Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

nl-200605.ca.xml 661B

12345678910111213141516171819
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <newsset>
 3. <news type="newsletter" date="2009-04-09">
 4. <title>FSFE Newsletter</title>
 5. <body>
 6. 1. L'FSFE al Linuxtag de Wiesbaden (Alemanya)
 7. 2. Jornada de treball de Programari Lliure a l'Acadèmia Militar Alemanya
 8. 3. L'FSFE en diversos events a Milà (Itàlia)
 9. 4. Conferència de SANE a Delft (Països Baixos)
 10. 5. Georg Greve a la universitat HGKZ de Zürich (Suïssa)
 11. 6. Karsten Gerloff a la jornada de treball eIFL de Kiev (Ucraïna)
 12. 7. Assemblea General de l'FSFE a Manchester
 13. 8. Linuxwochen a Viena (Àustria)
 14. </body>
 15. <link></link>
 16. </news>
 17. </newsset>