Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-201403.sq.xhtml 14KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2014-03-06" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - mars 2014</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201403">
 7. <h1 class="p-name">Buletini i FSFE-së – mars 2014</h1>
 8. <h2>Përpjekjet e Britanisë së Madhe për t’u çliruar nga bllokimi prej tregtuesve i mundësisë së zgjedhjes</h2>
 9. <p>Qeveria e Britanisë së Madhe po ecën përpara drejt një të ardhme me më pak bllokim prej tregtuesve të mundësisë së zgjedhjes. Në
 10. janar <a
 11. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/01/30/uk-to-pick-odf-as-default-document-format/">botuan disa parime</a> mbi kontratat e ardhshme qeveritare në fushën e TI-ve. Ata duan të çajnë mbizotërimin e kompanive të mëdha të software-it, të cilat ofrojnë shumicën e madhe të software-it dhe të shërbimeve për qeverinë e Britanisë së Madhe.</p>
 12. <p>Tani po kërkojnë komente mbi standardet që do të duheshin përdorur gjatë
 13. "shkëmbimit të dokumenteve qeveritare ose bashkëpunimit për krijimin e tyre". Mes të tjerash, qeveria propozon të bëhet ODF-ja standardi i vetëm për dokumente zyrash. FSFE-ja ka <a
 14. href="/activities/os/2014-02-uk-consultation-os.html">parashtruar komente
 15. lidhur me një propozim</a> të qeverisë së Britanisë së Madhe për të përdorur
 16. në të ardhmen vetëm formate dokumentesh të bazuar në Standardet e Hapura. <a
 17. href="http://standards.data.gov.uk/comment/929#comment-929">Microsoft-i
 18. parashtroi gjithashtu një koment të gjatë</a>, ku i kërkohet qeverisë
 19. të përfshijë OOXML-në në listën e vet të standardeve, koment të cilit <a
 20. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/02/26/comments-on-uk-governments-consultation-on-document-standards/">
 21. iu përgjigjëm dhe ne</a>.</p>
 22. <h2>Pse nuk mjaftojnë Standardet e Hapura: parimi minimum</h2>
 23. <p newsteaser="yes">Edhe pse një format i përshtatshëm të dhënash mund të jetë
 24. vetëm sipas një Standard të Hapur, <a
 25. href="http://www.intevation.de/~bernhard/">Bernhard Reiter</a> nga FSFE-ja
 26. thotë se vetëm kjo domosdoshmëri nuk mjafton. Artikulli <a href="/activities/os/minimalisticstandards.html">"Parimi minimum: ngaqë të qenët standard i hapur nuk mjafton"</a>, shkruar fillimisht
 27. në Gjermanisht për <a
 28. href="http://documentfreedom.org">Ditën e Lirisë së Dokumenteve</a> të vitit
 29. të kaluar, tani është gati edhe në Anglisht. Përmbledhtas, Bernardi mbron
 30. tezën se formati i të dhënave lypset ta zgjidhë problemin në mënyrë adekuate:
 31. Duhet të jetë i përshtatshëm nga pikëpamja funksionale, por edhe në nivel
 32. teknik. Për të gjykuar rreth kësaj, ka një numër gjërash që duhen marrë në shqyrtim:
 33. formati duhet të jetë i efektshëm, i mirëmbajtshëm, i përdorshëm, i zgjerueshëm,
 34. të mund të mësohet, të jenë i thjeshtë, të ketë jetëgjatësi dhe ndoca të tjera.
 35. Dy pyetjet qendrore që dalin, janë: Sa e zgjidh problemin një format specifik të
 36. dhënash dhe --edhe më interesante-- a ka një format më të thjeshtë i cili
 37. edhe ai ta zgjidhë problemin?</p>
 38. <p>Lexojeni <a href="/activities/os/minimalisticstandards.html">artikullin</a>, <a
 39. href="/contact/community.html">diskutojeni te listat tona publike të postimeve</a>,
 40. dhe nëse jeni një zhvillues, pyeteni përherë veten nëse diçka mund të bëhet më
 41. thjeshtë.</p>
 42. <h2>Plot motivim për kontribuesit te Software-i i Lirë</h2>
 43. <p>Më 14 shkurt, njerëz nga e gjithë bota ndoqën <a
 44. href="/news/2014/news-20140211-01.html">këshillat tona</a> për t’i shfaqur
 45. mirënjohjen dhe vlerësimin Software-it të Lirë dhe kontribuesve në të, me
 46. rastin e ditës " E dua Software-in e Lirë" për 2014-n! Software-it të Lirë
 47. iu kushtuan artikuj në blogje, email-e për zhvilluesit, një karikaturë, një
 48. foto nga udhëheqja e partisë së të Gjelbërve Gjermanë, një festival #ilovefs,
 49. blogje kushtuar Software-it të Lirë në përgjithësi dhe zhvilluesve të tij në
 50. veçanti, dhe plot mesazhe mikroblogimesh. Rezonanca i tejkaloi hamendjet tona.</p>
 51. <p>Kontribuesit te projektet e Software-it të Lirë punojnë fort që të sigurojnë
 52. lirinë tonë dhe në këtë ditë shumë prej tyre gjetën motivim të ri. Faleminderit
 53. gjithkujt që mori pjesë në fushatën #ilovefs të këtij viti dhe, nëse nuk jeni
 54. përfshirë ende në të, <a href="/news/2014/news-20140221-01.html">zbavituni me disa
 55. nga deklaratat e shumta të dashurisë që grumbulluam</a>.</p>
 56. <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
 57. <ul>
 58. <li>Ditën e Lirisë së Dokumenteve (26 mars), FSFE-ja dhe grupi Greens/EFA në
 59. Parlamentin Europian <a
 60. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/02/14/free-speech-crypto-and-free-software/">organizojnë
 61. një veprimtari në Parlamentin Europian</a> për të diskutuar se si kriptografia
 62. mund të na ndihmojë për dalë nga zgjedha e shtetit të survejimeve. Projekt-programi
 63. përfshin Werner Koch-in (i famshmi i GnuPG-së, dhe një nga themeluesit e
 64. FSFE-së), Karen O’Donoghue-n (Internet Society), gazetaren frënge Amaelle Guitton,
 65. edhe ekspertin suedez të sigurisë në TI, Joachim Strömbergson.</li>
 66. <li>Software-i i Lirë në administratën publike: Pas një <a
 67. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/canton-bern-parliament-votes-open-source">vendimi
 68. të Parlamentit në kantonin zviceran të Bernës</a>, qeverisë i duhet të
 69. sendërtojë një ligj i cili paraqet gjashtë masa për përkrahjen e Software-it
 70. të Lirë në administratat publike të kantonit. Ishujt Kanarie <a
 71. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/canaries-continue-save-open-source">
 72. po e shtojnë përdorimin nga ana e tyre të Software-it të Lirë</a> dhe në <a
 73. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/more-and-more-linux-riga-children-hospital">Riga
 74. po përdorin më tepër Software të Lirë në spitalet e fëmijëve</a>.</li>
 75. <li>Më tej, Parlamenti Europian <a
 76. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/02/05/european-parliament-calls-for-distributed-systems/">ka miratuar një rezolutë</a> që, mes gjërash të tjera, thekson nevojën për shërbime
 77. të decentralizuara me mbrojtje të fortë të privatësisë.</li>
 78. <li>Përmes fushatës tonë <a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in
 79. Tuaj</a>, u kërkojmë programuesve t’i botojnë aplikacionet e tyre për celularë edhe
 80. në <a href="https://f-droid.org/">F-Droid, një depo Software-i të Lirë për
 81. Android</a>. Pas bisedash me zhvillues të LibreOffice-it, pak para FOSDEM-it <a
 82. href="https://f-droid.org/wiki/page/org.libreoffice.impressremote">ata
 83. hodhën në qarkullim "Impress Remote" version 2</a>, një program për të
 84. kontrolluar prezantimet tuaja. Falënderojmë Daniel Martí-n, Christian Lohmaier-in,
 85. dhe Norbert Thiebaud-in për punën e tyre.</li>
 86. <li>Beteja kundër rrugëzuesve me parametra të detyrueshëm, shtimi i ndërgjegjësimit mbi "Nisjen e Sigurt",
 87. një mocion i përbashkët kundër patentave të software-it në Parlamentin Gjerman, përkrahja e
 88. një grupi pune të Parlamentit Gjerman mbi Software-in e Lirë, pyetje
 89. mbi Software-in e Lirë në disa zgjedhje, organizimi i praktikave mbi përputhshmërinë,
 90. dhe mjaft biseda dhe veprimtari. Lexoni <a
 91. href="https://blogs.fsfe.org/mk/german-fsfe-activities-in-2013/">përmbledhjen për
 92. 2013-n nga ekipi gjerman i FSFE-së</a>.</li>
 93. <li>Mbarimi i asistencës për Microsoft Windows XP-në, dhe shkalla e ulët
 94. e kalimit te Windows 8, përbëjnë një çast të përshtatshëm për të bindur njerëzit
 95. të kalojnë në GNU/Linux. Organizmi ynë sivëlla, <a
 96. href="https://www.fsf.org/blogs/community/help-the-fsf-bury-windows-8">FSF
 97. dëshiron të përmirësojë burimet në linjë për të ndihmuar njerëzit t’ia arrijnë
 98. kësaj, dhe ta paraqesin GNU/Linux-in për publik të ri</a>.</li>
 99. <li>Ata kanë botuar gjithashtu një <a
 100. href="https://www.fsf.org/blogs/licensing/interview-with-joerg-henrichs-of-supertuxkart">intervistë
 101. me Joerg Henrichs-un e SuperTuxKart-it</a>.</li>
 102. <li>Si edhe çdo vit, FSFE-ja qe e pranishme në FOSDEM me një stendë. Këtë vit, me plot
 103. afishe, fletëpalosje, ngjitëse dhe bluza të reja, dhe me Anëtarët tanë Shok <a
 104. href="http://blogs.fsfe.org/eal/2014/01/29/fosdem-2014-fsfe-fellowship-and-speaking-schedule/">që mbajtën
 105. mjaft biseda</a>.</li>
 106. <li>Si ka ecur Software-i Lirë në shkolla dhe universitete? Lexoni <a
 107. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/02/free-software-in-education-news-%E2%80%93-january/">mbi
 108. Software-in e ri të Lirë te lajmet mbi arsimin</a>.</li>
 109. <li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullime nga planeti</a>: </li>
 110. <ul>
 111. <li><a
 112. href="https://blogs.fsfe.org/agger/2014/02/05/fsfe-in-the-news/">Carsten
 113. Agger dha një intervistë </a>për një gazetë daneze lidhur me patentat mbi
 114. software-in dhe zgjedhjet për Parlamentin Europian.</li>
 115. <li>Grupi i Anëtarësisë Shok në Aarhus/Danimarkë, me bashkërendues Karstenin, po <a
 116. href="https://blogs.fsfe.org/agger/2014/02/22/opening-reception-at-open-space-aarhus/">i kalon
 117. mbledhjet e veta në një mjedis të ri</a>.</li>
 118. <li>Henrik Sandklef-i dëshiron të kuptojë më mirë nxënësit e tij, lexoni pse mësoi
 119. Haskell që t’ia arrinte kësaj, në pjesën <a
 120. href="http://sandklef.wordpress.com/2014/02/19/understanding-my-students-or-why-i-started-learning-haskell-part-i/">1</a>,
 121. <a
 122. href="http://sandklef.wordpress.com/2014/02/20/understanding-my-students-or-why-i-started-learning-haskell-part-ii/">2</a>,
 123. dhe <a
 124. href="http://sandklef.wordpress.com/2014/02/21/understanding-my-students-or-why-i-started-learning-haskell-part-iii/">3</a> të serisë së tij të postimeve.</li>
 125. <li>Anëtari Shok Iain Learmonth <a
 126. href="https://blogs.fsfe.org/irl/2014/02/06/debian-med-sprint-2014/">raportoi
 127. nga takimi Debian Med Sprint 2014</a> në Stonehaven, Aberdin.</li>
 128. <li><a
 129. href="http://computerfloss.com/2014/02/brown-dogs-barbers-crowdfunding-book-computer-science/">
 130. Karl Beecher-i po shkruan një libër informatike</a> për këdo.</li>
 131. <li>Karsteni bëri një propozim <a
 132. href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/01/30/transparency-in-eu-policy-making-a-modest-proposal/">për
 133. më tepër tejdukshmëri gjatë hartimit të rregullave në BE</a>.</li>
 134. <li>I frymëzuar nga perspektiva e integrimit të fjalosjeve IRC me Roundcube-in,
 135. <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=741">Paul Boddie iu fut instalimit të një shërbyesi
 136. XMPP të përshtatshëm</a>.</li>
 137. <li>Daniel Pocock shkruan mbi <a
 138. href="http://danielpocock.com/jitmeet-webrtc-free-communications-takes-another-big-jump">
 139. JitMeet, një aplikacion web prej ekipit të Jitsi-t</a>.</li>
 140. <li>Erik Albersi botoi së fundi artikullin e vet <a
 141. href="https://blogs.fsfe.org/eal/2014/02/20/eigene-geraetehoheit-als-bedingung-der-privatsphaere/">E
 142. drejta për të kontrolluar pajisjet tuaja si domosdoshmëri për privatësinë (në
 143. Gjermanisht)</a> tek blogu i tij, pasi qe botuar më parë te libri <a
 144. href="https://netzpolitik.org/2014/wir-verschenken-unser-buch-ueberwachtes-netz-der-sammelband-zum-nsa-skandal/">mbi survejimin dhe Snowden-in, nga netzpolitik</a>.</li>
 145. <li>Isabel Drost-Fromm thotë se <a
 146. href="http://blog.drost-fromm.de/posts/on-being-aggressively-public.html">nëse
 147. diçka nuk ndodhi te lista e postimeve, atëherë nuk ka ndodhur fare</a>.</li>
 148. <li>Stazhieri ynë Max Mehl shkroi <a
 149. href="http://blog.max-mehl.com/2014/wirklich-sichere-whatsapp-alternativen/">mbi
 150. alternativa të sigurta për WhatsApp-in (në Gjermanisht)</a>, duke mbuluar surespot,
 151. Telegram, ChatSecure, TextSecure, and Kontalk.</li>
 152. </ul>
 153. </ul>
 154. <h2>Aktivizohuni: Merrni pjesë në Ditën e Lirisë së Dokumenteve!</h2>
 155. <p>Këtë radhë patëm kaq shumë lajme mbi Standardet e Hapura. Dëshironi
 156. të na ndihmoni t’i promovojmë ato? Nëse po, Dita e Lirisë së Dokumenteve
 157. më 26 mars, është një rast i mirë për këtë. Vitin e shkuar <a
 158. href="http://documentfreedom.org/news/2013/news-20130419-01.html">u zhvilluan
 159. 59 veprimtari në 30 vende nga e gjithë bota</a>. Këtë vit, Sam Tuke dhe ekipi
 160. i fushatës DLD pret rreth 75 veprimtari, por u duhet ndihma juaj.</p>
 161. <p>Ose organizoni një veprimtari të vogël mbi Standardet e Hapura, apo njihini
 162. miqtë dhe kolegët tuaj me to, përmes rrugësh të tjera. Tani mund të <a
 163. href="https://documentfreedom.org/how-add-event">regjistroni veprimtarinë tuaj</a> ose
 164. <a href="https://documentfreedom.org/en/promotion.en.html">të porositni pako
 165. promocionale me materiale të reja</a>, përfshi afishe dhe fletëpalosje në
 166. shumë gjuhë, ngjitëse, si dhe <a
 167. href="https://documentfreedom.org/en/products">bluzat e reja</a>.</p>
 168. <p>Faleminderit krejt <a href="/contribute/contribute.html">vullnetarëve</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Anëtarëve Shok</a> dhe
 169. <a href="/donate/thankgnus.html">korporatave dhuruese</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 170. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 171. <!--/e-content-->
 172. </body>
 173. <sidebar promo="about-fsfe"><!--
 174. <h3>Lajme FSFE</h3>
 175. <ul>
 176. <li><a href="/news/">Njoftime Për Shtypin</a></li>
 177. <li><a href="/news/newsletter.html">Arkiv Buletinesh</a></li>
 178. <li><a href="/events/">Veprimtari Së Afërmi</a></li>
 179. <li><a href="http://planet.fsfe.org/">Blogje Planeti</a></li>
 180. <li><a href="/contact/community.html">Diskutime Mbi Software-in e Lirë</a></li>
 181. </ul>
 182. --></sidebar>
 183. <author id="kirschner" />
 184. <date>
 185. <original content="2014-03-04" />
 186. </date>
 187. <followup>donate</followup>
 188. <tags>
 189. <tag>newsletter</tag>
 190. </tags>
 191. </html>
 192. <!--
 193. Local Variables: ***
 194. mode: xml ***
 195. End: ***
 196. -->