Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-200908.tr.xhtml 8.9KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-09-14" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Bülteni - Ağustos 2009</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE Bülteni - Ağustos 2009</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Ağustos geleneksel olarak, tatiller nedeniyle etkinliklerin yavaşladığı bir aydır.
 9. Yine de FSFE ve Kardeşlik çatısı altında bir çok şey gerçekleşti.</p>
 10. <p>Zürih ve Stuttgart'taki Kardeşlik gruplarımız buluşma düzenledi,
 11. diğer Kardeşlerimiz ve gönüllülerimiz de FrOSCon'da bir stant
 12. açtılar, internet sayfamız artık gelişmiş bir iletişim sayfasına
 13. sahip, Karsten Gerloff Microsoft'a karşı alınan yazılım patent
 14. hakları ihlâli kararıyla ilgili yorumunu aktardı ve Thomas Jensch
 15. okul takımımızın yöneticiliği pozisyonuna geldi.</p>
 16. <p align="right"><a href="mailto:poderi@fsfe.org">Giacomo Poderi</a></p>
 17. <h3>İçindekiler</h3>
 18. <ol>
 19. <li><a href="#1" name="TOC1">İsviçre, Zürih'te 26 Ağustos Kardeşlik buluşması</a></li>
 20. <li><a href="#2" name="TOC2">Almanya, St. Augustin'de 22-23 Ağustos'ta 4. FrOSCon</a></li>
 21. <li><a href="#3" name="TOC3">Yazılım patenti hak ihlâli: Microsoft'un Word'ü satması yasaklandı</a></li>
 22. <li><a href="#4" name="TOC4">Topluluk iletişim bölümünde gözden geçirme</a></li>
 23. <li><a href="#5" name="TOC5">Almanya, Stuttgart'ta 1 Ağustos'ta Kardeşlik buluşması ve KDE 4.3 yayınlanma partisi</a></li>
 24. <strong>Gündem Maddesi</strong>
 25. <li><a href="#6" name="TOC6">Thomas Jensch FSFE okul takımının yöneticiliğine geçti</a></li>
 26. <strong>Geçmiş Ağustoslardan</strong>
 27. <li><a href="#7" name="TOC7">Karsten Gerloff ATTAC Almanya yaz çalıştayında</a></li>
 28. <strong>Yaklaşan Etkinlikler</strong>
 29. <li><a href="#8" name="TOC8">Fransa, Braderie de Lille'de 5-6 Eylül'de Kardeşlik standı kurulacak</a></li>
 30. </ol>
 31. <p></p>
 32. <h3><a name="1"/>İsviçre, Zürih'te 26 Ağustos Kardeşlik buluşması</h3>
 33. <p>26 Ağustos'ta Zürih'teki Kardeşlik grubumuz geleneksel "Özgür Yazılım
 34. Yaz Mangalı" için buluştu. 13 Kardeş ve ilgili başka insanlar da katıldı.
 35. FSFE Yetkili Müdür'ü Christian Holz de; OpenExpo'ya olası katılımımız,
 36. İsviçre Kardeşlik grubunun güçlendirilmesi ve Özgür Yazılımla patentli
 37. yazılım arasındaki felsefî farklar hakkında tartışmak için
 38. buluşmaya katıldı.</p>
 39. <ul>
 40. <li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Zuerich">http://wiki.fsfe.org/groups/Zuerich</a></li>
 41. </ul>
 42. <h3><a name="2"/>Almanya, St. Augustin'de 22-23 Ağustos'ta 4. FrOSCon</h3>
 43. <p>Almanya, St. Augustin'deki 4. FrOSCon'a hareketli ve kalabalık
 44. nüfuslu bir standla katıldık. Kardeşlerimizden ve gönüllülerimizden on kişi
 45. iki günlük etkinlik boyunca standımızda çalışmalarımızı ve projelerimizi
 46. anlatmak için hazır bulundu. Sonuç olarak da Kardeşlik'e katılacak yeni
 47. insanlar edindik. Kardeşlik Yöneticisi Matthias Kirschner ve takımımızın üyesi
 48. Michael Kesper ile yerel bir radyo istasyonu röportaj yaptı. Michael blogunda
 49. FrOSCon'da çekilmiş fotoğraflarla beraber ufak bir yazı yayınladı.</p>
 50. <ul>
 51. <li><a href="http://blogs.fsfe.org/mkesper/?p=44">http://blogs.fsfe.org/mkesper/?p=44</a></li>
 52. <li><a href="http://wiki.fsfe.org/Froscon-2009">http://wiki.fsfe.org/Froscon-2009</a></li>
 53. </ul>
 54. <h3><a name="3"/>Yazılım patenti hak ihlâli: Microsoft'un Word'ü satması yasaklandı</h3>
 55. <p>11 Ağustos Salı günü Microsoft, Kanadalı bir XML uzmanı olan
 56. i4i'nin elinde bulunan bir patent ile ilgili olarak, patent hakları
 57. ihlâlinden dolayı ihtar aldı. Bu ihtar Microsoft'un Word 2003 ve 2007
 58. sürümlerini Birleşik Devletler'de satmasını engelliyor ve şirketin
 59. neden olduğu maddî hasar için 290 milyon Amerikan Doları ödemesini
 60. gerektiriyor. Karsten Gerloff, FSFE'nin Genel Başkanı, blogunda
 61. gelişmelerle ilgili yorumuna yer verdi ve yazılım patentlerinin en büyük
 62. şirket için bile ne kadar zararlı olabildiği konusuna değindi.</p>
 63. <ul>
 64. <li><a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=251">http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=251</a></li>
 65. </ul>
 66. <h3><a name="4"/>Topluluk iletişim bölümünde gözden geçirme</h3>
 67. <p>Bir süredir devam eden yeni tasarım çalışmalarımızın ardından,
 68. iletişim sayfamız Topluluk iletişim bilgilerimizin daha iyi sunulduğu
 69. yeni bir bölüme sahip. Bu yeniliklerin insanların doğru takımlarla
 70. iletişime geçmesini ve Özgür Yazılım destekçileri olarak oluşturduğumuz
 71. bu topluluğa dahil olmalarını kolaylaştıracağını umuyoruz.</p>
 72. <ul>
 73. <li><a href="http://www.fsfe.org/contact/community.html">http://www.fsfe.org/contact/community.html</a></li>
 74. </ul>
 75. <h3><a name="5"/>Almanya, Stuttgart'ta 1 Ağustos'ta Kardeşlik buluşması ve KDE 4.3 yayınlanma partisi</h3>
 76. <p>Stuttgart'taki Kardeşlik grubumuz ve KDE'den bir kaç kişi,
 77. KDE 4.3'ün yeni sürümünün yayınlanışını kutlamak için bir araya geldi.
 78. Buluşma 1 Ağustos günü saat 19.00'da başladı ve gece yarısına kadar özel olarak
 79. KDE'deki iyileştirmeler ve genel olarak Özgür Yazılım konusundaki gelişmeler
 80. hakkında tartışan on kişinin katılımıyla gece yarısına kadar sürdü. Buluşmada
 81. aynı zamanda bir tablet bilgisayarda gerçekleştirilen ufak bir Ksquares
 82. turnuvası da yapıldı.</p>
 83. <ul>
 84. <li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Stuttgart">http://wiki.fsfe.org/groups/Stuttgart</a></li>
 85. <li><a href="http://blogs.fsfe.org/gladhorn/2009/08/08/taking-a-walk/">http://blogs.fsfe.org/gladhorn/2009/08/08/taking-a-walk/</a></li>
 86. </ul>
 87. <h2>Gündem Maddesit</h2>
 88. <h3><a name="6"/>Thomas Jensch FSFE okul takımının yöneticiliğine geçti</h3>
 89. <p>FSFE'nin eğitim projesi Özgür Yazılım'ı eğitimle ilgili tüm
 90. etkinliklerde ve kurumlarda - anaokulları, okullar, üniversiteler gibi -
 91. yaygınlaştırmak amacındadır. Son yıllarda proje yönetici ve iş gücü
 92. eksikliğinden dolayı etkin değildi. Sonunda, Zürih'teki stajyerimiz
 93. olan Thomas Jensch sayesinde, bu önemli projeyi yeniden hayata geçirme
 94. şansına sahibiz.</p>
 95. <p>Thomas okul takımının yöneticiliğini stajının bir parçası olarak kabul
 96. etmişti ve projenin etkinliklerini yeniden düzenlemek için çalışmaya çoktan
 97. koyulmuştu. Thomas Kasım'da stajının bitişinin ardından da takımın
 98. yöneticiliğine devam etmeyi kabul etti.</p>
 99. <p>Okul takımıyla ilgili gelişmeler ve haberleri almak için, edu-eu@gnu.org
 100. e-posta listesine üye olabilirsiniz. Takımla iletişime geçmek için
 101. <a href="mailto:edu-team@lists.fsfe.org">edu-team &lt; AT &gt; fsfeurope &lt; NOKTA &gt; org</a>
 102. adresine e-posta atabilirsiniz.</p>
 103. <ul>
 104. <li><a href="http://www.fsfe.org/news/2009/news-20090831-01.html">http://www.fsfe.org/news/2009/news-20090831-01.html</a></li>
 105. </ul>
 106. <p>İlgili Bağlantılar:</p>
 107. <ul>
 108. <li><a href="http://www.fsfe.org/activities/education/education.html">http://www.fsfe.org/activities/education/education.html</a></li>
 109. <li><a href="http://wiki.fsfe.org/Education">http://wiki.fsfe.org/Education</a></li>
 110. <li><a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu/">http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/edu-eu/</a></li>
 111. </ul>
 112. <h2>Geçmiş Ağustoslardan</h2>
 113. <h3><a name="7"/>Karsten Gerloff ATTAC Almanya yaz çalıştayında</h3>
 114. <p>Ağustos 2005'te, FSFE'nin şu anki başkanı olan Karsten Gerloff,
 115. Goettingen'deki ATTAC Almanya'nın yaz çalıştayına, Dünya Entellektüel Zenginlik
 116. Derneği (WIPO) ve A2K (Access To Knowledge [Bilgiye Erişim]) Pakt'ı
 117. ile ilgili gelişmeler hakkında bir konuşma yapmak için davet edilmişti.
 118. Bu dönemde Karsten FSFE'deki stajını yeni tamamlamıştı.</p>
 119. <ul>
 120. <li><a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2005q3/000115.html">Basın Duyurusu</a></li>
 121. </ul>
 122. <h2>Yaklaşan Etkinlikler</h2>
 123. <h3><a name="8"/>Fransa, Braderie de Lille'de 5-6 Eylül'de Kardeşlik standı kurulacak</h3>
 124. <p>Kardeşlik'imiz Fransa'daki, Braderie de Lille (Lille'nin Bit Pazarı)'de
 125. bir stand ile hazır bulunacak. FSFE, ve bir nevi de Kardeşlik'in, standı farklı milletlerden
 126. milyonlarca insan etkinlik boyunca Lille'nin sokaklarında olacağından, fazlasıyla göz önünde
 127. olacak. Standımız Place du Vieux Marché aux chevaux'da kurulacak. Eğer bu etkinlikle ilgili
 128. daha fazla bilgi edinmek isterseniz Benjamin Morant'a bir e-posta gönderin:</p>
 129. <ul>
 130. <li><a href="mailto:morant@fsfeurope.org">morant &lt; AT &gt; fsfeurope &lt; NOKTA &gt; org</a></li>
 131. </ul>
 132. <p></p>
 133. <p>Bütün FSFE Bültenleri'nin listesine buradan ulaşabilirsiniz:</p>
 134. <a href="http://fsfe.org/news/newsletter.html">http://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
 135. <p>Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için Kardeşik'imize katılabilirsiniz:</p>
 136. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">http://fellowship.fsfe.org/join</a>
 137. <a href="http://fsfe.org/contribute/contribute.html">http://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
 138. <p>Ürünlerimizi buradan alabilirsiniz:</p>
 139. <a href="http://fsfe.org/order/order.html">http://fsfe.org/order/order.html</a>
 140. </body>
 141. <translator>Oğuzhan Öğreden</translator><timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 142. </html>
 143. <!--
 144. Local Variables: ***
 145. mode: xml ***
 146. End: ***
 147. -->