Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

68 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-11-08">
<head>
<title>FSFE maakt auteursrecht leesbaar door computers</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE maakt auteursrecht leesbaar door computers</h1>
<p newsteaser="yes">
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is trots om de nieuwe versie van
haar REUSE-aanbevelingen te publiceren. Deze zijn ontworpen om computers
software-auteursrecht en -licenties te laten begrijpen.
</p>
<p>
De <a href="https://reuse.software/">REUSE-aanbevelingen</a> helpen
software-ontwikkelaars om licentie-headers van eenvoudige toevoegingen te
voorzien die het voor een computer gemakkelijker maken om te bepalen welke
licentie van toepassing is op de verschillende delen van de broncode van een
programma. Door de REUSE-aanbevelingen te volgen kunnen software-ontwikkelaars zich
ervan verzekeren dat hun intentie om software van een bepaalde licentie te
voorzien begrepen zal worden en gemakkelijker aan vast gehouden zal worden.
</p>
<p>
De FSFE publiceert niet alleen deze herziene aanbevelingen, die vooral
verduidelijken en enkele punten expliciet maakt, maar ook een verzameling
gereedschappen voor ontwikkelaars en voorbeelden van REUSE-aanbevelingen in
actie. Drie voorbeelden van software-bronnen, samen met een stapsgewijze uitleg
van het proces om het cURL-project REUSE-compliant te maken, worden aangevuld
met een eenvoudig gereedschap om te bepalen of een programma REUSE-compliant is.
</p>
<blockquote>
<p>
Met ons REUSE-initiatief hopen we software-ontwikkelaars te inspireren om na te
denken over het schrijven van informatie over auteursrecht en licenties - de
metadata van software - op manieren die gemakkelijker programmatisch te
analyseren zijn.
</p>
<p>
zegt Jonas Öberg, directeur van de FSFE.
</p>
</blockquote>
<p>
De nieuwe REUSE-aanbevelingen en gerelateerde documentatie en voorbeelden kunt u
vinden op: <a href="https://reuse.software/">https://reuse.software</a>.
</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>reuse</tag>
<tag>developertools</tag>
</tags>
<author id="oberg" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>