Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

57 lines
7.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-06-19">
<head>
<title>Juridische en licentiewerkgroep 2017: de tiende editie "herstart" het debat over Vrije Software-licenties</title>
</head>
<body>
<h1>Juridische en licentiewerkgroep 2017: de tiende editie "herstart" het debat over Vrije Software-licenties</h1>
<p newsteaser="yes">De FSFE organiseerde in april haar jaarlijkse
<a href="https://fsfe.org/activities/ftf/legal-conference.en.html">Vrije Software juridische en licentiewerkgroep ("Software Legal and Licensing Workshop" of LLW)</a>: een trefpunt voor juridische experts uit de hele wereld om in discussie te gaan over onderwerpen en beste praktijken rond Vrije Software-licenties. Dit jaar markeert de tiende verjaardag van de LLW, die gevierd werd met een recordaantal deelnemers: 120 top juridische experts en technologisten kwamen helemaal naar Barcelona (Spanje) om drie hele dagen lang in discussie te gaan over juridische uitdagingen rond Vrije Software.</p>
<p>Het thema van de werkgroep van dit jaar was "Restart". Het bleek uit de onderwerpen waar <a href="https://fsfe.org/activities/ftf/legal-conference.en.html">in de vorige edities</a> over is gediscussieerd dat verschillende prominente discussies heropend moesten worden om een antwoord te formuleren op groeiende uitdagingen. Experts hadden de mogelijkheid om in debat te gaan over verschillende juridische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: open data en hardware, open overheid, gereedschap voor advocaten, softwarepatenten, auteursrechttrollen en andere bestaande uitdagingen voor softwarepatenten. Er werden meer dan 35 presentaties gehouden door internationaal vermaarde sprekers die een duurzame bijdrage leveren op dit gebied.</p>
<p>Alle leden van het <a href="https://fsfe.org/activities/ftf/ln-rules.en.html#join">juridische netwerk</a> hadden toegang tot het evenement, dat verliep volgens de
<a href="https://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule">Chatham
House Rule</a>, dat voor alle deelnemers vertrouwelijke discussies onder eerlijke voorwaarden mogelijk maakt.</p>
<p>Jake Edge van LWN.net bracht verslag uit van een deel van het evenement. Hij heeft de volgende discussies uit de werkgroep uitgelicht:</p>
<p>Shane Coughlan, Armijn Hemel en Mark Radcliffe namen deel aan een discussiepanel over <a href="https://lwn.net/Articles/721458/">de opkomst van de auteursrechttrol</a>. Hoewel auteursrechttrollen niet nieuw zijn voor de juridische Vrije Software-wereld, analyseerden de drie panelleden de methode achter deze pogingen om iets af te dwingen, waarbij zij zich baseerden op de zaak-McHardy's in Duitsland. Zij voerden discussie over manieren om dat probleem op te lossen door middel van het besturen van Vrije Software-projecten.</p>
<p>FSFE's programmamanager Max Mehl deelde met het publiek <a href="https://lwn.net/Articles/722197/">de zorgen van FSFE over de EU afschermingsrichtlijn</a>
("Radio Equipment Directive" of RED). RED zou leidende fabrikanten ertoe kunnen brengen om hun hardware of te schermen waarmee zij gebruikers en verkopers hun rechten afpakken om er de alternatieve software van hun keuze op te installeren. Bestaande juridische onduidelijkheden over onlangs geïntroduceerde vereisten voor hardware-fabrikanten vormen een daadwerkelijke bedreiging voor Vrije Software-bedrijven en -projecten. Daarom is een tijdig antwoord op deze concerns cruciaal voor software-vrijheid voor alle apparaten die radio-signalen uitzenden en/of ontvangen, inclusief laptops en smartphones.
Max Mehl presenteerde <a href="https://fsfe.org/activities/radiodirective/statement.en.html">de gezamenlijke verklaring tegen afscherming ("Joint Statement against Radio Lockdown")</a>, die ondertekend is door bijna 50 organisaties en bedrijven. Hij nodigde iedereen uit om deel te nemen aan de relevante discussies door zich te abonneren op <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/radiodirective">de betreffende e-maillijst</a>.</p>
<p>Luis Villa was een van de sprekers over open data. Hij <a href="https://lwn.net/Articles/721540/">liet zijn licht schijnen over de juridische gevolgen</a>
waar rekening mee moet worden gehouden, vooral ten aanzien van de data-verzamelingen die worden gebruikt door machine-lerende systemen. Privacy-bezwaren, interjuridische uitdagingen, auteursrechtclaims en een toenemend recht op verklaring zijn allemaal open juridische vragen die wachten op een niet zo eenvoudig te geven antwoord, aldus Luis Villa. Een beweging naar open data is op dit gebied al begonnen maar de juridische moeilijkheden blijven: kan een auteursrechtlicentie, hoewel open*, een antwoord zijn op al deze uitdagingen? Het regulerende antwoord van de overheden zou ook wel eens niet de beste oplossing kunnen zijn om de noodzakelijke politieke druk uit te oefenen, volgens Luis Villa.</p>
<p>In de Vrije Software-wereld is de productieketen ingewikkeld en wereldwijd. Zij wordt gekarakteriseerd door uitdagingen op het gebied van compliance met verschillende Vrije Software-licenties. Shane Coughlan <a href="https://lwn.net/Articles/721698/">beschreef het OpenChain-project</a>
als middel om bedrijven in de productieketen te helpen hun compliance bij te houden, onafhankelijk van de gekozen Vrije Software-licentie.</p>
<p>Tijdens de werkgroep werd ook een andere recente inspanning van de pioniers van GPL compliance, Shane
Coughlan en Armijn Hemel, - gepresenteerd:
<a href="https://www.linuxfoundation.org/news-media/research/practical-gpl-compliance">Practical GPL Compliance</a>
is ontworpen om individuen en bedrijven tijdens het werken met Vrije Software te gidsen naar een betere GPL compliance.</p>
<p>Dit jaar vormde ook de markering van een "herstart" voor onze al lang bestaande <a href="https://fsfe.org/activities/ftf/fiduciary.en.html">vertrouwenslicentie-overeenkomst ("Fiduciary Licensing Agreement" of FLA)</a>.
De FLA is een goed gebalanceerde overeenkomst voor bijdragers, die de vertrouwensontvanger de verantwoordelijke macht geeft om zeker te stellen dat de bijgedragen software altijd vrij en open blijft. Matija Šuklje, de vorige juridisch coördinator van FSFE en drijvende kracht achter de FLA update, presenteerde de uitdagingen, het proces en de veranderingen die hebben geleid tot FLA-2.0. De belangrijkste punten van de update zijn dat FLA nu ook gaat over patenten en een meer praktische naar buiten gerichte licentie-opties mogelijk maakt, inclusief een verwijzing naar een extern licentiebeleid. Daarbij zijn de nieuwe bewoordingen sterk verbeterd in hun compatibiliteit met meer rechtsgebieden en ook gemakkelijker te begrijpen en toe te passen. De uiteindelijke tekst en een nieuwe website worden in de komende weken gelanceerd.</p>
<p>De werkgroep zou niet gehouden kunnen worden zonder de genereuze steun van alle sponsors van het evenement. We zouden men name onze platina sponsors willen bedanken: Intel, Red Hat en The Linux Foundation.</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="juridisch">Legal</tag>
<tag content="licenties">Licensing</tag>
<tag content="compliance">Compliance</tag>
</tags>
<author id="malaja"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>