Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-201406.sq.xhtml 12KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2014-06-04" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - qershor 2014</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201406">
 7. <h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së – qershor 2014</h1>
 8. <h2>Siguria është e ndërvarur: Tani jemi të tërë përdorues të Gmail-it</h2>
 9. <p newsteaser="yes">Shqetësoheni dhe kujdeseni për privatësinë dhe, ose paguani për një mundësues
 10. email-i, ose mundet edhe që xhironi shërbyesin tuaj për email, për të ruajtur
 11. autonominë, kontrollin dhe privatësinë e email-eve tuaj. Këtë e bëni ngase
 12. dëshironi të siguroheni që asnjë nga kompanitë e mëdha të mos ketë kopje të
 13. krejt email-it tuaj personal. Por, prapëseprapë, kjo nuk i pengon kompanitë e
 14. tjera të fusin duart në të dhënat tuaja. Nuk mjafton thjesht të shqetësoheni
 15. dhe kujdeseni për sigurinë tuaj, nëse po përpiqeni ta rrisni atë. Lypset të bindni
 16. të tjerët, ata me të cilët shkëmbeni mesazhe, ta rritin sigurinë e tyre
 17. gjithashtu: siç shprehet Jacob Appelbaum, <a
 18. href="http://www.roussos.cc/2014/05/14/our-privacy-is-interdependent/">siguria
 19. është e ndërvarur</a>.</p>
 20. <p>Anëtari i bordit të FSF-së, Benjamin Mako Hill, pyeti veten se sa nga email-et
 21. e tij kanë përfunduar në duart e kompanive të tilla si Google. Ndaj shkroi një
 22. program për të kontrolluar dhe analizuar krejt email-et e tij që nga prilli i
 23. 2004-s (koha kur u shfaq Gmail-i së pari). <a
 24. href="http://mako.cc/copyrighteous/google-has-most-of-my-email-because-it-has-all-of-yours">Lexojeni
 25. vetë se ç’zbuloi Beniamini</a>, ç’gjetën <a
 26. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/05/27/were-all-gmail-users-now-pt-2">Karsten Gerloff-i i FSFE-së</a> dhe <a
 27. href="http://hroy.eu/posts/gmail-most-email/">Hugo Roy</a>, kur kryen të njëjtën
 28. provë, dhe pse të mos i provoni dhe ju vetë, për email-in tuaj, këto programthe?</p>
 29. <h2>Ç’është ajo që keni në xhep, dritë dore apo spiun?</h2>
 30. <p>Shumë programe që njerëzit instalojnë në pajisjet e tyre Android dhunojnë
 31. sigurinë e tyre. Është bërë e rëndomtë që këto programe t’u kërkojnë
 32. përdoruesve të pranojnë terma dhe kushte të cilat as nuk lexohen dot, që pasi
 33. instalohen, munden të tregojnë se ku gjendet pajisja (dhe kështu edhe
 34. përdoruesi) në atë çast, dhe që munden të hyjnë dhe të përdorin të dhëna
 35. personale, të tilla si libër adresash të përdoruesit ose mesazhe të tij. Dhe
 36. kështu, një gjë në dukje e pafajshme, fjala vjen një dritë dore në telefon,
 37. mundet të dhunojë privatësinë e përdoruesit.</p>
 38. <p>Për zotëruesit e pajisjeve celulare është e rëndësishme të kenë një shitore
 39. programesh që ofron përjashtimisht Software të Lirë. Ngaqë kjo nënkupton se
 40. kodi burim të mund të kontrollohet nga palë të pavarura nga tregtuesi, këto
 41. mund të kontrollojnë se ç’bën vërtet një program, dhe të zbulojnë ose edhe
 42. heqin drejtpërdrejt mekanizma të dëmshëm. Përfundimi do të ishte një vend që
 43. ofron software me licenca të cilat i respektojnë të drejtat e përdoruesit, në
 44. vend se t’i dhunojnë ato.</p>
 45. <p>Muajt e fundit kemi parë se gjithnjë e më shumë njerëz shqetësohen lidhur
 46. me software-in në pajisjet e tyre celulare. <a
 47. href="https://blogs.fsfe.org/mk/consumer-protection-for-mobiles-is-it-a-torch-light-or-a-spy-in-your-pocket/">Redaktori i buletinit ka përmbledhur atë që po ndodh në kuadrin e
 48. fushatës Çlironi Android-in Tuaj</a>, përfshi promovimin në Greqi, gjendjen
 49. e përditësimeve dhe përkthimeve të fletëpalosjeve për F-Droid, një intervistë
 50. me programuesin e F-Droid-it, dhe mbi pjesëmarrjen e tij në një veprimtari
 51. të parlamentit gjerman mbi mbrojtjen e konsumatorit në sferën e telefonisë
 52. celulare.</p>
 53. <h2>Një tjetër makth sigurie: DRM</h2>
 54. <p>Pas një <a href="http://lwn.net/Articles/584167/">zbatice të mundshme DRM-je
 55. në Europë</a>, është e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi rreth kësaj
 56. çështjeje. Nuk mund të rrimë të heshtur kur disa kompani e përdorin
 57. Administrimin Dixhital të Kufizimeve për të hartuar ligjet e tyre të të drejtave
 58. të kopjimit, për të na kufizuar, dhe për të na dobësuar sigurinë tonë në TI. Mjaft
 59. organizma, përfshi <a
 60. href="https://www.eff.org/deeplinks/2014/05/how-drm-harms-our-computer-security">EFF-në</a>,
 61. April-in, dhe ne, morën pjesë në <a
 62. href="http://www.defectivebydesign.org/thanks-for-a-great-international-day-against-drm">Ditën
 63. Kundër DRM-së</a>, të organizuar nga FSF-ja për të nxjerrë në pah rreziqet e
 64. DRM-së. FSFE-ja e shfrytëzoi rastin për <a href="/news/2014/news-20140506-01.html">t’u
 65. lidhur me Komisionin Europian përmes një Letre të Hapur mbi DRM-në në HTML5</a>.
 66. Shpjeguam se DRM-ja bie ndesh drejtpërsëdrejti me interesat e shumicës së gjerë
 67. të përdoruesve të Internetit kudo.</p>
 68. <p>Vetëm pak ditë më pas bashkësia e Software-it të Lirë mori një lajm të hidhur
 69. nga Mozilla: DRM-ja do të sendërtohet në Firefox (pjesa përkatëse quhet EME).
 70. Reagimet shkojnë nga <a
 71. href="https://www.fsf.org/news/fsf-condemns-partnership-between-mozilla-and-adobe-to-support-digital-restrictions-management">dënimi që i bën FSF-ja partneritetit mes Mozilla-s dhe Adobe-s</a>, te <a
 72. href="https://hacks.mozilla.org/2014/05/reconciling-mozillas-mission-and-w3c-eme/">përligjja
 73. e vendimit të saj nga vetë Mozilla</a> , te <a
 74. href="https://leomca.github.io/2014/05/15/Mozilla-and-DRM.html">të tjerë që
 75. e përkrahin</a>, dhe deri te <a
 76. href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/05/whither-mozilla/index.htm">Glyn
 77. Moody që kritikon përmes krahasimit të misionit të Mozilla-s me veprimin e saj
 78. të fundit</a>. Si përherë, na intereson të dimë mendimin tuaj. Ç’mendoni rreth
 79. vendimit të Mozilla-s dhe arsyetimit të saj? Ç’mund të bëjë bashkësia e Software-it
 80. të Lirë si kundërpeshë të kësaj lëvizjeje? Na e bëni të ditur te <a
 81. href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/discussion">lista e diskutimeve
 82. publike</a>.</p>
 83. <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
 84. <ul>
 85. <li>Ekipi holandez i FSFE-së <a
 86. href="https://blogs.fsfe.org/flx/2014/05/07/the-importance-of-free-software/">shkroi
 87. një tekst të shkurtër &quot;Rëndësia e Software-it të Lirë&quot;</a> (mund
 88. të lexohet edhe <a href="https://blogs.fsfe.org/flx/2014/05/07/het-belang-van-vrije-software/">në
 89. Hollandisht</a>) mbi rëndësinë e Software-it të Lirë dhe përfundimet e tyre për
 90. entet rregullatore. Teksti nxjerr në pah pyetjen kyçe për shoqërinë tonë se
 91. &quot;kush e kontrollon software-in?&quot;. &quot;Kur nuk e kontrollojmë ne
 92. software-in që përdorim, na kontrollon ai ne. Dhe cilido që kontrollon
 93. software-in, na kontrollon ne atëherë.&quot; Teksti mandej u përdor për të ndikuar
 94. kandidatë të nënshkruajnë
 95. <a
 96. href="http://freesoftwarepact.eu">Paktin për Software të Lirë</a> - një projekt
 97. i shoqatës <a href="http://www.april.org/">April</a> dhe i përkrahur nga mjaft organizma, përfshi
 98. FSFE-në.</li>
 99. <li>Grupe Anëtarësie Shok: Pas dy vjetësh pranie në Asamblenë e Përgjithshme të
 100. FSFE-së, <a
 101. href="http://www.roussos.cc/2014/04/30/athens-free-software-monthly-meetups/">Nikos
 102. Roussos filloi tani takime vendore FSFE-je në Athinë</a>. Më tej, pamë <a
 103. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/report-from-the-first-fellowship-meeting-in-wiesbaden/">takimin e parë të Anëtarësisë Shok në Wiesbaden</a>. Veç kësaj, grupe të reja po takohen
 104. rregullisht tani e tutje në Zyrih dhe Këln.</li>
 105. <li>Organizmi ynë vëlla, FSF-ja, akordoi <a
 106. href="https://www.fsf.org/news/tehnoetic-wireless-usb-adapter-now-fsf-certified-to-respect-your-freedom">dëftesën Respekton Lirinë Tuaj (RYF) për kartën USB rrjeti pa fill, Tehnoetic TET-N150</a>.
 107. Dëftesa RYF jepet për produkte që plotësojnë standardet e FSFE-së mbi lirinë,
 108. kontrollin e tyre mbi produktin dhe privatësinë e përdoruesve. Vizitorët e stendës
 109. së FSFE-së në FOSDEM mundet t’i kenë parë tashmë këto karta, të shitura në stendën
 110. tonë nga Tiberiu C. Turbureanu.</li>
 111. <li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>:
 112. <ul>
 113. <li>Carsten Agger-i shpjegon se ç’duan të thonë lidhur me patentat e software-it
 114. përfundimet e <a href="https://blogs.fsfe.org/agger/2014/05/26/elections-14-not-much-to-celebrate/">referendumit danez mbi gjykatën europiane të patentave dhe patentën e njësuar</a>.</li>
 115. <li>Leena Simon botoi një sprovë mbi rëndësinë e autorësisë së ideve dhe rrjedhat e informacionit, me titull <a href="http://leena.de/standing-on-the-shoulders-of-free-culture/">&quot;Mbështetje në Supet e Kulturës së Lirë&quot;</a>.</li>
 116. <li>Redaktori i këtij buletini shkroi mbi <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/support-hardware-computing-platform-for-hackers-and-free-software-drivers-now/">platformën hardware Novena për hacker-a dhe përudhësit Software të Lirë</a> dhe dokumentoi hapat <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/how-to-generate-a-new-wifi-password-the-mobile-friendly-way/">për krijimin e një fjalëkalimi të ri wifi sipas një mënyre të përshtatshme për pajisjet celulare</a>.</li>
 117. <li>Henri Bergius kaloi tri ditë në veprimtarinë GNOME Developer Experience
 118. <a href="http://bergie.iki.fi/blog/flowhub-gnome-dx/">duke u marrë me programim NoFlo
 119. runtime-i për GNOME-n</a>.</li>
 120. <li>Mario Fux shkroi se <a href="https://blogs.fsfe.org/mario/?p=231">bashkësia KDE e
 121. Debianit ka nevojë për ndihmë</a>.</li>
 122. <li>Stazhieri ynë i ri <a
 123. href="https://blogs.fsfe.org/seeger/2014/05/23/linuxtag-2014/">Bela
 124. Seeger</a> dhe anëtari i vjetër shok <a
 125. href="https://blogs.fsfe.org/padams/?p=303">Paul Adams</a> raportojnë nga Linuxtag-u
 126. në Berlin.</li>
 127. <li>Ndërsa Konstantinos Boukouvalas shkroi mbi degë të LPI-së, <a
 128. href="http://blogs.fsfe.org/boukouvalas/?p=556">openLabs-in dhe OSCAL-in, si edhe
 129. për bashkësinë shqiptare të Software-it të Lirë</a>.</li>
 130. </ul></li>
 131. </ul>
 132. <h2>Aktivizohuni: Përvoja juaj me burime programimi për fëmijë</h2>
 133. <p>Veç <a
 134. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/free-software-in-education-news-april/">botimit
 135. të lajmeve mbi Software-in e Lirë në arsim</a> ekipi ynë për arsimin u jep
 136. përgjigje mjaft pyetjeve nga njerëz që dëshirojnë të përdorin më tepër
 137. Software të Lirë në arsim.</p>
 138. <p>Meqë ekipit të arsimit i kanë ardhur kërkesa për burime të mira për t’u mësuar
 139. programim fëmijëve, Guido Arnold-i mendoi se përgjigja (ose më mirë një përmbledhje
 140. e përgjigjeve) mund të ishte me interes edhe për të tjerët. Ndaj e botoi <a
 141. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/teach-programming-with-free-software/">përmbledhjen</a>. Për të përmirësuar pjesën e sajtin tonë për arsimin, ju lutemi të na jepni përshtypjet
 142. dhe sugjerimet tuaja mbi këto burime. Sa ju pëlqejnë, a keni përvojë me ndonjë
 143. prej tyre, ç’qe e mirë, ku patët probleme, dhe cilat burime kemi harruar?</p>
 144. <p>Faleminderit krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarëve</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Anëtarëve Shok</a> dhe
 145. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatave dhuruese</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 146. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 147. <!--/e-content-->
 148. </body>
 149. <sidebar promo="about-fsfe"><!--
 150. <h3>Lajme nga FSFE</h3>
 151. <ul>
 152. <li><a href="/news/">Njoftime Shtypi</a></li>
 153. <li><a href="/news/newsletter.html">Arkiv Buletinesh</a></li>
 154. <li><a href="/events/">Veprimtari Së Afërmi</a></li>
 155. <li><a href="http://planet.fsfe.org/">Blogje Planet</a></li>
 156. <li><a href="/contact/community.html">Diskutime mbi Software-in e Lirë</a></li>
 157. </ul>
 158. --></sidebar>
 159. <author id="kirschner" />
 160. <date>
 161. <original content="2014-06-04" />
 162. </date>
 163. <followup>donate</followup>
 164. <tags>
 165. <tag>newsletter</tag>
 166. <tag>ayc</tag>
 167. <tag>DRM</tag>
 168. </tags>
 169. </html>
 170. <!--
 171. Local Variables: ***
 172. mode: xml ***
 173. End: ***
 174. -->