Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

38 lines
2.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-04-19">
<head>
<title>Digital-o-Mat: Op campagne voor vrijheid in de deelstaatverkiezingen voor Noordrijn-Westfalen</title>
</head>
<body>
<h1>Digital-o-Mat: Op campagne voor vrijheid in de deelstaatverkiezingen voor Noordrijn-Westfalen</h1>
<p newsteaser="yes">
<div class="captioned right" style="max-width: 300px; width: 30%;">
<a href="https://www.digital-o-mat.de/"><img src="/news/2017/graphics/Digitalomat_Logo.png" alt="Digital-o-Mat" /></a>
</div>
Noordrijn-Westfalen is de Duitse deelstaat met de meeste inwoners. Op 14 mei 2017 vinden er de komende algemene verkiezingen plaats. Voor deze verkiezing ontwikkelde een "coalitie van Vrije kennis" voor het eerst een <a href="https://www.digital-o-mat.de/">"Digital-o-Mat"</a>. De "Digital-o-Mat" is een gereedschap om de stemmers die bezorgd zijn over digitale rechten en vrijheden te helpen bij het beslissen over de partij waarop zij gaan stemmen.
Acht vragen gidsen de gebruikers door het kiezen van hun eigen voorkeuren over belangrijke onderwerpen over de digitale samenleving, zoals vragen over het gebruik van Vrije Software, Open Data of Educatieve Hulpbronnen. Gebruikers zullen na het invullen zien welke partij het meest overeenkomt met hun eigen voorkeuren met daarbij gedetailleerde uitleg over de partijstandpunten ten aanzien van ieder onderwerp.</p>
<p>De "coalitie van Vrije kennis" is een alliantie van verschillende niet-gouvernementele organisaties, waaronder de FSFE, die geven om vrijheid in het digitale tijdperk. Het gereedschap is Vrije Software; de versie voor de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen in het Duits. Meer <a href="https://blog.3rik.cc/2017/04/eine-neues-kampagnentool-der-digital-o-mat/">gedetailleerde achtergrondinformatie</a> in het Duits in de blog van Erik Albers.</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Digital-o-Mat">digitalomat</tag>
<tag content="deelstaatverkiezing">elections</tag>
<tag content="Duitsland">DE</tag>
<tag content="Noordrijn-Westfalen">NRW</tag>
<tag content="Vraag het uw kandidaten">AYC</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>