Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

22 lines
1.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<newsset>
<news date="2017-03-29">
<title>Fellowshipverkiezingen 2017 met acht kandidaten</title>
<body>
<p>Volgens onze <a href="/about/legal/constitution.html#id-fellowship-seats">statuten</a> zijn twee zetels in de <a href="/about/team#general-assembly">Algemene Vergadering</a> gereserveerd voor gekozen vertegenwoordigers van onze Fellows. Zij dienen tweejaarlijkse termijnen en een ervan is ieder jaar beschikbaar voor herverkiezing. De huidige vertegenwoordigers zijn Nicolas Dietrich en Mirko Boehm; het einde van Nicolas' termijn is in zicht en zijn zetel komt in april ter beschikking voor herverkiezing.</p>
<p>De verkiezingsperiode begint op 10 april en eindigt op 24 april. Er zijn acht kandidaten beschikbaar voor herverkiezing. De kandidatenlijst, inclusief manifesten en achtegronden, kan worden gevonden op <a href="https://wiki.fsfe.org/Migrated/FellowshipElection_2017#Candidates_2017">de verkiezingswikipagina</a>.</p>
<p>Daarbij komt dat er een verkiezingscampagne met moderatie plaats zal vinden op 30 maart van 17.30 uur UTC tot 19.30 uur UTC in #fsfe op <a href="irc://irc.freenode.net:6697/fsfe">irc.freenode.net</a>. Een gedetailleerd schema en instructies kunnen gevonden worden op <a href="https://wiki.fsfe.org/Migrated/FellowshipElection_2017#Hustings">de verkiezingswikipagina</a>.</p>
<p>Alle ordelijke Fellows die in aanmerking komen om te mogen stemmen zullen spoedig per e-mail gedetailleerde instructies ontvangen.
</p>
</body>
<link>https://wiki.fsfe.org/Migrated/FellowshipElection_2017</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Fellowship Verkiezing 2017">fellowship</tag>
<tag content="Algemene Vergadering">GA</tag>
<tag content="Fellowshipvertegenwoordiger">Fellowship representative</tag>
</tags>
</news>
</newsset>