Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

131 lines
5.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - lahjoitukset FSFE:lle</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Lahjoitukset FSFE:lle</h1>
 8. <div style="text-align: center;">
 9. <p>
 10. [ <b>Muut tavat</b> ]
 11. [ <b><a href="/donate/paypal.html">Luottokortti</a></b> ]
 12. </p>
 13. </div>
 14. <p>On yhtä monta <a href="letter-20041209.html">syytä</a> kuin
 15. tapaakin tukea Free Software Foundation Europen
 16. <a href="/documents/whatwedo.html">työtä</a> ja
 17. <a href="/documents/whyweexist.html">tavoitteita</a>. Selkein tapa
 18. on auttaa meitä vapaaehtoisena kirjoittamalla vapaita ohjelmistoja
 19. tai dokumentaatiota. Tarvitsemme myös ihmisiä auttamaan meitä muissa
 20. tehtävissä, kuten messutapahtumissa FSFE-kojuilla päivystämisessä.
 21. Jos olet kiinnostunut, luo silmäys &quot;<a
 22. href="/contribute/contribute.html">Mitä tarvitsee tehdä?</a>&quot;
 23. -sivulle.</p>
 24. <p>Toinen elintärkeä tapa tukea FSFE:tä on lahjoittaa rahaa, jolla voimme
 25. kattaa kustannuksiamme ja maksaa ihmisille vapaiden ohjelmistojen puolesta
 26. ja parissa tehtävästä työstä. Voit luonnollisesti päättää, haluatko tukea
 27. FSFE:tä säännöllisesti vai kertaluontoisella lahjoituksella.</p>
 28. <p>FSFE on Euroopan laajuinen järjestö, joka hakee paikallisten
 29. viranomaisten tunnustamista hyväntekeväisyysjärjestönä mahdollisuuksien
 30. mukaan. Paikallisista laeista riippuen tämä voi sallia lahjoituksen
 31. vähentämisen veroista. Katso lisätietoja alempana olevasta luettelosta.</p>
 32. <h2>Tule FSFE:n suojelijaksi</h2>
 33. <p>Free Software Foundation Europe haluaa antaa tunnustusta kaikille
 34. sen tukijoille ja osallistujille näkyvällä tavalla. Tarjoamme joitain
 35. nimikkeitä ja sponsorointipainikkeita, jotka voit saada tiettyä
 36. vuosittaista minimilahjoitusta vastaan. Tästä johtuen pyydämme
 37. lähettämään sähköpostia (englanniksi) osoitteeseen
 38. <code><a
 39. href="mailto:office@fsfeurope.org">&lt;office@fsfeurope.org&gt;</a></code>
 40. ja kertomaan mihin lähettää kuitti ja kiitoskirje. Haluaisimme myös
 41. lisätä sinut luetteloon "<a href="thankgnus.html">Kiitokset</a>"-sivullemme.
 42. Jos haluat pysyä nimettömänä, kerro kuinka voimme tavoittaa sinut,
 43. jotta voimme kiittää sinua yksityisesti.</p>
 44. <p>Jos olet kiinnostunut kertomaan osallistumisestasi julkisesti, FSFE
 45. tarjoaa myös joitain
 46. <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">sponsorointipainikkeita</a> lahjoittajilleen.</p>
 47. <p>Jos lahjoitat:</p>
 48. <ul>
 49. <li>10€ joka kuukausi <em>TAI</em> 120€ vuodessa, olet
 50. FSFE:n <b>tukija</b> (<b>Supporter</b>).</li>
 51. <li>50€ joka kuukausi <em>TAI</em> 600€ vuodessa, olet
 52. FSFE:n <b>hyväntekijä</b> (<b>Contributor</b>).</li>
 53. <li>100€ joka kuukausi <em>TAI</em> 1200€ vuodessa, olet
 54. FSFE:n <b>ylläpitävä hyväntekijä</b> (<b>Sustaining Contributor)</b>.</li>
 55. <li>500€ joka kuukausi <em>TAI</em> 6000€ vuodessa, olet
 56. FSFE:n <b>suojelija</b> (<b>Patron</b>).</li>
 57. </ul>
 58. <p>Myöhään vuodenaikaan aloittavat kuukausittaiset lahjoittajat saavat
 59. &quot;(mm/yy-)&quot;-merkinnän kohdalleen, aikaiseen vuodenaikaan
 60. lopettavat saavat &quot;(-mm/yy)&quot;-merkinnän.
 61. Myöhään aloittavat, aikaisin lopettavat lahjoittajat saavat
 62. &quot;(mm/yy-mm/yy)&quot;-merkinnän.</p>
 63. <h2>Kuinka lahjoittaa</h2>
 64. <p>Free Software Foundation Europe on edelleen kasvava järjestö, ja
 65. paikallista verovähennyskelpoista lahjoitusta vastaanottavaa pankkitiliä
 66. ei välttämättä ole vielä olemassa. Tässä tapauksessa voit lahjoittaa
 67. suoraan yleiselle pankkitilille (katso alla) tai ottaa yhteyttä
 68. <a href="mailto:office@fsfeurope.org">toimistoomme</a> saadaksesi selville,
 69. miten lahjoittaa sopivimmalla tavalla.</p>
 70. <p><b>On huomioitavaa, että verovähennyskelpoisuus on mahdollista vain,
 71. kun se on erikseen alempana mainittu.</b></p>
 72. <p>Jos asut Euroopan ulkopuolella, voit harkita myös lahjoituksia
 73. sisarjärjestöillemme, Free Software Foundationit <a
 74. href="http://www.gnu.org/help/donate.html">Yhdysvalloissa</a>, <a
 75. href="http://fsf.org.in">Intiassa</a> ja <a
 76. href="http://www.fsfla.org/">Latinalaisessa Amerikassa</a>.</p>
 77. <p>Voit lahjoittaa luottokortilla <a href="paypal.html">PayPalin</a>
 78. kautta. Tietoja lahjoitustavoista seuraavissa maissa löytyy
 79. seuraavilta sivuilta:</p>
 80. <ul>
 81. <li><a href="donate-2002-de.de.html">Saksa</a> [verovähennettävät lahjoitukset mahdollisia]</li>
 82. <li><a href="donate-2007-ch.de.html">Sveitsi</a> [verovähennettävät lahjoitukset mahdollisia]</li>
 83. </ul>
 84. <p>Lahjoitukset muista maista voidaan siirtää
 85. <a href="paypal.html">luottokortilla PayPalin kautta</a> tai suoraan
 86. seuraavalle pankkitilille:<a name="fsfe-account"> </a></p>
 87. <p class="indent">
 88. Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
 89. IBAN: DE69 3602 0030 0003 0047 32<br/>
 90. National-Bank Essen, Steinstraße 13, 40212 Dusseldorf, Germany<br/>
 91. SWIFT/BIC: NBAG DE3E<br/>
 92. </p>
 93. <p>Jos lähetät mieluummin šekin postitse, voit lähettää sen osoitteeseen </p>
 94. <p class="quote">
 95. Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
 96. Talstraße 110<br/>
 97. 40217 Düsseldorf<br/>
 98. Germany
 99. </p>
 100. <p>FSFE kiittää kaikkia <a
 101. href="thankgnus.html">lahjoittajia</a>. Hyväntekeväisyytesi mahdollistaa työmme.</p>
 102. </body>
 103. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 104. <translator>Timo Jyrinki</translator>
 105. </html>
 106. <!--
 107. Local Variables: ***
 108. mode: xml ***
 109. End: ***
 110. -->