Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

16 wiersze
518 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<newsset>
<news type="newsletter" date="2006-10-05">
<title>FSFE Newsletter</title>
<body>
Temi:
Meeting regionali ed internazionali della Fellowship,
FSFE al Wizards of OS a Berlino,
Georg Greve al workshop SERCI ad Helsinki in Finlandia,
FSFE all'Assemblea Generale della WIPO,
Altre apparizioni pubbliche.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-it/2006q4/000136.html</link>
</news>
</newsset>