Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

38 lines
2.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-09-06">
<head>
<title>FSFE kondigt beste praktijken voor software-licentiëring aan</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE kondigt beste praktijken voor software-licentiëring aan</h1>
<p newsteaser="yes">
De FSFE lanceert vandaag haar project voor beste praktijken in het licenseren van Vrije en Open Bron Softwareprojecten. Deze beste praktijken zijn gericht aan ontwikkelaars en bedrijven. Ze geven weer hoe u anderen duidelijk kan maken onder welke licentie uw software gedistribueerd wordt, op een manier die zowel mensen als computers kunnen begrijpen.
</p>
<p>
Uit een <a href="https://github.com/blog/1964-open-source-license-usage-on-github-com">recent onderzoek</a> van GitHub bleek dat minder dan 20% van de projecten die gehost worden op hun website een licentie bevatten. Dit is problematisch omdat - ook al willen de meeste ontwikkelaars hun code delen - u zonder hun expliciete toestemming in een rechtsgeldig document, niet van hun vrijgevigheid kunt profiteren.
</p>
<p>
Als u wilt dat anderen uw code kunnen gebruiken, dan moet u een licentie meeleveren op een manier die zowel mensen als computers kunnen begrijpen. Een licentie toevoegen die mensen kunnen begrijpen kan op zich al uitdagend zijn. Ervoor zorgen dat een computer uw licentie kan begrijpen is nog ingewikkelder.
</p>
<p>
Terwijl een project groeit zal het code absorberen van andere projecten of mensen. Dit betekent dat auteursrechtvermeldingen bewaard en bijgehouden moeten worden om de licenties te eerbiedigen. Onzorgvuldige licentiëring en het weglaten van auteursrechtvermeldingen kan de rechten van andere mensen schenden. Dit kan tot juridische problemen leiden voor beide partijen.
</p>
<p>
De <a href="https://reuse.software/">Software Licensing Best Practices gids</a> zal u helpen bij het invoegen van licentie- en auteursrechtnotities bij uw software. U zult toekomstige juridische problemen vermijden en anderen zullen in staat zijn om uw programma's volgens uw wensen te delen. Computers zullen in staat zijn om uw licentie en auteursrecht te begrijpen en, wat het belangrijkste is, uw rechten en die van anderen zullen worden gerespecteerd.
</p>
<p>
Bezoek onze site <a href="https://reuse.software/">https://reuse.software/</a>, download onze gids en vertel het verder aan uw collega's en vrienden. Als u vragen heeft over licenties, aarzel dan niet en <a href="https://fsfe.org/activities/ftf/licence-questions">vraag het onze experts</a>.
</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
</tags>
<author id="oberg" />
<translator>Carmen Bianca Bakker en André Ockers</translator>
</html>