Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

96 lines
4.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-01-18">
<head>
<title>Vacatures: stages voor studenten in 2017</title>
</head>
<body>
<h1>Vacatures: stages voor studenten in 2017</h1>
<p newsteaser="yes">
FSFE is een organisatie zonder winstoogmerk die is toegewijd aan het in staat stellen van gebruikers om technologie te controleren. We werken aan het bouwen van vrijheid in de digitale samenleving. We opereren in een levendige omgeving met vrijwilligers uit vele landen. We zoeken studenten die, als verplicht deel van hun studie of voor hun afstuderen, drie maanden kunnen meedoen met ons team in Berlijn.</p>
<p>
Wat we u kunnen bieden:
<ul>
<li>Een uitdagende en opwindende tijd met een internationaal werkende niet-gouvernementele organisatie</li>
<li>Een blik van dichtbij op organisatorische en gemeenschapsprocessen</li>
<li>Een kans om het initiatief te nemen en uw eigen ideeën in de praktijk te brengen</li>
<li>De mogelijkheid om verdedigers van Vrije Software in heel Europa te ontmoeten en met hen te werken</li>
</ul>
</p>
<p>
Wat u gaat doen:
<ul>
<li>
Bijdragen aan <a href="/work.html">FSFE's lopende projecten</a>, werken met een of meer stafleden en vrijwilligers.
</li>
<li>
Communiceren met contacten in FSFE's gemeenschap, niet-gouvernementele organisaties, bedrijfsleven en overheden.
</li>
<li>
Vrijwilligers en anderen in het werk aan verschillende projecten coördineren.
</li>
<li>
Algemene kantoorwerkzaamheden.
</li>
<li>
Uw eigen kracht vinden en iets doen voor iets waar u om geeft.
</li>
</ul>
</p>
<p>
Leest u alstublieft onze pagina's over <a href="/contribute/internship">stages</a>
in het algemeen voordat u zich meldt!
</p>
<h2>Basisdetails</h2>
<p>
<strong>Locatie:</strong> Berlijn, Duitsland. Let er alstublieft op dat de FSFE niet in staat is om te helpen met uw accomodatie of reis. U zal dit zelf moeten regelen en betalen voor aanvang van uw stage.</p>
<p><strong>Duur:</strong> 3 maanden voltijds met 35 uur per week, met een startdatum die eerder is overeengekomen. Als de stage een verplicht deel uitmaakt van uw studie dan kan de stage langer duren.</p>
<p><strong>Vergoeding:</strong> Deze stage kent een basissalaris van €450 per maand.</p>
<h2>Kwalificaties</h2>
<p>U zou over enige ervaring met Vrije Software moeten beschikken of er veel interesse in moeten hebben. De richting van uw studie doet er niet toe, maar u zou het moeten kunnen verbinden aan ons werk. Traditiegetrouw hebben veel stagiair(e)s in de FSFE een juridische of politicologische achtergrond, maar we hebben ook stagiair(e)s gehad met achtergronden in andere sociale wetenschappen en in de techniek.</p>
<h2>Formele eisen</h2>
<p>U moet vloeiend zijn in Engels en u moet kunnen aantonen dat u legaal in Duitsland mag werken: ofwel door het zijn van een EU-burger, danwel door het hebben van een woon- en werkvergunning voor de gehele periode. De FSFE kan u niet helpen om aan deze documenten te komen maar we zullen ze accepteren als u ze heeft.</p>
<p>De stage moet formeel deel uitmaken van uw studie of, als u stage als vrijwilliger loopt, moet u deze lopen voordat u afstudeert en moet deze direct verband houden met uw studie.</p>
<p>U moet ook een Duits belastingnummer hebben. U kan er een bemachtigen door u te registreren bij het registratiebureau voor inwoners ("Einwohnermeldeamt") in Duitsland. Dit zou in het ideale geval moeten plaatsvinden voor aanvang van de stage, maar uiterlijk in de eerste dagen van uw stage.</p>
<h2>Uiterste inzenddatum</h2>
<p>Er is geen vastgestelde uiterste inzenddatum voor deze vacatures. We nemen regelmatig door het jaar heen stagiair(e)s aan. Maar om onze planning gemakkelijker te maken en om de kans te vergroten dat wij in staat zullen zijn om een stage voor u in te richten zou u uw sollicitatie in het ideale geval tenminste zes maanden voor de bedoelde ingangsdatum moeten verzenden.</p>
<h2>Hoe te solliciteren</h2>
<p>Verzend uw sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en een CV, per e-mail aan office@fsfe.org. Maak alstublieft duidelijk dat u solliciteert voor de stage met referentienummer SI-2017. We geven er de voorkeur aan om uw documenten te ontvangen in het PDF-formaat.
</p>
<h2>Contactpersonen</h2>
<p>
Neem alstublieft contact op als u vragen heeft over de vacature of gerelateerde administratieve details:
</p>
<p>
<ul>
<li>Jonas Öberg over de vacatures en het werk</li>
<li>Ulrike Sliwinski voor administratieve vragen</li>
</ul>
</p>
<p>
Beiden zullen uw vraag lezen en beantwoorden als u deze verzend aan contact@fsfe.org. We kijken uit naar uw sollicitatie!
</p>
</body>
<tags>
<tag content="stage">internship</tag>
<tag>front-page</tag>
</tags>
<author id="oberg"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>