux-libre
 136. kernel and Icecat-webbrowser. Alle onvrije firmware is verwijderd.</li>
 137. </ul>
 138. <h2 id="good-free-software-news">Goed Vrije Software-nieuws</h2>
 139. Op <strong>EU</strong>-niveau: het Europees Parlement doet een beroep op de
 140. Commissie voor de <a href="https://fsfe.org/news/2015/news-20151110-01.en.html">
 141. systematische vervanging van onvrije software door verifieerbare Vrije Software
 142. in alle EU-instituten</a>. In <strong>Italië</strong> vervangt het <a href="http://www.computerweekly.com/news/4500256578/Free-software-gains-ground-in-the-Italian-public-administration">Italiaanse Ministerie van Defensie Microsoft Office door
 143. LibreOffice</a> op 150.000 pc's en dat maakt het Europa's op één na grootste
 144. LibreOffice-invoering. Intussen is de op één na belangrijkste industriële stad
 145. in Zuid-Italië, <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/146281">Bari,
 146. bezig met het afronden van haar overgang naar LibreOffice</a> en ODF.
 147. Op hetzelfde moment <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/bern-council-demands-transition-open-source">gaf de gemeenteraad van Bern in <strong>Zwitserland</strong> de IT-afdeling de opdracht om haar afhankelijkheid van onvrije software
 148. te beëindigen</a> en om onvrije software te vervangen door Vrije Software-oplossingen.
 149. Dit voorbeeld werd gevolgd in <strong>Denemarken</strong> waar de stad Aarhus
 150. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/denmark%E2%80%99s-aarhus-insists-open-it-standards">voor alle toekomstige IT-projecten het gebruik van open IT-standaarden
 151. vereist</a> om af te komen van lock-in door IT-verkopers.
 152. Tenslotte heeft een recente studie in <strong>Frankrijk</strong> bevestigd dat
 153. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/147785">de regering nog steeds veel
 154. Vrije Software in Frankrijk mogelijk maakt</a>. Volgens de studie groeit de
 155. Vrije Software-markt lineair met 9% per jaar tot 2020.
 156. <p>Dit was de laatste nieuwsbrief van 2015. Heel erg bedankt voor je aandacht.
 157. Je zal de volgende nieuwsbrief begin februari 2016 ontvangen.</p>
 158. <p>Overigens experimenteren we nog steeds met nieuwe manieren en formaten
 159. van onze nieuwsbrief. Voel je vrij om ons jouw feedback te geven via
 160. contact@fsfe.org.</p>
 161. <p>Vrolijk kerstfeest en een vrolijk GNU-jaar!</p>
 162. <p>Jullie eindredacteuren Polina Malaja en Erik Albers <a href="/index.html">FSFE</a></p>
 163. </body>
 164. <sidebar promo="about-fsfe"/>
 165. <date>
 166. <original content="2015-12-07"/>
 167. </date>
 168. <followup>donate</followup>
 169. <tags>
 170. <tag content="Nieuwsbrief">newsletter</tag>
 171. </tags>
 172. <translator>André Ockers</translator>
 173. </html>