Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-200906.nl.xhtml 14KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-07-09" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Nieuwsbrief - juni 2009</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE Nieuwsbrief - juni 2009</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. Juni is een boeiende maand geweest. Naast onze vaste
 10. activiteiten zoals de Fellowshipvergaderingen en deelnemen aan
 11. evenementen zoals LinuxTag in Berlijn, hebben we deze maand veel
 12. tijd en energie gestoken in de Algemene Vergadering (AV) die
 13. plaatvond in Miraflores de la Sierra.
 14. </p>
 15. <p>
 16. Dit was een heel belangrijk evenement voor onze organisatie
 17. aangezien het de eerste AV was waarop een vertegenwoordiger van
 18. de Fellowship werd afgevaardigd. Het nieuwe Spaanse team werd er
 19. officieel voorgesteld en tijdens het sociaal evenement kreeg men
 20. de kans om elkaar beter te leren kennen. Maar het belangrijkste:
 21. Er werd een nieuw uitvoerend team aangesteld!
 22. </p>
 23. <p>We stellen het nieuwe team aan u voor!</p>
 24. <p align="right">
 25. <a href="mailto:poderi@fsfe.org">Giacomo Poderi</a>
 26. </p>
 27. <h3>Inhoudstafel</h3>
 28. <ol>
 29. <li>
 30. <a href="#1" name="TOC1">FSFE neemt deel aan "LinuxTag 2009",
 31. Berlijn, 24-27 juni</a></li>
 32. <li>
 33. <a href="#2" name="TOC2">Sociaal evenement en voorstelling van
 34. het Spaanse team, Miraflores de la Sierra, Spanje, 20
 35. juni</a></li>
 36. <li>
 37. <a href="#3" name="TOC3">Het verslag van de eerste
 38. Fellowshipvertegenwoordiger in de AV</a></li>
 39. <li>
 40. <a href="#4" name="TOC4">Tweejaarlijkse samenvattend verslag van het
 41. uitvoerend team (2007-2009)</a></li>
 42. <li>
 43. <a href="#5" name="TOC5">Fellowshipvergadering in Berlijn, 11
 44. juni</a></li>
 45. <li>
 46. <a href="#6" name="TOC6">Hoog tijd dat de gemeenschap haar
 47. merken gaat beheren</a></li>
 48. <strong>In de kijker</strong>
 49. <li>
 50. <a href="#7" name="TOC7">Het nieuw uitvoerend team werd
 51. aangesteld op FSFE's Algemene Vergadering 2009</a></li>
 52. <strong>Terugblik ...</strong>
 53. <li>
 54. <a href="#8" name="TOC8">Oprichting van het
 55. vertaalteam</a></li>
 56. <strong>Toekomstige evenementen</strong>
 57. <li>
 58. <a href="#9" name="TOC9">FSFE-stand op RMLL Nantes, Frankrijk,
 59. 07-11 juli</a></li>
 60. <li><a href="#10" name="TOC10">Fellowshipvergadering in Berlijn,
 61. 09 juli</a></li>
 62. </ol>
 63. <p></p>
 64. <h3>
 65. <a name="1"/>FSFE neemt deel aan "LinuxTag 2009", Berlijn,
 66. 24-27 juni
 67. </h3>
 68. <p>
 69. Net zoals de vorige jaren namen we ook dit jaar deel aan
 70. "LinuxTag" in Berlijn. Het evenement vond plaats van 24 tot 27
 71. juni in het Expo Center te Berlijn. 135 standhouders en ongeveer
 72. 300 sprekers verwelkomden meer dan 10.000 bezoekers met een heel
 73. verscheiden achtergrond. De stand werd dit jaar beheerd door Lena
 74. Simon en Matthias Kirschner. Dankzij de zeer gewaardeerde hulp
 75. van 12 vrijwilligers hebben we de stand de volle vier dagen
 76. kunnen bemannen. We hebben ook enkele nieuwigheden voorgesteld
 77. op de stand, een nieuwe pdfreaders.org document, een strip om de
 78. Fellowship voor te stellen en een alpha versie van een standspel
 79. dat we "GNUstav de GNU" genoemd hebben. U kan er meer over lezen
 80. in de blogs van Matthias en Torsten:
 81. </p>
 82. <ul>
 83. <li>
 84. <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=284">
 85. http://blogs.fsfe.org/mk/?p=284</a></li>
 86. <li>
 87. <a href="http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/2009/07/01/linux-tag-2009/">
 88. http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/2009/07/01/linux-tag-2009/</a></li>
 89. </ul>
 90. <h3>
 91. <a name="2"/>Sociaal evenement en voorstelling van het Spaanse
 92. team, Miraflores de la Sierra, Spanje, 20 juni
 93. </h3>
 94. <p>
 95. Op zaterdag 20 juni, na de officiële voorstelling van het Spaanse
 96. team, werden alle leden van AV, Fellows en vrienden uitgenodigd
 97. op de "compile your own"-Cocktail-Party. Ongeveer 30 personen
 98. hebben de vier basisprincipes van Vrije Software in praktijk
 99. gebracht bij het mixen van cocktails. Het "ruwe materiaal" werd
 100. geleverd door La Cristalera en de aanwezigen kregen de broncode
 101. van verschillende cocktails. Deze sociale evenementen zijn van
 102. onschatbare waarde voor het opbouwen van onze gemeenschap en
 103. versterken de persoonlijke band tussen collega's en vrienden.
 104. </p>
 105. <ul>
 106. <li>
 107. <a href="http://fsfe.org/news/2009/ga2009.html">
 108. http://fsfe.org/news/2009/ga2009.html</a></li>
 109. </ul>
 110. <h3>
 111. <a name="3"/>Het verslag van de eerste
 112. Fellowshipvertegenwoordiger in de AV
 113. </h3>
 114. <p>
 115. Torsten Grote kreeg door verkiezing de eerste Fellowshipzetel in
 116. de AV toegewezen. In Miraflores de la Sierra kreeg hij de kans om
 117. een actieve rol op te nemen in het hoogste beslissingsorgaan van
 118. de organisatie. Hij heeft de andere Fellows via e-mail al op de
 119. hoogte gebracht over zijn ervaringen. Torsten schreef: "Het
 120. verbaasde mij dat ik zo veel invloed had op de beslissingen die
 121. genomen moesten worden." En vervolgde: "Mijn opmerkingen en
 122. voorstellen werden niet anders behandeld dan diegenen van de
 123. andere leden. Ik had een stem in alle beslissingen en kon
 124. effectief controleren of het uitvoerend team in de toekomst haar
 125. rol naar behoren zal vervullen." Torsten zal zijn blog verder
 126. aanvullen met verslagen over de AV:
 127. </p>
 128. <ul>
 129. <li>
 130. <a href="http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/">
 131. http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/</a></li>
 132. </ul>
 133. <h3>
 134. <a name="4"/>Tweejaarlijkse samenvattend verslag van het
 135. uitvoerend team (2007-2009)
 136. </h3>
 137. <p>
 138. Als voorbereiding op de AV 2009 heeft Georg Greve, voormalig
 139. voorzitter van de FSFE, het tweejaarlijks verslag van het
 140. uitvoerend team geschreven. Dit verslag is online
 141. beschikbaar. Het document is een samenvatting van verschillende
 142. belangrijke activiteiten in verschillende domeinen. Zo was er
 143. bijvoorbeeld de antitrustzaak tegen Microsoft, ons werk voor Open
 144. Standaarden en de Verenigde Naties en onze juridische
 145. activiteiten vanuit de Freedom Task Force. Het samenvattend
 146. verslag verduidelijkt de recente wijzigingen en de toekomstige
 147. richting van onze organisatie.
 148. </p>
 149. <ul>
 150. <li>
 151. <a href="http://fsfe.org/documents/reports/es-2009.html">
 152. http://fsfe.org/documents/reports/es-2009.html</a></li>
 153. </ul>
 154. <h3>
 155. <a name="5"/>Fellowshipvergadering in Berlijn, 11 juni
 156. </h3>
 157. <p>
 158. De Fellowshipgroep van Berlijn kwam op 11 juni samen in de
 159. Newthinking Store, Tucholskystraße 48. Sabine Stengel van
 160. Cartogis gaf er een uiteenzetting over OpenStreetMap waarover een
 161. levendige discussie werd gehouden. Ook de organisatie voor
 162. LinuxTag werd besproken. Torsten beantwoorde vragen van andere
 163. Fellows over zijn rol als vertegenwoordiger op de AV. Ongeveer 25
 164. Fellows en geïnteresseerden namen deel aan de officiële
 165. vergadering en de informele bijeenkomst later in de kroeg.
 166. </p>
 167. <ul>
 168. <li>
 169. <a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">
 170. http://wiki.fsfe.org/groups/Berlin</a></li>
 171. </ul>
 172. <h3>
 173. <a name="6"/>Hoog tijd dat de gemeenschap haar merken gaat
 174. beheren
 175. </h3>
 176. <p>
 177. Nu termen als "Vrije Software" en "openbron software" meer
 178. alledaags beginnen te worden, springen steeds meer bedrijven mee
 179. op de wagen en gebruiken deze termen voor om het even wat ze
 180. produceren. In de meeste gevallen zijn de gemengde modellen die
 181. ze willen verkopen alles behalve datgene wat wij Vrije Software
 182. noemen. Georg publiceerde een kernachtige tekst getiteld "It's
 183. time for the community to take charge of its brand". De tekst
 184. beschrijft de huidige bedrijfspraktijken met gemengde modellen
 185. die de gemeenschap berooft van de betekenis en de gebruiken die
 186. zij verbond met Vrije Software.
 187. </p>
 188. <ul>
 189. <li>
 190. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=347">
 191. http://blogs.fsfe.org/greve/?p=347</a></li>
 192. </ul>
 193. <h2>In de kijker</h2>
 194. <h3>
 195. <a name="7"/>Het nieuw uitvoerend team werd aangesteld op FSFE's
 196. Algemene Vergadering 2009
 197. </h3>
 198. <p>
 199. Onze jaarlijkse AV organiseerden we dit jaar van 19 tot 21 juni
 200. in Miraflores de la Sierra, Spanje. Deze vergadering stond in het
 201. teken van de vernieuwing. Torsten in zijn rol van eerste
 202. Fellowshipvertegenwoordiger, de voorstelling van ons nieuw Spaans
 203. team dat gastheer en organisator van deze AV was en natuurlijk de
 204. deliberatie en aanstelling van het nieuw uitvoerend team.
 205. </p>
 206. <p>
 207. Karsten Gerloff, Fernanda Weiden, Christian Holz, Adriaan de Groot,
 208. Matthias Kirschner en Reinhard Müller zullen de FSFE de volgende
 209. jaren leiden. Zij zijn respectievelijk aanvaard als Voorzitter,
 210. Vice-voorzitter, uitvoerend directeur, FTF-coördinator,
 211. Fellowshipcoördinator en Penningmeester. Georg Greve die samen
 212. met anderen de FSFE oprichtte en die de afgelopen acht jaar
 213. voorzitter was van de organisatie zegt het volgende: "Ik ben er
 214. absoluut van overtuigd dat deze uitzonderlijke mensen een echt
 215. dream team vormen. Zij zullen garant staan voor continuïteit en
 216. hervorming wat zal leiden naar een betere, grotere en meer
 217. succesvolle FSFE."
 218. </p>
 219. <p>
 220. Het nieuwe uitvoerend team is zich bewust van de mogelijkheden
 221. van de organisatie en zal proberen die nog te
 222. versterken. Karsten, de nieuwe voorzitter van de FSFE, zegt:
 223. "Georg Greve en zijn team hebben de afgelopen acht jaar
 224. ongelooflijk werk geleverd. Ze hebben de FSFE opgebouwd vanaf nul
 225. tot een zeer gewaardeerde en betrouwbare groep gespecialiseerd in
 226. Vrije Software en een betrouwbare partner voor beleidsvorming en
 227. onderhandelingen." Fernanda, vice-voorzitter van de FSFE, vult
 228. aan: "De mensen in deze organisatie zijn niet alleen vertrouwd
 229. met de technologie zelf, maar begrijpen ook heel goed de sociale
 230. en politieke aspecten ervan. Samen kunnen we nieuwe denksporen
 231. blijven ontwikkelen over de manier waarop onze gemeenschap met
 232. kennis omgaat en hoe we onze technologie maximaal kunnen laten
 233. renderen."
 234. </p>
 235. <p>
 236. De volgende link verschaft u meer informatie over het nieuwe
 237. team:
 238. </p>
 239. <ul>
 240. <li>
 241. <a href="http://fsfe.org/about/team.html">
 242. http://fsfe.org/about/team.html</a></li>
 243. </ul>
 244. <p>Relevante links:</p>
 245. <ul>
 246. <li>
 247. <a href="http://fsfe.org/news/2009/news-20090624-01.html">
 248. http://fsfe.org/news/2009/news-20090624-01.html</a></li>
 249. <li>
 250. <a href="http://fsfe.org/news/2009/ga2009.html">
 251. http://fsfe.org/news/2009/ga2009.html</a></li>
 252. <li>
 253. <a href="http://fsfe.org/documents/reports/es-2009.html">
 254. http://fsfe.org/documents/reports/es-2009.html</a></li>
 255. <li>
 256. <a href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=354">
 257. http://blogs.fsfe.org/greve/?p=354</a></li>
 258. </ul>
 259. <h2>Terugblik ...</h2>
 260. <h3>
 261. <a name="8"/>Oprichting van het vertaalteam
 262. </h3>
 263. <p>
 264. Om de internationale impact van onze organisatie te vergroten was
 265. het noodzakelijk dat onze informatie en documenten in zo veel
 266. mogelijk talen beschikbaar was. Vijf jaar geleden hebben we dan
 267. ook beslist om een flexibel, makkelijk inzetbaar en goed
 268. gecoördineerd vertaalteam uit te bouwen. Deze beslissing in een
 269. voltreffer geworden. Vandaag is een groot deel van de pagina's op
 270. <a href="/">http://fsfe.org</a> beschikbaar in 27 talen. Wij
 271. bedanken onze vertalers voor hun uitmuntend werk!
 272. </p>
 273. <ul>
 274. <li><a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2004q3/000065.html">
 275. Nieuwsbrief juni 2004</a></li>
 276. </ul>
 277. <h2>Toekomstige evenementen</h2>
 278. <h3>
 279. <a name="9"/>FSFE-stand op RMLL Nantes, Frankrijk, 07-11 juli
 280. </h3>
 281. <p>
 282. De 10de RMLL, Rencontre Mondial de Logiciel Libre, vindt plaats
 283. in Nantes. Rainer Kersten zal er een FSFE stand opzetten. RMLL is
 284. het belangrijkste Vrije Softwareëvenement in Frankrijk. De
 285. GNU/Linux user group in Nantes verwacht meer dan 5000 bezoekers
 286. in de Universiteit van Nantes.
 287. </p>
 288. <p>
 289. Iedereen die mee de handen uit de mouwen wil steken is
 290. welkom. Neem contact op met dus@office.fsfeurope.org voor meer
 291. informatie.
 292. </p>
 293. <ul>
 294. <li>
 295. <a href="mailto:dus@office.fsfeurope.org">
 296. dus &lt;AT&gt; office &lt;DOT&gt; fsfeurope &lt;DOT&gt; org</a></li>
 297. <li>
 298. <a href="http://2009.rmll.info/">http://2009.rmll.info/</a></li>
 299. </ul>
 300. <h3>
 301. <a name="10"/>Fellowshipvergadering in Berlijn, 09 July
 302. </h3>
 303. <p>
 304. De Berlijnse fellowshipgroep komt op 9 juli samen. Ze verzamelen
 305. om 19.30 uur in de Newthinking Store, Tucholskystraße 48. We
 306. organiseren een discussie over Vrije Software met
 307. vertegenwoordigers van de jongerenafdelingen van verschillende
 308. politieke partijen. Zoals altijd zijn ook niet-Fellows van harte
 309. welkom.
 310. </p>
 311. <ul>
 312. <li>
 313. <a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">
 314. http://wiki.fsfe.org/groups/Berlin</a></li>
 315. </ul>
 316. <p></p>
 317. <p>U vindt een lijst van alle FSFE nieuwsbrieven op</p>
 318. <a href="http://fsfe.org/news/newsletter.html">http://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
 319. <p>
 320. U vindt informatie om lid te worden van de Fellowship of ons te
 321. ondersteunen via
 322. </p>
 323. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">http://fellowship.fsfe.org/join</a>
 324. <a href="http://fsfe.org/contribute/contribute.html">http://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
 325. <p>U kan FSFE-producten kopen via</p>
 326. <a href="http://fsfe.org/order/order.html">http://fsfe.org/order/order.html</a>
 327. </body>
 328. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 329. <translator>Rolf Camps</translator>
 330. </html>
 331. <!--
 332. Local Variables: ***
 333. mode: xml ***
 334. End: ***
 335. -->