Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

174 lines
7.8KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2015-01-05" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - janar 2015</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201501">
 7. <h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së – janar 2015</h1>
 8. <h2>Një rrotullim</h2>
 9. <p newsteaser="yes">
 10. Toka, edhe një herë, ka plotësuar një tjetër rrotullim
 11. të plotë, të numëruar prej nesh, si e do zakoni. Ne këtu në
 12. FSFE kemi qenë të zënë gjatë gjithë 2014-s, duke punuar fort
 13. për të bërë të mundur që përdoruesit të mbesin në kontroll
 14. të pajisjeve të tyre dhe që Software-i i Lirë të mund
 15. të konkurrojë denjësisht në tenderat publikë. Më tepër
 16. informacion, përfshi shkallën e suksesit tonë, qoftë ky edhe
 17. i kufizuar, mbi perspektivat tona për të ardhmen, për të dyja
 18. këto çështje, si dhe mbi skajet e zonave tona të tjera
 19. të eksplorimit mund të gjenden te
 20. <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">raporti ynë
 21. vjetor për 2014-n</a>, shkruar nga presidenti ynë
 22. <a href="/about/gerloff">Karsten Gerloff</a>.
 23. </p>
 24. <p>
 25. Përveç se jep një përmbledhje shteruese të veprimtarive tona
 26. gjatë 2014-s, Karsteni e përmbyll raportin me një vështrim
 27. paraprak të sfidave me të cilat do të përballemi dhe
 28. do t’i kapërcejmë në rrotullimin e 2015-s.
 29. Përveç punës si deri tani, synojmë të shfrytëzojmë suksesin e
 30. <a href="http://freesoftwarepact.eu/">Paktit Për Software të Lirë</a>
 31. për të përhapur ndërgjegjësimin lidhur me Software-in e Lirë mes
 32. përfaqësuesve të zgjedhur të shtetasve europianë, por edhe të
 33. burokratëve të emëruar të krahut ekzekutiv.
 34. </p>
 35. <p>
 36. Synojmë gjithashtu të investojmë më tepër në vullnetarët tanë
 37. vendorë dhe grupet e Anëtarësisë shok. Kemi shpresa se jo
 38. vetëm do të mbërrijmë në një publik më të gjerë dhe do të kemi
 39. ndikim më të madh përmes shtimit të pjesëmarrjes vendore, por
 40. edhe që kjo do të jetë shumë më zbavitëse për cilindo që
 41. përfshihet.
 42. </p>
 43. <h2>Zgjedhjet e Anëtarësisë Shok</h2>
 44. <p>
 45. FSFE-ja ka diçka më pak se 1500 <a href="/fellowship/">Anëtarë Shokë</a>
 46. ose anëtarë që kontribuojnë financiarisht. Përveç pasjes
 47. së <a href="/fellowship/about/fellowship.html#youget">disa
 48. përfitimeve</a>, të dobishme për veprimtarë dixhitalë,
 49. të gjithë ata mund të thonë fjalën e tyre në qeverisjen
 50. e FSFE-së. Kjo e drejtë ushtrohet përmes
 51. <a href="/about/legal/constitution.html#id-fellowship-seats">zgjedhjes</a>
 52. së përfaqësuesve në Asamblenë e Përgjithshme, organi më
 53. i lartë vendim-marrës i FSFE-së. Redaktori juaj i përkohshëm
 54. i kësaj here, deri në pranverë do ta ketë mbaruar mandatin e
 55. tij si përfaqësues Anëtarësie Shok, dhe një përfaqësues i ri
 56. duhet zgjedhur nga Anëtarët Shok, nga 20 shkurti deri më
 57. 6 mars 2015, 12pm.
 58. </p>
 59. <p>
 60. Përfaqësuesi juaj edhe për pak, dëshiron të përfitojë nga
 61. rasti për të ftuar gjithë anëtarët tanë shok të marrin pjesë
 62. në zgjedhjet. Asambleja e Përgjithshme është ajo që merr krejt
 63. vendimet strategjike për FSFE-në dhe, të gjithë anëtarët shok,
 64. qofshin idealistë të vërtetë apo pragmatistë të orientuar drejt
 65. biznesit, kanë të njëjtën të drejtë për të ndikuar rritjen dhe
 66. drejtimin tonë në të ardhmen, ndaj, ju lutem, merrni pjesë.
 67. </p>
 68. <h2>BE: i miri dhe i ligu</h2>
 69. <p>
 70. Më 17 dhjetor, 2014, Parlamenti Europian miratoi buxhetin e BE-së
 71. për 2015-n. Jemi shumë të lumtur të njoftojmë se falë përpjekjeve
 72. të eurodeputetëve Julia Reda (Pirates) dhe Max Andersson (Greens),
 73. parlamenti ka caktuar një zë deri në një milion euro për auditim të
 74. Software-it të Lirë të përdorur nga Parlamenti Europian dhe Komisioni.
 75. Shpresojmë që institucionet përkatëse të bashkëpunojnë ngushtë me
 76. me zhvilluesit e vetë programeve në interesin më të mirë të publikut.
 77. Mirëpresim
 78. <a href="/news/2014/news-20141219-01.html">caktime të mëtejshme fondesh</a>
 79. që synojnë lejimin e pjesëmarrjes së barabartë në shoqërinë dixhitale.
 80. </p>
 81. <p>
 82. Për fat të keq, na duhet ende t’i ftojmë institucionet e BE-së të përdorin
 83. Standardet e Hapura dhe Software-in e Lirë, teksa një studim i kohëve
 84. të fundit, i përgatitur nga grupi Greens/EFA i eurodeputetëve
 85. <a href="/news/2014/news-20141212-01.html">tregon</a> se Parlamenti
 86. Europian është vërtet mbrapa me detyrimet e tij demokratike për
 87. sigurimin e transparencës dhe të të qenët i hapur. Mes mungesave
 88. të tjera, eurodeputetëve u mungon edhe një zgjidhje e përputhshme
 89. me standardet për email-in.
 90. </p>
 91. <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
 92. <ul>
 93. Nga grumbullimet planet:
 94. <li>
 95. Paul Boddie shkruan mbi
 96. ‘<a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=802">vjetrimin e paplanifikuar</a>’
 97. të pajisjeve të hershme Fairphone, duke argumentuar me
 98. të drejtë se vendimi i Fairphone-it për të lënë anash
 99. ose për të mos i dhënë përparësi mbulimit në hardware të
 100. Software-it të Lirë qe i pamenduar, po të kihet parasysh
 101. bollëku i informacionit të gatshëm mbi mungesën e mbulimit
 102. hardware për Software-in e Lirë.
 103. </li>
 104. <li>
 105. Otto Kekäläinen
 106. <a href="http://seravo.fi/2014/password-hygiene-every-mans-responsibility">shkruan</a>
 107. rreth administrimit të fjalëkalimeve, teksa pranon që njerëzit
 108. nuk janë pajisje depozitimi. Artikulli i Otos është lexim
 109. i shkëlqyer, po të merret me pak rezervë.
 110. </li>
 111. <li>
 112. Nico Rikken, në artikullin e tij
 113. ‘<a href="http://nicorikken.eu/blog/optional-rights/">Optional rights</a>’ përsiat rreth të drejtës për të bërë zgjedhje të gabuara.
 114. </li>
 115. </ul>
 116. <p>
 117. 2015-a do të sjellë një etiketë të re për Planetin tonë
 118. të Anëtarësisë Shok. Në një formë paraprake ajo do t’u paraqitet
 119. anëtarëve shok për konsultim sa më shpejt që të jetë e mundur.
 120. </p>
 121. <h2>Aktivizohuni: përhapni software të lirë</h2>
 122. <p>
 123. Stina e dhënies së dhuratave sapo mbaroi. Pa dyshim që do keni
 124. ndonjë shok apo të afërm të cilit fatkeqësisht i bënë dhuratë
 125. një kompjuter me software jo të lirë. Ndihmojini të instalojnë
 126. një shpërndarje GNU/Linux të lirë ose <a href="http://www.replicant.us/">Replicant-in</a>.
 127. </p>
 128. <p>
 129. Faleminderit krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarëve</a>,
 130. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Anëtarëve Shok</a> dhe
 131. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatave dhuruese</a> që bëjnë të mundur
 132. punën tonë,<br />
 133. <a href="/about/ojasild">Heiki Ojasild</a><br />
 134. Përfaqësues i Anëtarësisë Shok, <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a>
 135. </p>
 136. <!--/e-content-->
 137. </body>
 138. <sidebar promo="about-fsfe" />
 139. <author id="repentinus" />
 140. <date>
 141. <original content="2015-01-05" />
 142. </date>
 143. <followup>donate</followup>
 144. <tags>
 145. <tag>newsletter</tag>
 146. </tags>
 147. </html>
 148. <!--
 149. Local Variables: ***
 150. mode: xml ***
 151. End: ***
 152. -->