Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-201510.sq.xhtml 13KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2015-10-05" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - tetor 2015</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201510">
 7. <h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së - tetor 2015</h1>
 8. <h2>Zgjedhjet në FSFE dhe lajme të tjera nga Bukureshti</h2>
 9. <p newsteaser="yes">Në Asamblenë e Përgjithshme të këtij viti në Bukuresht, FSFE-ja
 10. <a href="/news/2015/news-20150922-01.html">zgjodhi një ekip të ri drejtues
 11. për dy vitet e ardhshme</a>. Reinhard Müller do të vazhdojë në rolin e tij si
 12. përgjegjësi i financave, teksa redaktori juaj do të marrë rolin e presidentit,
 13. me Alessandro Rubini-n në vendin e zv.presidentit. Rubini është inxhinier
 14. elektronik që merret me përudhësa pajisjesh dhe sisteme të trupëzuar.
 15. Ai ka qenë një nga anëtarët e parë të FSFE-së dhe tani së fundi është
 16. rikthyer për të mbështetur punën tonë. Presidenti i mëparshëm i FSFE-së, Karsten Gerloff
 17. <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/2015/09/18/please-welcome-fsfes-new-president/">i mirëpriti
 18. ndryshimet dhe shkroi rreth rrugës së tij në të ardhmen</a>.</p>
 19. <p>Qyteti i Bukureshtit ishte duke bërë nxemjen për Software të Lirë që disa
 20. javë para mbërritjes së FSFE-së, teksa segmente të administratës publike
 21. rumune <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145574">qenë ftuar nga
 22. Rogentos Linux User Group të provonin dy shpërndarje GNU/Linux</a>. Ky
 23. është hapi i parë drejt rritjes së ndërgjegjësimit mbi lirinë në software
 24. në gjirin e administratës publike të vendit. Pas mbylljes së punimeve të
 25. asamblesë së përgjithshme, e diskutuam këtë lajm dhe mbi bashkëpunimin
 26. e mëtejshëm me kontribues në Software-in e Lirë nga Rumania, veçanërisht
 27. me miqtë tanë të Fundația Ceata, fondacioni rumun për Software dhe Kulturë
 28. të Lirë. Vumë re se po kërkojnë grafistë me përvojë që të kontribuojnë
 29. idetë e tyre për një stemë të re për fondacionin. Ndaj, cilido grafist që
 30. dëshiron t’i vërë duart në punë për një kauzë të vyer, mund të gjejë më shumë
 31. informacion në <a href="https://ceata.org/comunicate/international-challenge-logo-for-ceata.html">faqen
 32. e tyre me njoftimin për parashtrime</a>.</p>
 33. <h2>Si e vlerëson FSFE-ja raportin e Parlamentit Europian mbi të drejtat e kopjimit</h2>
 34. <p>Në korrik, Parlamenti Europian adoptoi rekomandimet e veta për reformë
 35. të të drejtave të kopjimit, skicuar fillimisht nga eurodeputetja Julia
 36. Reda, dhe FSFE-ja
 37. <a href="/activities/policy/eu/20150918-Assessment-Of-The-Report-On-InfoSoc.en.html">bëri publike</a>
 38. vlerësimet e veta mbi raportin përfundimtar që qe miratuar në parlament pas
 39. një sasie të konsiderueshme ndryshimesh. Teksa raporti përfundimtar
 40. i Parlamentit përmban disa nga përmirësimet e ligjshmërisë në fuqi, ka mjaft
 41. probleme që do të duheshin rimarrë në shqyrtim, veçanërisht për sa lidhet me
 42. Software-in e Lirë. Veçanërisht, raporti nuk arrin të merret në mënyrë adekuate
 43. me Administrimin Dixhital të Kufizimeve (DRM) të cilat ende mund të pengojnë
 44. përdorimin e veprave që i përkasin fushës së përjashtimeve nga të drejta
 45. kopjimesh, dhe nuk ofron mundësi që programuesit e software-it të kontribuojnë
 46. punët e tyre në përkatësi publike.</p>
 47. <p>Hapi pasues është publikimi nga Komisioni i propozimeve të tyre
 48. për reformë të të drejtave të kopjimit, diku para fundit të 2015-s.
 49. Ne i kërkojmë Komisionit ta shpjerë reformën e të drejtave të kopjimit edhe
 50. më tej dhe të sigurojë që asnjë përjashtim nga të drejtat e kopjimit, kurdo,
 51. të mos kufizohet nga shtrëngesa të zbatuara përmes teknologjisë, të ofrojë
 52. një grup plotësisht të harmonizuar përjashtimesh, dhe të hedhë në qarkullim
 53. nën një licencë Software-i të Lirë krejt punët e llojit që financohen nga
 54. paraja publike.</p>
 55. <h2>Pastrim i PDFreaders</h2>
 56. <p>Teksa përfundojmë përgatitjet për <a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.en.html">fushatën tonë PDFreaders</a>
 57. ia vlen të përmenden veçanërisht pak shembuj të suksesshëm. Bashkërenduesi
 58. ynë gjerman, Max Mehl,
 59. <a href="http://blog.mehl.mx/2015/german-government-wants-authorities-to-advertise-pdfreaders/">shkroi në blog</a>
 60. mbi suksesin e fushatës në qeverinë gjermane. Në fakt fushata qe kaq
 61. e suksesshme, saqë tani "Udhërrëfyesi gjerman mbi migrimin" përmban edhe një
 62. pasazh rreth nesh, ku thuhet "Nëse dokumentet PDF ofrohen publikisht, për
 63. hapjen e tyreautoritetet nuk duhet të rekomandojnë më vetëm Adobe Acrobat
 64. Reader-in, por, për shembull, të përdorin gjedhet HTML të ofruara nga FSFE-ja
 65. në sajtin e tyre për shkarkim lexuesish alternativë PDF-sh", si dhe
 66. t’u rekomandojnë nëpunësve shtrirjen drejt Software-it të Lirë, si alternativë
 67. e përshtatshme.</p>
 68. <p>FSFE-ja ndihmoi edhe të nxirren në pah lexuesit më të mirë të PDF-ve nga
 69. Software-i i Lirë për sektorin privat. Stazhierja jonë Polina Malaja mundi
 70. <a href="http://blogs.fsfe.org/polina/2015/09/10/free-pdf-reader-for-the-web-browser/">të kapte</a>
 71. bashkërenduesin tonë të dikurshëm të fushatës PDFreaders, Hannes Hauswedell,
 72. lidhur me bisedën e tij me Google-in diku nga 2011-a, rreth hedhjes në
 73. qarkullim si Software të Lirë të programit Pdfium. Më në fund, më 2014-n,
 74. kërkesa e Hanesit dha fryt. Tani, ne nuk po themi se fushata jonë shkaktoi
 75. hedhjen në qarkullim të Pdfium-it, por do të donim të mendonim se fushata
 76. jonë një rol e pati.</p>
 77. <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
 78. <ul>
 79. <li>FSFE-ja Zvicër, në bashkëpunim me Grupin Zviceran të Përdoruesve
 80. të Sistemeve të Hapur, u dërgoi kandidatëve politikë qindra letra ku u kërkohet
 81. të plotësojnë pyetësorin <a href="https://freedomvote.ch/">Freedomvote</a>,
 82. si një mënyrë për të grumbulluar opinionet e kandidatëve mbi çështje të ndryshme
 83. dixhitale, të cilave ndonjëherë u anashkalohet, të tilla si e-votimi, të dhënat
 84. e hapura, Software-i i Lirë, dhe siguria e të dhënave. Përfundimet i botuan në
 85. internet që qytetarët të marrin vendime më të bazuara rreth se cilin do të votojnë
 86. në zgjedhjet e 18 tetorit.</li>
 87. <li>Paul Boddie <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=672">interviston anëtarin shok të FSFE-së, Nico Rikken</a> nga Holanda. Përvoja e Nikos shtrihet në inxhinieri elektrike dhe,
 88. mes të tjerash, ai ofron ide lidhur me hardware-in e hapur dhe politikat arsimore.</li>
 89. <li>Më 1 shtator, Gjykata e Lartë e Parisit
 90. <a href="https://www.april.org/en/paris-high-court-reaffirms-ban-software-patents">ripohoi
 91. që, sipas Konventës Europiane Mbi Patentat, patentat mbi software-in janë
 92. të paligjshme në Europë.</a> Megjithatë, ky sukses vjen vetëm si një dorë
 93. bojë, po të kihet parasysh se palës ankimuese në këtë rast i është akorduar
 94. faktikisht një patentë nga Zyra Europiane e Patentave.</li>
 95. <li>Sipas tezës së doktoraturës së Felix Greve-it,
 96. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145984">kushtetuta gjermane
 97. lyp standarde TIK të pavarura nga tregtuesit, që të sigurohet ndërveprueshmëria
 98. në administratën publike dhe kudo</a>. Mungesa e sotme e rregullave
 99. të ndërveprueshmërisë përbën një pengesë të madhe për shtrirjen e Software-it
 100. të Lirë në vend.</li>
 101. <li><a href="http://www.fsf.org/news/now-fsf-cerified-to-respect-your-freedom-taurinus-x200">
 102. FSF-ja certifikoi laptopin Taurinus X200</a> si respektues i të drejtave
 103. të përdoruesit. Ky ka të hequr Mekanizmin e Administrimit (MA) të Intel-it,
 104. i cili është një software i fshehtë dhe pronësor që lejon hyrje së largëti në
 105. kompjuter përmes një rrjeti, ndryshim dhe prekje të formësimit të BIOS-it, ose
 106. fshirje të diskut. MA-ja ka mundësi hyrjeje të plotë në kompjuter, me një gamë
 107. të gjerë funksionesh dhe do të mund të ishte një mjet shumë i dobishëm sigurie,
 108. por vetëm nëse i zoti i pajisjes ka aftësinë ta kontrollojë. </li>
 109. <li>Administrata Publike: Qeveri britanike
 110. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145658">boton një udhërrëfyes
 111. autoritativ mbi ODF-në</a>, rreth integrimit në prokurime publike
 112. të ODF-së me software shkalle ndërmarrjesh;
 113. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145784">sektori ushtarak i Italisë po
 114. kalon në LibreOffice dhe ODF</a>, duke përfaqësuar kështu sendërtimin e dytë
 115. më të madh në Europë të LibreOffice-it; në Konferencën e Debianit "DebConf15"
 116. bashkia e Munihut tregoi se është <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/145626">një
 117. kontribues i rëndësishëm në Software-in e Lirë, duke ndarë me të tjerët
 118. zgjidhje software dhe praktika më të mira të punës</a>; teksa Karel De Vriendt
 119. i Open Forum Europe-ës <a href="http://www.openforumeurope.org/windows-dressing/">dha mendime</a> mbi logjikën pas kërkesës për tender nga Komisioni Europian dhe që lidhet me Microsoft-in,
 120. e cila do ta shtojë edhe më tej bllokimin prej tregtuesve të mundësisë së zgjedhjes në sektorin publik TI.</li>
 121. <ul>
 122. <li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>:</li>
 123. <li>Daniel Pocock-u <a href="http://danielpocock.com/the-only-way-to-ensure-the-vw-scandal-never-happens-again">
 124. është i mendimit se rruga e vetme për të shmangur në të ardhmen skandale
 125. të tillë si ai me VW-në</a> është sigurimi për këdo i lirisë për të parë
 126. dhe modifikuar kodin burim për tërësinë e pajisjeve që janë pjesë e jetës
 127. sonë.</li>
 128. <li>Dominic Hopf (tashmë diplomat zyrtar ndërgalaktik) dhe anëtari shok
 129. Pascal Wittmann, organizuan hapjen e një stende në
 130. <a href="http://blog.dmaphy.de/2015/09/how-to-travel-intergalactic-way-free.html">veprimtarinë e
 131. Ditës së Lirisë së Software-it (SFD) në Kiel</a> dhe dhanë edhe një prezantim mbi F-Droid-in.</li>
 132. <li>Në një ditë të lagësht në Frankfurt, stenda e FSFE-së në Rotlintstraßenfest vjetor
 133. tërhoqi vëmendjen e vizitorëve, që donim me padurim të mësoni më tepër rreth lirisë
 134. së software-it. Guido Arnold-i <a href="http://blogs.fsfe.org/guido/2015/09/fsfe-info-booth-at-rotlintstrasenfest-in-frankfurt/">sjell më tepër hollësi mbi këtë veprimtari popullore.</a></li>
 135. <li>Nga ana tjetër, anëtari shok i FSFE-së, Michael Stehmann <a href="http://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=1554">
 136. përmblodhi përshtypjet e tij gjatë DLS-së në Këln (Gjermani)</a>.</li>
 137. <li>Drejtori ynë i Përgjithshëm, Jonas Öberg paraqiti një përmbledhje të hollësishme mbi
 138. <a href="http://blogs.fsfe.org/jonas/?p=20">aspektet logjistike të organizimit të një veprimtarie të suksesshme</a>.</li>
 139. <li>Carsten Agger u mor me organizimin e <a href="http://blogs.fsfe.org/agger/2015/09/28/organizing-this-years-libreoffice-conference/">
 140. LibreOffice Hackfest-ës në Aarhus</a>.</li>
 141. <li>Tobias Platen <a href=" http://blogs.fsfe.org/tobias_platen/2015/09/22/why-i-wont-buy-the-libre/">kritikon</a>
 142. pretendimin se sa "të lirë" janë faktikisht kompjuterat Purism Librem.</li>
 143. <li>André Ockers shpjegon se si në Holandë, qytetarë të ndërgjegjësuar<a href="https://blogs.fsfe.org/ao/2015/09/26/why-we-convinced-a-dutch-government-agency-to-use-an-open-document-format/">
 144. e bindën një agjenci qeveritare holandeze të përdorë një format Open Document</a>.</li>
 145. <li>Paul Boddie shtron <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=1129">"Pyetje Kuturu"
 146. rreth pasjes së kodit burim të Fairphone-it"</a>.</li>
 147. </ul>
 148. </ul>
 149. <h2>Aktivizohuni: Kandidoni persona dhe projekte për Çmimin e Software-it të Lirë</h2>
 150. <p>Shpesh përdoruesit nuk e dinë se po përdorin Software të Lirë. Ndonjëherë
 151. na duhet ta deklarojmë shprehimisht këtë fakt. Për shembull, <a href="http://www.fsf.org/blogs/community/wordpress-brings-the-freedom-to-the-front">
 152. përditësimi i ri i WordPress-it</a> përmban një skedë me një referencë për
 153. licencën GNU General Public License dhe katër liritë e Software-it të Lirë,
 154. duke ia bërë shprehimisht me dije bashkësisë së Wordpress-it rëndësinë e lirisë
 155. që mishëron software-i i tyre.</p>
 156. <p>Por shpeshherë, shumë programues dhe projekte të mahnitshme të Software-it
 157. të Lirë nuk marrin mirënjohjen që meritojnë. FSF-ja po <a href=" http://www.fsf.org/blogs/community/who-is-improving-the-world-through-free-software-nominate-them-now">
 158. pranon kandidime për Çmimin e 18-të vjetor të Software-it të Lirë</a>
 159. për persona dhe projekte që e kanë bërë botën më të mirë duke përdorur
 160. Software të Lirë. Ka dy çmime, një për persona që e kanë shpënë më tej
 161. lëvizjen, dhe një tjetër për projekte që kanë përmbushur një nevojë kyçe
 162. shoqërore përmes përdorimit të Software-it të Lirë. Ju lutemi,
 163. kandidatët tuaj parashtrojini para 1 nëntorit.</p>
 164. <p>Falënderime për krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarët</a>,
 165. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">anëtarët shok</a> dhe
 166. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatat dhuruese</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 167. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/index.html">FSFE</a></p>
 168. <!--/e-content-->
 169. </body>
 170. <sidebar promo="about-fsfe" />
 171. <author id="kirschner" />
 172. <date>
 173. <original content="2015-10-05" />
 174. </date>
 175. <followup>donate</followup>
 176. <tags>
 177. <tag>newsletter</tag>
 178. </tags>
 179. </html>