Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-200810.cs.xml 581B

1234567891011121314
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news type="newsletter" date="2008-12-02">
 4. <title>Zpravodaj FSFE: Říjen</title>
 5. <body>
 6. Říjnem započala ve FSFE fáze plánování. Plánovali jsme
 7. kampaně na příští rok i na nadcházející sváteční období.
 8. Vedle interních diskuzí jsme se ptali i na představy komunity ohledně toho,
 9. kdy se zúčastnit některých událostí a kdy konat setkání Společenství.
 10. </body>
 11. <link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2008q4/000221.html</link>
 12. </news>
 13. </newsset>