Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-200810.no.xml 580B

123456789101112131415
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news type="newsletter" date="2008-12-02">
 4. <title>FSFE nyhetsbrev for oktober</title>
 5. <body>
 6. Oktober markerte starten av en planleggingsfase i FSFE. I tillegg til
 7. å planlegge våre kampanjer for neste år har vi jobbet med aktiviteter
 8. for den kommende høytiden. Ved siden av interne diskusjoner har vi
 9. også spurt de aktive om idéer når vi deltar på begivenheter eller
 10. arrangerer Fellowship-møter.
 11. </body>
 12. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2008q4/000221.html</link>
 13. </news>
 14. </newsset>