Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

52 lines
2.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-03-02">
<head>
<title>Freedomvote.nl helpt om de partij-standpunten over digitale vrijheden te vergelijken bij de aankomende Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen</title>
</head>
<body>
<h1>Freedomvote.nl helpt om de partij-standpunten over digitale vrijheden te vergelijken bij de aankomende Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen</h1>
<p newsteaser="yes">FSFE Nederland, NLnet, ISPConnect, en Open Source &amp;
Overheid lanceren vandaag <a href="https://freedomvote.nl">Freedomvote.nl</a>
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Freedomvote.nl begeleidt
stemmers op het onderwerp van digitale vrijheid, op basis van acht
stellingen.</p>
<p>De website laat stemmers hun politieke standpunten vergelijken met die van
de verkiesbare partijen. De acht vragen bestrijken de onderwerpen van open
source software, open standaarden, open data, open onderzoek, open onderwijs,
surveillance, netneutraliteit en softwarepatenten. Stemmers kunnen deze
vragen zelf beantwoorden, opslaan, en ze vergelijken met de antwoorden van de
politieke partijen. Beschrijvingen zijn toegevoegd aan alle vragen, om
context te bieden.</p>
<blockquote><p>"Freedomvote vult een leegte in de Nederlandse verkiezingen."
legt Nico Rikken van FSFE Nederland uit. "Omdat slechts een paar partijen
een formeel standpunt hebben voor deze thema's van digitale vrijheid,
moedigt Freedomvote partijen aan om een standpunt in te nemen, zodat
stemmers die hun digitale vrijheid waarderen weten waarvoor ze
stemmen."</p></blockquote>
<p>In tegenstelling tot de <a href="https://freedomvote.ch/">Zwitserse
voorganger</a>, toont het model van de Nederlandse Freedomvote de politieke
partijen in plaats van individuele kandidaten, waarmee de sterke
partij-oriëntatie in het Nederlandse politieke systeem weerspiegeld wordt.
Freedomvote.nl is gebaseerd op Vrije Software broncode ontwikkeld voor
Freedomvote.ch. Verdere verbeteringen aan de software zijn in de maak,
bedoeld voor anderen die in de toekomst hun eigen Freedomvote willen
organiseren.</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Freedomvote">Freedomvote</tag>
<tag content="policy">policy</tag>
<tag content="Dutch">NL</tag>
<tag content="Ask Your Candidates">AYC</tag>
<tag content="Campaigns">Campaigns</tag>
</tags>
</html>