Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-201311.sq.xhtml 12KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2013-11-04" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>Buletini i FSFE-së - nëntor 2013</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Buletini i FSFE-së - nëntor 2013</h1>
 8. <h2>Platformat e mira të eksperimentimit</h2>
 9. <p newsteaser="yes">Në pamje të parë disa pajisje mund të duken kot. Pse do të
 10. duhej t’i blinte dikush? Disa persona u tallën me redaktorin tuaj kur ai bleu <a
 11. href="https://en.wikipedia.org/wiki/Openmoko#Neo_FreeRunner">Open Moko Neo
 12. Freerunner</a> e vet. Mund të blinit pajisje më të lira me CPU më të shpejtë,
 13. më tepër RAM, më tepër hapësirë disku, me mbështjellëse më të hijshme, me lidhje
 14. në rrjet më të mirë, mikrofon dhe kufje më të mira për kohën.</p>
 15. <p>Por pajisjet si OpenMoko janë të rëndësishme për secilin prej nesh, edhe pse
 16. nuk i blejmë vetë. Janë të një rëndësie kyçe sepse janë platforma hardware
 17. eksperimentale që i ndihmojnë programuesit të mësojmë si funksionojnë saktësisht
 18. kompjuterët -- çfarë kryen vërtet kodi -- dhe prandaj i bëjnë ata të aftë
 19. shkruajnë software më të mirë për krejt ne.</p>
 20. <p>Paul Boddie <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=452">shkrojti për një
 21. prej këtyre pajisjeve: Ben NanoNote</a>. Kjo pajisje mbulohet plotësisht nga
 22. përudhësa Free Software brenda shpërndarjes upstream të kernelit të Linux-it.
 23. Nuk mbështetet në ndonjë software pronësor, përfshi copëza firmware-i, për
 24. instalimin dhe xhirimin e pajisjes. "Ben"-i nxit eksperimentimet: mund
 25. të zëvendësoni nisjengarkuesin dhe sistemin operativ me ata tuajit, dhe mund
 26. të instaloni programet që dëshironi.</p>
 27. <h2>Kufizimet e liga</h2>
 28. <p>Dija që ne si bashkësi përfitojmë prej këtyre pajisjeve na ndihmon
 29. të kundërpeshojmë prodhuesit IT që përdorin mjaft kufizime të ndryshme
 30. përmes teknologjish të ndryshme për të na hequr kontrollin. Në disa pajisje
 31. prodhuesit vendosin çfarë software-i mund të instalojmë ose heqim prej
 32. kompjuterave tanë, nuk duan që të mësojmë se si funksionon software-i, dhe
 33. nuk duan që ta ndryshojmë software-in. Vendosin ata se si mund t’i shohim
 34. DVD-të, cilët ofrues kartash SIM mund të përdorim në kompjuterët tanë, dhe
 35. dëshirojnë të jenë në gjendje të fshijnë së largëti të dhëna tonat, përfshi
 36. libra, muzikë ose filma.</p>
 37. <p>Pyetja është: i lejojmë ta bëjnë? I pranojmë këto kufizime?
 38. Dhe nëse jo, ç’tjetër na duhet që të kundërpeshojmë këto zhvillime?</p>
 39. <h2>Mbledhjet e bukura vendore</h2>
 40. <p>Në FSFE besojmë se një pjesë kyçe e kësaj sfide janë mbledhjet vendore.
 41. Na duhet të lidhin personat që u kundërvihen këtyre kufizimeve dhe të ndihmojmë
 42. njeri-tjetrin në shpjegimin e këtyre temave për persona të tjerë. Si u përmend te <a
 43. href="/news/nl/nl-201310.html">buletini i fundit</a> mbajtëm <a
 44. href="https://blogs.fsfe.org/eal/2013/10/08/fsfes-first-european-coordinators-meeting">takimin
 45. e parë për bashkërenduesit e grupeve vendore të Fellowship-it të FSFE-së</a>. Pas tij, grupi
 46. filloi të përmbledhë <a
 47. href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2013/10/some-nice-tips-for-fsfe-local-meetings-organisers/">
 48. këshilla për organizatorë mbledhjesh vendore të FSFE-së</a>, dhe Lucile Falgueyrac
 49. përmblodhi <a
 50. href="https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/10/14/tips-for-afk-meeting-moderation/">praktikat
 51. e mira për moderim takimesh</a>.</p>
 52. <p>Përveç mbledhjes së bashkërenduesve, FSFE-ja mbajti asamblenë e përgjithshme vjetore në
 53. Vienë. Jonas Öberg pasqyroi <a
 54. href="http://jonasoberg.net/post/64107423387/reflections-of-fsfe-ga-mission-impact">se si
 55. punuam për misionin tonë</a> dhe Hugo Roy <a
 56. href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2013/10/2013-ga-in-vienna-day-2">shkroi
 57. rreth ditës së dytë të formaliteteve</a>, përfshi rizgjedhjen e Karsten
 58. Gerloff-it si president dhe të Reinhard Müller-it si përgjegjës financash. Pas 2 vitesh
 59. të mbarë Henrik Sandklef la postin e zëvendëspresidentit, dhe redaktori juaj u zgjodh
 60. për të marrë përsipër atë vend.</p>
 61. <h2>Diçka krej tjetër</h2>
 62. <ul>
 63. <li>Grupi ynë i Vjenës afroi Free Software-in me më shumë publik. Ata organizuan
 64. <a
 65. href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2013/10/03/fsfe-booth-on-game-city-fair-2013-in-vienna/">një
 66. stendë informacioni gjatë Game City Fair 2013</a>, duke prodhuar kështu plot
 67. pyetje kutisë Steam të Valve-es. Nëse doni të dini më shumë rreth saj, lexoni <a
 68. href="https://lwn.net/Articles/567112/">artikullin e LWN-së "Why Steam on Linux
 69. matters for non-gamers"</a>.</li>
 70. <li>Guido Arnold <a
 71. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2013/10/fellowship-meetings-rhinemain-an-experiment/">
 72. shpjegon një koncept të ri për mbledhje vendore në zonën Rhine/Main</a>, dhe
 73. kemi një grup të ri vendor FSFE-je në Linc (Austri) i cili <a
 74. href="https://blogs.fsfe.org/jzarl/2013/10/07/inoffizieller-bericht-zum-grundungstreffen-der-fellowship-gruppe-linz/">botoi
 75. raportin e vet të dytë (në Gjermanisht)</a>. Pra, nëse ju interesojnë çështjet
 76. politike, shoqërore, ekonomike ose ligjore rreth Software-it të Lirë, <a
 77. href="https://fsfe.org/events/events.en.html">merrni pjesë te grupet</a> dhe
 78. provoni këshillat e dhëna më sipër.</li>
 79. <li>Shoqata jonë motër, FSF, organizoi një <a
 80. href="https://www.fsf.org/blogs/community/global-celebration-for-the-gnu-systems-30th-anniversary">kremtim
 81. mbarëbotëror për 30 vjetorin e sistemit GNU</a>, dhe <a href="https://www.fsf.org/news/free-software-foundation-opens-nominations-for-the-16th-annual-free-software-awards">ju kërkon
 82. të propozoni individë dhe projekte për Çmimet e 16-a Vjetore të Software-it
 83. të Lirë</a> deri më 6 nëntor 2013.</li>
 84. <li>Si zakonisht, te <a
 85. href="https://blogs.fsfe.org/guido/2013/10/free-software-in-education-news-september/">përditësimet
 86. mujore të ekipit të edukimit</a> do të gjeni lajme mbi Software-in e Lirë në arsim.</li>
 87. <li><a
 88. href="https://joinup.ec.europa.eu/news/jamaica-ministry-health-adopts-gnu-health">Ministria
 89. e Shëndetësisë së Xhamaikës adoptoi GNU Health-in</a>, dhe <a
 90. href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/german-development-ministry-recommends-open-source-smes">ministria gjermane e zhvillimit
 91. rekomandon Software-in e Lirë për ndërmarrje të vogla dhe të mesme</a>,
 92. sepse e shohin që hap mundësi biznesi për sipërmarrës IT dhe ofron
 93. burime afatgjata për procese dhe risi vendore ICT.</li>
 94. <li>Miqtë tanë të EFF-s, te artikulli: <a
 95. href="https://www.eff.org/deeplinks/2013/08/speculation-trumps-academic-freedom-uk-court-censors-security-researchers-reverse">"Speculation
 96. Trumps Academic Freedom: UK Court Censors Security Researchers for Reverse
 97. Engineering Publicly Available Software"</a> shkruajtën mbi pengimin në UK
 98. të lirisë për të mësuar se si funksionon një program.</li>
 99. <li>Dhe nëse nuk e keni lexuar ende artikullin e Ron Amadeo-s <a
 100. href="http://arstechnica.com/gadgets/2013/10/googles-iron-grip-on-android-controlling-open-source-by-any-means-necessary/">"Dora e hekurt e Google-it mbi Android-in"</a>, duhet ta bëni dhe ta diskutoni te <a
 101. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/android">lista jonë e postimeve</a>.
 102. Ky artikull shpjegon zhvillimet e tanishme te Android-i, të tilla si varësi
 103. të reja të mundshme nga software jo i lirë.</li>
 104. <li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>: </li>
 105. <ul>
 106. <li>Hugo Roy pyet veten <a
 107. href="http://hroy.eu/posts/facebook_open-source_company/">pse Facebook-u
 108. do të duhej konsideruar "kompani e Burimit të Hapur"</a>, shpjegon <a
 109. href="http://hroy.eu/posts/setup_mozilla-sync/">si të rregullohet Firefox
 110. Sync</a> dhe dokumentoi disa nga veprimet e parapëlqyera të redaktorit
 111. tuaj, të tilla si <a
 112. href="http://hroy.eu/tips/vim/email-delete-til-signature/">si të fshihet
 113. teksti nga pozicioni i çastit deri te nënshkrimi i email-it tuaj</a> dhe <a
 114. href="http://hroy.eu/tips/vim/itsalltext/">si të punohet me efektshmëri te
 115. fusha dhënieje teksti te shfletuesi juaj</a>.</li>
 116. <li>Otto Kekäläinen <a
 117. href="http://seravo.fi/2013/past-present-future-valo-cd">shkrojti mbi
 118. të kaluarën dhe të tashmen e VALO-CD-së</a>, një projekt për ta bërë sa më
 119. të lehtë që mundet për një përdorues në familje apo zyrë fillimin e përdorimit
 120. të Software-it të Lirë, dhe të ardhmen e mundshme që mund të jetë LibreKey.</li>
 121. <li>Çfarë i bën të Dhënat e Hapura të kenë sukses, dhe çfarë të dështojnë? Carsten Agger,
 122. bashkërenduesi i grupit tonë vendor për Aahrus/Danimarkë, <a
 123. href="https://blogs.fsfe.org/agger/2013/10/05/open-data-how-to-make-it-succeed-how-to-make-it-fail/">
 124. ofron një transkriptim të bisedës së tij mbi këto çështje</a>.</li>
 125. <li>Jonas Öberg <a
 126. href="http://jonasoberg.net/post/63665105097/with-fuelingthefuture-the-linux-foundation-asks">kujton
 127. se si filloi me Software-in e Lirë</a>.</li>
 128. <li>Daniel Pocock shkrojti rreth <a
 129. href="http://danielpocock.com/debian-outreach-program-for-women-2013">programit
 130. të shtrirjes së Debianit te femrat</a> dhe <a
 131. href="http://danielpocock.com/final-report-gsoc-2013-projects">projektet
 132. GSoC 2013</a>.</li>
 133. <li>Nikos Roussos mori pjesë te <a
 134. href="http://www.roussos.cc/2013/10/30/mozilla-growing-community-and-reps">Mbledhja e
 135. Mozilla-s</a> dhe shpjegon <a
 136. href="http://www.roussos.cc/2013/10/20/kickstarting-a-static-website-emberjs-handlebarsjs">si
 137. të fillohet një site web statik me ember.js dhe handlebars.js</a>.</li>
 138. <li>Nëse doni të ndërtoni një PirateBox, <a
 139. href="https://blogs.fsfe.org/t.kandler/2013/09/27/piratebox-some-tipps/">Thomas
 140. Kandler e shpjegon te artikulli i vet</a>.</li>
 141. <li>Stazhieri ynë i ri, Max Mehl u mor me <a
 142. href="http://blog.max-mehl.com/2013/organising-micro-task-emails-in-thunderbird/">organizim
 143. email-e punësh të vogla nën Thunderbird</a>, </li>
 144. <li>dhe Lucile Falgueyrac shkroi një përmbledhje <a href="
 145. https://blogs.fsfe.org/lucile.falg/2013/10/23/pre-printing-work/">si të
 146. kryhen punë parashtypjeje</a>.</li>
 147. <li>Veç tyre planeti mbuloi tema si <a
 148. href="http://commonsmachinery.se/2013/10/implementing-user-friendly-default-settings/">sendërtim
 149. rregullime parazgjedhje të volitshme për përdoruesin</a>, <a
 150. href="https://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=644">ndreqjen e të metës "kyçje e pakyçshme
 151. ekrani" te Fedora 19</a>, dhe një <a
 152. href="http://bergie.iki.fi/blog/noflo-update/">përditësim prej botës NoFlo</a>.</li>
 153. </ul>
 154. </ul>
 155. <h2>Aktivizohuni: Nuk duan që ju të - por çfarë doni ju?</h2>
 156. <p>Si u shpjegua më sipër, ne nuk duam që njerëzit të pranojnë krejt kufizimet
 157. në pajisjet tona. Për të fituar më tepër transparencë duam një mënyrë më të lehtë
 158. për të njoftuar një publik më të gjerë rreth këtyre kufizimeve, dhe veçanërisht
 159. për t’u dhënë të rinjve një rrugë për të treguar se nuk pajtohen me to. Më
 160. 4 nëntor do të hedhim në qarkullim <a
 161. href="http://theydontwantyou.to">TheyDontWantYou.To</a> dhe tok me organizma
 162. partnerë tanët do të zëmë të shpërndajmë mesazhe të shkurtër mikroblogimi,
 163. duke theksuar kufizime të ndryshme me ndihmën e etiketës #theydontwantyouto.</p>
 164. <p>Na ndihmoni të shpërndajmë mesazhet, dërgojini mesazhet te miqtë tuaj, shkruani
 165. rreth tyre në blogun tuaj, <a
 166. href="https://fsfe.org/contribute/spreadtheword.en.html#tdwyt">përdorni ngjitësat
 167. tanë </a> për shtim të ndërgjegjësimit, dhe për të na bërë të ditura kufizime
 168. që hasni në jetën tuaj të përditshme.</p>
 169. <p>Falënderojmë krejt <a href="/fellowship/join">Anëtarët Shok</a> dhe
 170. <a href="/donate/thankgnus.html">dhuruesit</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
 171. <a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
 172. <p>-- <br />
 173. <a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
 174. <a href="/news/news.rss">Lajme FSFE</a><br />
 175. <a href="/events/events.rss">Veprimtari FSFE Së Afërmi</a><br />
 176. <a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Lidhje Artikujsh Nga Blogu Fellowship</a><br />
 177. <a href="/contact/community.html">Diskutime mbi Software-in e Lirë</a> </p>
 178. </body>
 179. <tags>
 180. <tag>newsletter</tag>
 181. <tag>Matthias Kirschner</tag>
 182. </tags>
 183. <timestamp>$Date: 2011-06-06 12:32:19 +0200 (Mon, 06 Jun 2011) $ $Author: mk $</timestamp>
 184. </html>
 185. <!--
 186. Local Variables: ***
 187. mode: xml ***
 188. End: ***
 189. -->