Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

17 wiersze
524 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<newsset>
<news type="newsletter" date="2006-07-07">
<title>FSFE Newsletter</title>
<body>
Topics:
GPLv3 conference in Barcelona,
FSFE at UN WIPO PCDA/2,
Anja Vorspel hired part time to help in FSFE office,
Georg Greve at dorkbot.swiss,
Linuxwochen in Linz (Austria),
Stefano Maffulli at Java Conference Milano.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q3/000146.html</link>
</news>
</newsset>