Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

159 lines
9.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-09-13">
<head>
<title>Publiek Geld? Publieke Code! 31 organisaties willen de openbare
aanbesteding van software verbeteren</title>
</head>
<body>
<h1>Publiek Geld? Publieke Code! 31 organisaties willen de openbare
aanbesteding van software verbeteren</h1>
<p newsteaser="yes">Digitale diensten die gebruikt en aangeboden worden door
onze overheden zijn dé cruciale infrastructuur van 21e-eeuwse democratische
landen. Om betrouwbare systemen op te zetten moeten overheidsinstanties
volledig beheer hebben over de software en computersystemen in het hart van
onze digitale infrastructuur. Dat is op het moment echter meestal niet het
geval vanwege beperkende softwarelicenties.</p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;"><a href="https://publiccode.eu">
<img src="/picturebase/miscellaneous/20170913-pmpc-logo-and-wordmark-and-url.jpg" alt="Public Money Public Code - publiccode.eu" /></a>
</div>
<p>Vandaag publiceren 31 organisaties
een <a href="https://publiccode.eu/nl/openletter/">open brief</a> waarin zij
wetgevers oproepen om wetgeving te bevorderen die vereist dat publiek
gefinancierde software ontwikkeld voor de publieke sector openbaar
beschikbaar gesteld moet worden onder een Vrije en Open Bron
Softwarelicentie. De aanvankelijke ondertekenaars betrekken CCC, EDRi, Free
Software Foundation Europe, KDE, Open Knowledge Foundation Germany,
openSUSE, Open Source Business Alliance, Open Source Initiative, The
Document Foundation, Wikimedia Deutschland, en anderen; zij vragen
individuen en andere organisaties
om <a href="https://publiccode.eu/nl/#action">de open brief te
ondertekenen</a>. De open brief zal verstuurd worden aan kandidaten van de
Duitse parlementaire verkiezingen en, gedurende de komende maanden tot de
Europese parlementaire verkiezingen in 2019, aan andere vertegenwoordigers
van de EU en van de EU lidstaten.</p>
<blockquote>
<p><em>"De broncode van propriëtaire software is vaak een bedrijfsgeheim en
daarom is het aanzienlijk moeilijker om zowel opzettelijke als
onopzettelijke veiligheidslekken in cruciale software te vinden.
Reverse-engineering van propriëtaire software ter verbetering of ter
versterking is een absolute noodzaak in de huidige ontwikkelomgeving, maar
deze technische basisvereiste is in vele omstandigheden en rechtsgebieden
illegaal. Kritische infrastructuur zoals ziekenhuizen, automobielfabrieken
en vrachtschepen zijn dit jaar allemaal offline gebracht door fouten die
verborgen waren in propriëtaire software, dus oncontroleerbare code is een
blok aan het been. Overheden kunnen deze niet langer subsidiëren met
speciale wettelijke privileges zonder extra kosten in rekening te brengen
die geteld worden in mensenlevens.</em></p>
<p><em>Op dit moment zijn de blauwdrukken van het leeuwendeel van onze meest
cruciale publieke infrastructuur simpelweg niet beschikbaar voor het
publiek. Door Vrije Software een vereiste te maken voor
overheidsfinanciering kunnen we fouten vinden en oplossen voordat ze
gebruikt worden om de lichten uit te schakelen in het dichtstbijzijnde
ziekenhuis"</em></p> <p>Edward Snowden, Voorzitter van de Freedom of the Press
Foundation, over de lancering van <a href="http://publiccode.eu/nl/">"Public
Money Public Code"</a>.</p>
</blockquote>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;"><a href="https://publiccode.eu">
<img src="/picturebase/miscellaneous/20170913-snowden-quote-PMPC.png" alt="Eward Snowden on publiccode.eu" /></a>
</div>
<p>Overheidsinstanties besteden jaarlijks miljoenen Euro's aan de
ontwikkeling van nieuwe software die op hun behoeften afgestemd zijn. De
aanschafkeuzes van de publieke sector spelen een grote rol in het bepalen
van welke bedrijven mogen concurreren en welke software ondersteund wordt
door belastinggeld. Overheden op alle niveau's hebben vaak problemen met het
onderling delen van code, zelfs als zij zelf de volledige ontwikkeling
gefinancierd hebben. Bovendien hebben zij niet de mogelijkheid om
onafhankelijke veiligheidsonderzoeken door derden uit te voeren, waardoor
data van burgers in gevaar komt.</p>
<blockquote><p><em>"We hebben software nodig die het delen van goede ideëen en
oplossingen bevordert. Enkel op deze manier kunnen we digitale diensten
verbeteren voor mensen in heel Europa. We hebben software nodig die garant
staat voor vrijheid van keuze, toegang en concurrentie. We hebben software
nodig die overheden helpt om volledig beheer over hun cruciale digitale
infrastructuur te herwinnen, zodat ze onafhankelijk kunnen worden en blijven
van een handvol bedrijven."</em></p>
<p>Matthias Kirschner, voorzitter van de Free
Software Foundation Europe.</p></blockquote>
<p>Daarom roepen de ondertekenaars vertegenwoordigers in heel Europa op om
hun digitale infrastructuur te moderniseren, om andere overheden, bedrijven
of individuen de vrijheid te geven om publiek gefinancierde software te
gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren. Dit waarborgt tegen
afhankelijkheid van diensten van specifieke bedrijven die beperkende
licenties gebruiken om concurrentie te verhinderen, en verzekert dat de
broncode beschikbaar is zodat achterdeurtjes en veiligheidslekken opgelost
kunnen worden zonder afhankelijk te zijn van een enkele dienstverlener.</p>
<blockquote><p><em>"Overheidsinstanties worden gefinancierd door belasting. Zij
moeten ervoor zorgen dat het geld verantwoordelijk en zo efficiënt mogelijk
besteed wordt. Als het publiek geld is, dan zou het ook publieke code
moeten zijn!"</em> zegt Kirschner.</p></blockquote>
<h2>Meer informatie</h2>
<ul>
<li><a href="https://publiccode.eu/nl/openletter/">Open Brief</a></li>
<li><a href="https://publiccode.eu/nl/#action">Onderteken de Open Brief!</a></li>
<li><a href="http://download.fsfe.org/videos/pmpc/">Video (3:47) in
verschillende formaten</a> (gelicentieerd onder CC-By 4.0 ), of ook op
<a href="https://vimeo.com/232524527">Vimeo</a>
en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iuVUzg6x2yo">Youtube</a></li>
</ul>
<h2>De eerste ondertekenaars</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.april.org/">April</a></li>
<li><a href="https://ensinolivre.pt" title="Associação Ensino Livre">Associação Ensino Livre</a></li>
<li><a href="https://ansol.org" title="Associação Nacional para o Software Livre">Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)</a></li>
<li><a href="https://www.ccc.de" title="Chaos Computer Club">Chaos Computer Club (CCC)</a></li>
<li><a href="https://couragefound.org/">Courage Foundation</a></li>
<li><a href="https://direitosdigitais.pt/" title="D3-Defesa dos Direitos Digitais">D3-Defesa dos Direitos Digitais</a></li>
<li><a href="https://digitalcourage.de/" title="digitalcourage">Digitalcourage</a></li>
<li><a href="https://digitalegesellschaft.de/">Digitale Gesellschaft</a></li>
<li><a href="https://dyne.org" title="Dyne.org Foundation">Dyne.org Foundation</a></li>
<li><a href="https://epf.org.pl" title="ePaństwo Foundation">ePaństwo Foundation</a></li>
<li><a href="https://edri.org" title="European Digital Rights">European Digital Rights (EDRi)</a></li>
<li><a href="https://exposefacts.org/">Expose Facts</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org" title="Free Software Foundation Europe">Free Software Foundation Europe (FSFE)</a></li>
<li><a href="https://gfoss.eu/">GFOSS</a></li>
<li><a href="https://hackyourphd.org/" title="HackYourPhD">HackYourPhD</a></li>
<li><a href="https://ev.kde.org" title="K Desktop Environment">KDE</a></li>
<li><a href="http://www.lugos.si" title="Linux User Group Of Slovenia">Linux User Group Of Slovenia (LUGOS)</a></li>
<li><a href="https://www.linuxwochen.at/" title="Linuxwochen">Linuxwochen</a></li>
<li><a href="https://nowoczesnapolska.org.pl" title="Modern Poland Foundation">Modern Poland Foundation</a></li>
<li><a href="http://quintessenz.at" title="quintessenz - Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter">quintessenz</a></li>
<li><a href="https://okfn.de" title="Open Knowledge Foundation Deutschland">Open Knowledge Foundation Deutschland</a></li>
<li><a href="https://openlabs.cc/en/">Open Labs</a></li>
<li><a href="https://www.openrightsgroup.org/">Open Rights Group</a></li>
<li><a href="http://osb-alliance.de" title="Open Software Business Alliance">Open Source Business Alliance</a></li>
<li><a href="https://opensource.org/" title="Open Source Initiative">Open Source Initiative (OSI)</a></li>
<li><a href="http://opensuse.org" title="openSUSE">openSUSE</a></li>
<li><a href="https://publicsoftware.eu/">Public Software CIC</a></li>
<li><a href="https://slat.org/" title="Software Liberty Association Taiwan">Software Liberty Association Taiwan</a></li>
<li><a href="https://www.documentfoundation.org" title="The Document Foundation">The Document Foundation</a></li>
<li><a href="https://wikimedia.de" title="Wikimedia Deutschland">Wikimedia Deutschland</a></li>
<li><a href="https://xnet-x.net/" title="Xnet">Xnet</a></li>
</ul>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Publieke Code">PMPC</tag>
<tag content="Open Brief">openletter</tag>
<tag content="openbare aanbesteding">procurement</tag>
<tag content="digitale infrastructuur">digitalinfrastructure</tag>
</tags>
<translator>Carmen Bianca Bakker, André Ockers</translator>
</html>