Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

358 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-10-12" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - september 2009</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Nieuwsbrieg - september 2009</h1>
<p>
De Software Freedom Day was deze maand één van de belangrijkste
evenementen voor de de Vrije Softwaregemeenschap. De FSFE heeft
op deze dag samen met enkele Fellows evenementen georganiseerd
in Leipzig, Wenen en Hamburg. Onze Fellows hebben ook in grote
mate bijgedragen aan het succes van onze campagne "Informeer bij
uw kandidaat" tijdens de Duitse verkiezingen.
</p>
<p>
De voorzitter van de FSFE gaf zijn mening over de mogelijke
schikking die getroffen zal worden in de "browser zaak" tegen
Microsoft. We gebruiken nu Identi.ca als micro-blog platform. En
twee nieuwe stagiairs zijn aan het werk gegaan. We stellen ze in
deze nieuwsbrief aan u voor.
</p>
<p align="right">
<a href="mailto:poderi@fsfe.org">Giacomo Poderi</a>
</p>
<h3>Inhoudstafel</h3>
<ol>
<li>
<a href="#1" name="TOC1">FSFE aan EC: Verkwist deze unieke kans
niet door akkoord te gaan met een haastige overeenkomst.</a></li>
<li>
<a href="#2" name="TOC2">Fellowshipinterview: Andreas Tolf
Tolfsen</a></li>
<li>
<a href="#3" name="TOC3">De tweede Fellowship
Jabbervergadering, 22 september</a></li>
<li>
<a href="#4" name="TOC4">Festiviteiten op Software Freedom Day,
19 september</a></li>
<li>
<a href="#5" name="TOC5">De FSFE gebruikt nu Vrije Software
micro-blog Identi.ca</a></li>
<li>
<a href="#6" name="TOC6">Welkom, Hugo Roy en Lena Simon: nieuwe
stagiairs in Berlijn</a></li>
<strong>In de kijker</strong>
<li>
<a href="#7" name="TOC7">Vrije Software eist een plaatsje in de
Duitse verkiezingscampagnes</a></li>
<strong>Terugblik ...</strong>
<li><a href="#8" name="TOC8">Europese Unie tegen Microsoft: een
overwinning voor Vrije Software</a></li>
<strong>Toekomstige evenementen</strong>
<li>
<a href="#9" name="TOC9">Commerciële pakketten: een nieuw
aanbod waarmee men de FSFE kan ondersteunen</a></li>
</ol>
<p></p>
<h3><a name="1"/>
FSFE aan EC: Verkwist deze unieke kans niet door akkoord te gaan
met een haastige overeenkomst.
</h3>
<p>
Karsten Gerloff, voorzitter van de FSFE, gaf zijn mening over het
recente bericht dat Europees Commissaris voor concurrentie Neelie
Kroes alle belangrijke dossiers die nog lopende zijn, wil afronden
voor het einde van haar mandaat in november. Twee van die zaken
gaan over het anti-concurrentieel gedrag van Microsoft in de
browsermarkt en de praktijken van dit bedrijf om andere spelers
op de markt uit te sluiten van interoperabiliteit met haar
desktoptoepassingen. Karsten legt in zijn artikel uit waarom het
aanbod dat Microsoft maakt onvoldoende is, welk de minimale
voorwaarden zijn die Vrije Softwareorganisaties in een schikking
willen vinden en vraagt aan commissaris Kroes om deze unieke
kans om de eerlijke concurrentie in de Europese IT-markt te
herstellen niet te verkwisten door akkoord te gaan met een haastig
opgestelde overeenkomst.</p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=263">
http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=263</a></li>
</ul>
<h3><a name="2"/>
Fellowshipinterviews: Andreas Tolf Tolfsen
</h3>
<p>
Andreas Tolf Tolfsen werd deze maand geïnterviewd door Stian Rødven
Eide. Hij werkt bij Opera Software en zet zich geregeld in voor
de bescherming van digitale vrijheden. Andreas vertelt in het
interview over HTML5, Electroniic Frontier Norway en muziek.
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/andreas-tolf-tolfsen/">
http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/andreas-tolf-tolfsen/</a></li>
</ul>
<h3><a name="3"/>
De tweede Fellowship Jabbervergadering, 22 september
</h3>
<p>
Na de positieve ervaringen met de Jabbervergadering tijdens de
eerste Fellowshipverkiezing organiseerden we op 22 september een
tweede vergadering. Tussen 19.00 uur en 20.30 bezochten
verschillende Fellows ons in onze virtuele kamer:
conference.jabber.fsfe.org. Matthias Kirschner, Fellowship
coördinator, en Torsten Grote, vertegenwoordiger van de
Fellowship in de AV, beantwoorden verschillende vragen. Het
belangrijkste thema was de rol van de Algemene Vergadering bij de
FSFE en de procedures om er aan deel te nemen. Er werd ook
gepraat over Vrije Software in het onderwijs, een interessant
thema voor een volgende Jabbervergadering. Meer informatie over
deze volgende vergadering zal binnenkort gepubliceerd worden.
</p>
<h3><a name="4"/>
Festiviteiten op Software Freedom Day, 19 september</h3>
<p>
Al vijf jaar lang is Software Freedom Day (SFD) het perfecte
excuus voor 'hactivisten' om op verschillende plaatsen ter wereld
Vrije Software en de achterliggende principes te kunnen
vieren. Wereldwijd hebben meer dan 500 teams zicht geregistreerd
voor het evenement. Enkele lokale Fellowshipgroepen van de FSFE
namen deel aan evenementen in Wenen en Leipzig. Op de SFD in
Hamburg organiseerden we een stand.
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=354">
http://blogs.fsfe.org/mk/?p=354</a></li>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/gollo/2009/09/23/software-freedom-party-in-vienna/">
http://blogs.fsfe.org/gollo/2009/09/23/software-freedom-party-in-vienna/</a></li>
<li>
<a href="http://softwarefreedomday.org/">
http://softwarefreedomday.org/</a></li>
</ul>
<h3>
<a name="5"/>
De FSFE gebruikt nu Vrije Software micro-blog Identi.ca
</h3>
<p>
Verschillende personen met sleutelposities in onze organisatie
gebruiken sinds kort de Vrije Software micro-bloggingdienst
Identi.ca om korte boodschappen te verspreiden en interessante
links te delen. Op Identi.ca bestaat de groep "fsfe" waarop men
zich kan inschrijven om de meest recente informatie te krijgen
over onze activiteiten. We hebben ook enkele algemene tags
geïntroduceerd zoals #fellowship, #pdfreaders en #dfd, waarvan
we het gebruik ten stelligste aanraden. Matthias Kirschner,
Fellowshipcoördinator, publiceerde een blog over de manier waarop
we van Identi.ca gebruik willen maken.
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=327">
http://blogs.fsfe.org/mk/?p=327</a></li>
<li>
<a href="http://identi.ca/group/fsfe">
http://identi.ca/group/fsfe</a></li>
</ul>
<h3><a name="6"/>
Welkom, Hugo Roy en Lena Simon: nieuwe stagiairs in Berlijn
</h3>
<p>
Vanaf 1 september werken twee nieuwe, jonge, gemotiveerde
stagiairs bij de FSFE. Hugo Roy en Lena Simon. Hugo komt uit
Frankrijk en blijft bij ons tot mei 2010. Hij zal zich vooral
toeleggen op beleidszaken en juridische aspecten. Lena komt uit
Duitsland en help ons gedurende 1 maand met het opstarten van ons
nieuwe kantoor in Berlijn. Ze heeft ons ook al goed geholpen bij
de campagne "Informeer bij uw kandidaat". We zijn blij met hun
hulp en zijn ervan overtuigd dat hun werk zal bijdragen aan onze
vooropgestelde doelen. Welkom Hugo and Lena!
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/hugo/">
http://blogs.fsfe.org/hugo/</a></li>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/lsimon/">
http://blogs.fsfe.org/lsimon/</a></li>
</ul>
<h2>In de kijker</h2>
<h3><a name="7"/>
Vrije Software eist een plaatsje in de Duitse
verkiezingscampagnes
</h3>
<p>
Voor de Duitse verkiezingen 2009 hebben leden van de Duitse
afdeling met de hulp van verschillende Fellows en vrijwilligers
het thema "Vrije Software" in de politieke debatten gebracht. De
campagne "informeer bij uw kandidaat!" peilde bij kandidaten
uit verschillende partijen naar hun visie op de principes van
Vrije Software, Open standaarden en de verspreiding
ervan. Matthias Kirschner zei:"Wij willen dat politici met dit
thema in aanraking komen en mensen uit de Vrije
Softwaregemeenschappen motiveren om hierover met hun kandidaten
te praten."
</p>
<p>
Tijdens de verkiezingperiode werden de vragen die Fellows en
andere vrijwilligers opstelden, doorgestuurd naar
vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. We
hebben hun antwoorden verzameld, geordend en samengevat op onze
Fellowship wiki. Dankzij de hulp van Matthias en Lena hebben we
26 antwoorden kunnen verzamelen (op 35 aangeschreven
personen). Het initiatief kreeg veel media-aandacht tijdens de
Duitse verkiezingen. ANSOL, een geassocieerde organisatie, heeft
een gelijkaardig initiatief opgestart tijdens de nationale
verkiezingen in Portugal, die gelijktijdig plaatsvonden. Beide
projecten hebben bij elkaar inspiratie gevonden.
</p>
<ul>
<li>
<a href="/activities/btw09/btw09.html">
https://fsfe.org/activities/btw09/btw09.html</a></li>
</ul>
<p>Relevante links:</p>
<ul>
<li>
<a href="/news/2009/news-20090921-01.html">
https://fsfe.org/news/2009/news-20090921-01.html</a></li>
<li>
<a href="/news/2009/news-20090908-01.html">
https://fsfe.org/news/2009/news-20090908-01.html</a></li>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">
https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009</a></li>
<li>
<a href="http://ansol.org/politica/legislativas2009">
http://ansol.org/politica/legislativas2009</a></li>
</ul>
<h2>Terugblik</h2>
<h3><a name="8"/>
Europese Unie tegen Microsoft: een overwinning voor Vrije
Software
</h3>
<p>
De antitrustzaak van de Europese Unie tegenover Microsoft werd in
september 2007 eindelijk beëindigd. Het Gerecht van eerste aanleg
van de Europese Gemeenschappen vond Microsoft schuldig aan het
bewust verhinderen van interoperabiliteit en bevestigde de
verplichting aan Microsoft voor het bekendmaken van de
documentatie over hun protocollen. Deze documenten zijn nu
gepubliceerd en worden gebruikt door de ontwikkelaars van Samba
en verschillende andere projecten. De FSFE en het Samba-team
raakten in de zaak betrokken als belanghebende derde partij. Onze
bijdragen zijn cruciaal gebleken in deze beslissende
overwinning. Vandaag is de uitspraak in deze zaak nog steeds een
baken in de strijd tegen monopolies in de softwaremarkt.
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2007q4/000187.html">
Persbericht</a></li>
</ul>
<h2>Toekomstige evenementen</h2>
<h3><a name="9"/>
Commerciële pakketten: een nieuw aanbod waarmee men de FSFE kan
ondersteunen
</h3>
<p>
Aan bedrijven die ons werk voor Vrije Software willen
ondersteunen bieden we pakketten aan met commerciële diensten die
verband houden met Vrije Software. Deze diensten omvatten onder
andere een Vrije Software Hotline, gepersonaliseerde workshops,
twee-maandelijkse telefoongesprekken met updates, een jaarlijks
netwerkdiner en nog veel meer. Binnenkort zullen de details over
deze pakketten gepubliceerd worden via:
</p>
<ul>
<li><a href="/news/">https://fsfe.org/news/</a></li>
</ul>
<p></p>
<p>U vindt een lijst van alle FSFE nieuwsbrieven op</p>
<a href="/news/newsletter.html">
https://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
<p>
U vindt informatie om lid te worden van de Fellowship of ons te
ondersteunen via
</p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate">
https://my.fsfe.org/donate</a>
<a href="/contribute/contribute.html">
https://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
<p>U kan FSFE-producten kopen via</p>
<a href="/order/order.html">
https://fsfe.org/order/order.html</a>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->