Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-201411.el.xhtml 20KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-11-11" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Ενημερωτικό δελτίο FSFE - Νοέμβριος 2014</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201411">
 7. <h1 class="p-name">Ενημερωτικό δελτίο FSFE - Νοέμβριος 2014</h1>
 8. <h2>Μόναχο: η αβεβαιότητα και η αμφιβολία θα παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα</h2>
 9. <p newsteaser="yes">Αυτόν το μήνα, ο πρώτος Δήμαρχος του Μονάχου αντέδρασε επιτέλους σε μια
 10. έρευνα σχετικά με φήμες περί μιας πιθανής επιστροφής σε μια επιφάνεια εργασίας
 11. βασισμένης σε περιβάλλον Microsoft Windows. Από τα μισά της χρονιάς, ο πρώτος
 12. και ο δεύτερος Δήμαρχος προκάλεσαν σύγχυση αναφορικά με τη μελλοντική
 13. στρατηγική IT του Μονάχου. Αμφότεροι οι δήμαρχοι έκαναν αρνητικά σχόλια για το
 14. Ελεύθερο Λογισμικό απαντώντας στις
 15. <a href="/campaigns/askyourcandidates/201403-germany-bayern-muc.html">ερωτήσεις
 16. μας προς τους υποψηφίους, πριν τις εκλογές του Μαρτίου</a> (στα Γερμανικά).
 17. Παρά τις προσπάθειες από την πλευρά του FSFE, και ειδκότερα από την τοπική μας
 18. ομάδα στο Μόναχο, ήταν δύσκολο να λάβει κανείς ξεκάθαρα στοιχεία για τα
 19. προβλήματα στις εγκαταστάσεις Ελεύθερου Λογισμικού του Μονάχου.
 20. <a href="/news/2014/news-20141016-01.html">Τώρα, όπως γράψαμε και στο
 21. δικό μας Δελτίο Τύπου</a>, τα πορίσματα της έρευνας αυτής δείχνουν πως δεν
 22. υφίσταται πραγματική βάση για τους ισχυρισμούς τους.</p>
 23. <p>Ατυχώς, οι δηλώσεις του πρώτου και του δευτέρου δημάρχου διαδόθηκαν ευρέως
 24. στα ΜΜΕ. Μια ιστορία με τίτλο “Το Μόναχο ξαναγυρνά στη Microsoft” προσελκύει
 25. πολλά περισσότερα κλικ από μια διερεύνηση των πραγματικών γεγονότων και από το
 26. να εξηγήσουν πως οι δύο δήμαρχοι λένε πράγματα που δεν είναι σε θέση να
 27. αποδείξουν, πώς είναι άλλοι εκείνοι που πρέπει να εμπλακούν για την λήψη μιας
 28. τέτοιας απόφασης επιστροφής και βρίσκονται σε άλλες θέσεις, ή ότι η ικανοποίηση
 29. για ένα λογισμικό εξαρτάται από το πώς υλοποιήθηκε η εγκατάσταση και από το πώς
 30. έγιναν όλες οι διαδικασίες.</p>
 31. <p>Έτσι, όταν τα μέλη της ομάδας μας στο Μόναχο έστησαν το περίπτερό τους σε
 32. ένα φεστιβάλ δρόμου, πολύς κόσμος πίστευε ότι το Ελεύθερο Λογισμικό είναι
 33. κατώτερο από το μη-ελεύθερο λογισμικό «όπως είπε και ο δήμαρχός μας».
 34. Αλλά αυτό δεν συνέβη μόνο στη Γερμανία: η Nermin Canik, που διοργάνωσε
 35. <a href="https://blogs.fsfe.org/nermincanik/2014/10/25/ungovforum/">τη
 36. συμμετοχή του FSFE στο Internet Ungovernance Forum στην Κωνσταντινούπολη</a>,
 37. μας είπε ότι στη συνάντηση της ομάδας του FSFE για την Ημέρα Ελευθερίας
 38. Λογιαμικού (DFD), ο διευθυντής της συμπέρανε από τα αναφορές των ΜΜΕ πως
 39. η χρηστικότητα και η ποιότητα του Ελεύθερου Λογιαμικού είναι κακή. Τώρα, θα
 40. πρέπει ξανά να δουλέψουμε σκληρά για να υπερνικήσουμε το φόβο, την αβεβαιότητα
 41. και την αμφιβολία που διαδόθηκαν για το Ελεύθερο Λογισμικό.</p>
 42. <h2>Πανευρωπαϊκή πολιτική για Ανοικτά Πρότυπα</h2>
 43. <p>Το πόρισμα, όμως, της έρευνας περιλαμβάνει ακόμη ένα κρίσιμο σημείο:
 44. το πρόβλημα με τα τεχνικά πρότυπα για τα αρχεία εγγράφων. Οι διαχειριστές του
 45. Τομέα IT του Μονάχου παρατήρησαν ότι, στην αρχή της δικής τους διαδικασίας
 46. μετάβασης, τα Γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
 47. είχαν τονίσει τη σημασία του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων,
 48. αλλά, στη συνέχεια, δεν ακολούθησαν με συνέπεια αυτόν το δρόμο.</p>
 49. <p>Στη Γερμανία, η έλλειψη μιας ξεκάθαρης Πολιτικής Ανοικτών Προτύπων αποτελεί
 50. έναν μείζονα λόγο που εμποδίζει τη Δημόσια Διοίκηση να χρησιμοποιεί Ελεύθερο
 51. Λογισμικό. Τα τελευταία χρόνια, και άλλα Ευρωπαϊκά κράτη όπως η Μ. Βρετανία,
 52. η Γαλλία, η Ιταλία, και η Σουηδία, έκαναν περισσότερα για την προώθηση του
 53. Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών Προτύπων.</p>
 54. <p>Στο Ευρωπαϊκό είπεδο, <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/prasident-des-deutschen-stadtetags-an-europaische-kommission-mehr-fur-freie-software-einsetzen/">ο
 55. πρώην δήμαρχος του Μονάχου ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει δύο
 56. μέτρα για να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ελεύθερου Λογισμικού στα διάφορα
 57. projects της Ευρωπαϊκής Ένωσης</a>: Πρώτον, όλα τα πρότυπα εγγράφων (templates)
 58. που είναι διαθέσιμα σε τύπους αποθήκευσης Microsoft Office, να διατίθενται
 59. επίσης και σε ODT. Δεύτερον, όλοι οι φορητοί υπολογιστές με τους οποίους
 60. γίνονται παρουσιάσεις σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς να διαθέτουν και ένα
 61. εγκατστημένο πρόγραμμα που να μπορεί να χειρίζεται αρχεία Open Document
 62. Presentation (ODP). Αυτό ανάγεται πίσω στο 2011 και οι Ευρωπαϊκέε Αρχές
 63. παραμέλησαν την υλοποίηση στρατηγικών για τα Ανοικτά Πρότυπα επί πολύ
 64. μεγάλο διάστημα.</p>
 65. <h2>Έλεγχοι συμμόρφωσης με τα Ανοικτά Πρότυπα</h2>
 66. <p>Όταν οι διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί αποφασίζουν για υιοθέτηση στρατηγικών
 67. για τα Ανοικτά Πρότυπα, αυτό δεν είναι παρά μόνον το πρώτο βήμα. Είναι
 68. σημαντικό να ελέγχουμε αυτήν την απόφαση και να κάνουμε τις σχετικές
 69. υπενθυμίσεις. Το 2010, σε μια δραστηριότητα για την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων
 70. (DFD), τα Μέλη μας στην Κολονία και τη Βόννη
 71. <a href="/news/2010/news-20100803-01.html">έλεγξαν τις Γερμανικές Δημόσιες
 72. υπηρεσίες, μετά την απόφαση οπου είχαν λάβει πως θα πρέπει να μπορούν να
 73. λαμβάνουν, να επεξεργάζονται και να αποστέλουν έγγραφα σε τύπο ODF</a>.
 74. Οι έλεγχοι που έκανε το FSFE βρηκαν πως μόνον 2 από τα 87 τμήματα συμμορφώθηκαν
 75. με τους κεντρικούς ομοσπονδιακούς κανονισμούς για τα Ανοικτά Έγγραφα.
 76. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία να είμμαστε σταθεροί στην παρακολούθηση
 77. της υλοποίησης αυτών των πολιτικών. Δείτε το άρθρο «Δραστηριοποιηθείτε»
 78. αυτού του μήνα με μια ειδική υπόδειξη για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε
 79. σε αυτό μέσα σε λίγα λεπτά.</p>
 80. <h2>Κάτι εντελώς διαφορετικό</h2>
 81. <ul>
 82. <li>Αναζητπύμε και πάλι βοηθούς,
 83. <a href="/news/2014/news-20141017-01.html">ειδικά για την προετοιμασία της
 84. Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (DFD)</a> αλλά έχουμε, επίσης, και
 85. <a href="/contribute/internship.html">θεσεις γενικής μαθητείας που ανοίγουν
 86. στις αρχές Ιανουαρίου</a>. Όταν ο Max Mehl είδε το ειδησεογραφικό άρθρο,
 87. δημοσίευσε <a href="http://blog.mehl.mx/2014/my-internship-at-fsfe/">μια
 88. περίληψη σχετικά με τη δική του μαθητεία στο FSFE</a>.</li>
 89. <li><a href="/news/2014/news-20141017-02.html">Μαζί με την
 90. Ιταλική οργάνωση καταναλωτών ADUC, και την Ιταλική ομάδα ILS, ζητήσαμε</a>
 91. από τις Ρυθμιστικές Αρχές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να προσταατεύσουν
 92. τους Ιταλούς από το να υποχρεώνονται να πληρώνουν
 93. για λογισμικό που δεν θέλουν ή που δεν χρειάζονται.</li>
 94. <li>Τοπικές δραστηριότητες: Τα μέλη της ομάδας μας στη Βιέννη είχαν το πιο
 95. δραστήριο και επιτυχημένο Φθινόπωρο ως τώρα. Ο Franz τεκμηρίωσε πώς συμμετείχαν
 96. σε τρεις μεγάλες εκδηλώσεις
 97. <a href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2014/10/23/three-autumn-events-2014/">την
 98. Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού (SFD), στο μεγαλύτερο Γερμανόφωνο συνέδριο για τα
 99. δικαιώματα των ζώων, και στην έκθεση Game City του 2013</a>.
 100. Ο Christian Kalkhoff από την ομδα μας στο Μόναχο, έκανε μια παρουσίαση
 101. για τις δραστηριότητες της ομάδας στη συνάντηση GNU Hackers Meeting 2014.
 102. <a href="http://audio-video.gnu.org/video/ghm2014/2014-08--kalkhoff--fsfe--ghm.webm">Το
 103. βίντεο έχει αναρτηθεί τώρα online</a>. Αν θέλετε να βοηθήσετε με την οργάνωση
 104. του Συνεδρίου LibreOffice conference 2015,
 105. <a href="https://blogs.fsfe.org/agger/2014/10/22/announcing-the-libreoffice-conference-for-2015-in-aarhus-denmark/">
 106. ο Carsten Agger αναζητά ακόμη βοήθεια, ενώ η ομάδα μας στο Aarhus θα βοηθήσει
 107. για την εκδήλωση αυτή</a>.</li>
 108. <li>Spoiler alert: Η τελευταία έκδοση με τις ειδήσεις της Εκπαίδευσης
 109. <a href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/10/free-software-in-education-news-%E2%80%93-september/">
 110. αναφέρει επίσης την αυξημένη προσοχή για την επερχόμενη Ημέρα Ελευθερίας
 111. Εγγράφων (DFD) 2015</a>.</li>
 112. <li>Δημόσιοι Οργανισμοί: Η Γερμανική πόλη
 113. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/105069">Gummersbach ανακοίνωσε ότι
 114. αυτό το καλοκαίρι ολοκλήρωσε τη μετάβασή της σε υπολογιστές με GNU/Linux</a>,
 115. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/104519">Η Αγγλική αρχή Επιτήρησης
 116. Υγείας (Healthwatch) μεταβαίνει στο Ελεύθερο Λογισμικό CiviCRM</a>, τώρα μια
 117. λύση Ελεύθερου Λογισμικού αναπτύχθηκε για την κυβέρνηση του Νοτίου Τυρόλου
 118. (Ιταλία) για να ελέγχει αυτόματα τις υπηρεσίες που παρέχονται σε κυβερνητικούς
 119. ιστοτόπους
 120. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/tyrol-government-shares-test-tool-industry">
 121. και χρησιμοποιείται επίσης για να διερευνά τους ιστοτόπους του τουριστικού
 122. τομέα της περιοχής</a>.</li>
 123. <li>Η ομοθυγατρική μας οργάνωση προσκαλεί τους υποστηρικτές Ελεύθερου
 124. Λογισμικού στο
 125. <a href="https://www.fsf.org/blogs/community/registration-opens-for-libreplanet-2015">
 126. συνέδριο Ελεύθερου Λογισμικού για το 2015</a> στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η
 127. <a href="https://www.fsf.org/news/the-free-software-foundation-opens-nominations-for-the-17th-annual-free-software-awards">
 128. υποβολή υποψηφιοτήτων για τα 17α Ετήσια βραβεία Ελεύθερου Λογισμικού
 129. άνοιξε</a>, και μπορείτε και εσείς να στείλετε τις δικές σας υποψηφιότητες
 130. πριν από την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.</li>
 131. <li><a href="http://mjg59.dreamwidth.org/33455.html">Ο Matthew Garret έγραψε
 132. μια ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με το γιατί εισήλθε στο ΔΣ του FSF</a>.
 133. Μερικά, όμως, από τα σχόλια που έλαβε ήταν πραγματικά προσβλητικά, και ο
 134. συντάκτης σας ελπίζει πως ο Matthew θα μπορέσει απλώς να τα αγνοήσει.
 135. Σχετικά με αυτό, ο συντάκτης σας σάς συστήνει να διαβάσετε το άρθρο
 136. <a href="http://lwn.net/Articles/615192/">“Σχετικά με την αρρώστια της
 137. κοινότητάς μας”</a>
 138. του Jonathan Corbet. Όπως πάντα, αν έχετε σχόλια για το θέμα αυτό,
 139. <a href="/contact/community.html">στείλτε τα στις δικές μας λίστες
 140. συζήτησης</a>.</li>
 141. <li>Από το <a href="http://planet.fsfe.org">planet aggregation</a>:</li>
 142. <ul>
 143. <li>Οι υπολογιστές εισέρχονται στο πεδίο της μόδας από πολλαπλές κατευθύνσεις.
 144. Ο τωρινός βοηθός του FSFE
 145. <a href="https://blogs.fsfe.org/puster/2014/10/14/meshcon-2014/">Ο Michele
 146. Marrali έγραψε για το MeshCon 2014, ένα συνέδριο που ενώνει τους σχεδιαστές
 147. μόδας και τους ειδικούς στην τεχνολογία</a>.</li>
 148. <li>Ο André Ockers αναφέρει πως
 149. <a href="https://blogs.fsfe.org/ao/2014/10/28/dutch-public-broadcaster-moves-away-from-open-standards/">
 150. το Ολλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NOS απομακρύνεται από τα Ανοικτά
 151. Πρότυπα</a></li>
 152. <li>Ο Matija Šuklje
 153. <a href="http://matija.suklje.name/my-very-first-commit-to-kde">έκανε το πρώτο
 154. του commit στο KDE και μιλά για το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας του FSFE
 155. (Fiduciary Licence Agreement)</a></li>
 156. <li>Ο Daniel Pocock
 157. <a href="http://danielpocock.com/positive-results-from-opw-2013">αναφέρει
 158. θετικά αποτελέσματα από το Outreach Program for Women</a></li>
 159. <li>Ο Hugo Roy εξηγεί το πώς
 160. <a href="http://hroy.eu/posts/owncloud-encryption-defpub/">έγραψε ένα νέο
 161. υποστηρικτικό δημοσίευμα για τη μέθοδο κρυπτογράφησης κατά τον συγχρονισμό
 162. αρχείων στο ownCloud</a>.</li>
 163. </ul>
 164. </ul>
 165. <h2>Δραστηριοποιηθείτε:
 166. Διόρθωσε το έγγραφό μου - Το ODF στους οργανισμούς της ΕΕ</h2>
 167. <p>Οι υπηρεσίες της ΕΕ έχουν ακόμη πολλά να κάνουν για να καταργήσουν
 168. τα εμπόδια για τους χρήστες Ελεύθερου Λογισμικού. Μαζί με το Open Forum Europe (
 169. OFE), ο συντάκτης σας είχε μια συνάντηση με τον υπεύθυνο του τομέα IT της
 170. Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα αυτό.
 171. Συζητήσαμε για την <a href="/news/2014/news-20140326-02.html">επιστολή μας
 172. αναφορικά με την κωδικοποίηση των βίντεο</a> και για την εκστρατεία
 173. “FixMyDocuments.eu”. Αυτή η εκστρατεία άρχισε από το OFE για να βοηθήσει τις
 174. Ευρωπαϊκές υπηρεσίες να υλοποιήσουν
 175. <a href="http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/pdf/2011-07-25_ares.pdf">
 176. την απόφασή τους να υποστηρίξουν τους τύπους αποθήκευσης Εγγράφων ODF</a>
 177. Οι εθελοντές του FSFE μετέφρασαν ήδη τον ιστοχώρο σε πολλές γλώσσες, αλλά τώρα
 178. είναι η στιγμή για όλους εσάς να δράσετε.</p>
 179. <p>Θα θέλαμε από εσάς <em>να εντοπίσετε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που προσφέρουν
 180. μη-ελεύθερους τύπους αποθήκευσης</em> στους ιστοτόπους τους, χωρίς ταυτόχρονα
 181. να δημοσιεύουνν αυτά τα έγγραφα και σε ODT, και στη συνέχεια,
 182. <em><a href="http://fixmydocuments.eu/?page_id=9">να μας τους αναφέρετε</a>
 183. </em>.</p>
 184. <p>Επιπλέον το OFE ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει οποιονδήποτε θέλει να
 185. χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να καλύψει και άλλους δημόσιους οργανισμούς.
 186. </p>
 187. <p>Ευχαριστούμε όλους τους <a href="/contribute/contribute.html">εθελοντές</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">τα Μέλη μας</a> και
 188. τους <a href="/donate/thankgnus.html">εταιρικούς δωρητές</a>
 189. οι οποίοι καθιστούν εφικτό το έργο μας,<br/>
 190. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> -
 191. <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 192. <!--/e-content-->
 193. </body>
 194. <sidebar promo="about-fsfe"><!--
 195. <h3>FSFE News</h3>
 196. <ul>
 197. <li><a href="/news/">Δελτία τύπου</a></li>
 198. <li><a href="/news/newsletter.html">Αρχείο Ενημερωτικών δελτίων</a></li>
 199. <li><a href="/events/">Επερχόμενες εκδηλώσεις</a></li>
 200. <li><a href="http://planet.fsfe.org/">Planet Blogs</a></li>
 201. <li><a href="/contact/community.html">Συζητήσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό</a></li>
 202. </ul>
 203. --></sidebar>
 204. <author id="kirschner"/>
 205. <date>
 206. <original content="2014-11-04"/>
 207. </date>
 208. <followup>donate</followup>
 209. <tags>
 210. <tag>newsletter</tag>
 211. </tags>
 212. <translator>Constantine Mousafiris</translator>
 213. </html>
 214. <!--
 215. Local Variables: ***
 216. mode: xml ***
 217. End: ***
 218. -->