Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

205 lines
5.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Asiakirjat</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Asiakirjat</h1>
 8. <p>
 9. Asiakirjoja, tietoa, filosofiaa ja muita tietolähteitä vapaista
 10. ohjelmistoista, FSFE:stä ja niihin liittyvistä asioista.
 11. </p>
 12. <h2>Sisällysluettelo</h2>
 13. <ul>
 14. <li><a href="#Printable" name="TOCPrintable">Tulostettavat tietomateriaalit</a></li>
 15. <li><a href="#Initiatives" name="TOCInitiatives">Aloitteet</a></li>
 16. <li><a href="#EC" name="TOCEC">Euroopan komissio</a></li>
 17. <li><a href="#Political" name="TOCPolitical">Poliittiset</a></li>
 18. <li><a href="#Basics" name="TOCBasics">Perusasioita vapaista ohjelmista</a></li>
 19. <li><a href="#Reports" name="TOCReports">Raportit</a></li>
 20. <li><a href="#Transcripts" name="TOCTranscripts">Puhtaaksikirjoitukset</a></li>
 21. <li><a href="#Historic" name="TOCHistoric">Historialliset</a></li>
 22. <li><a href="#FurtherReading" name="TOCFurtherReading">Lisää lukemista</a></li>
 23. </ul>
 24. <h2><a name="Printable"/>Tulostettavat tietomateriaalit</h2>
 25. <p>
 26. Tulostettavia ja jaettavia tietomateriaaleja on kerätty
 27. <a href="printable/printable.html">erilliselle sivulle</a>.
 28. </p>
 29. <h2><a name="Initiatives" />Aloitteet</h2>
 30. <p>Free Software Foundation Europen aloitteet</p>
 31. <dynamic-content type="initiative" />
 32. <h2><a name="EC" />Euroopan komissio</h2>
 33. <p>Asiakirjat, joilla viitekehyksenä Euroopan komissio.</p>
 34. <dynamic-content type="ec" />
 35. <h2><a name="Political" />Poliittiset</h2>
 36. <p>Esseitä, artikkeleita, kirjeitä ja muita vastaavia asiakirjoja.</p>
 37. <dynamic-content type="political" />
 38. <h2><a name="Basics" />Perusasioita vapaista ohjelmista</h2>
 39. <p>
 40. Joitain perustietoja vapaista ohjelmista, GNU-projektista ja Free
 41. Software Foundationista.
 42. </p>
 43. <ul>
 44. <li>
 45. <p>
 46. <b><a href="/projects/wsis/fs.html">Vapaat ohjelmistot ja WSIS</a></b>
 47. <br />
 48. WSIS-huippukokouksen kansalaisyhteiskunnan viiteasiakirja
 49. vapaista ohjelmista ja niiden vaikutuksesta WSIS:ään
 50. (World Summit on the Information Society).
 51. </p>
 52. </li>
 53. <li>
 54. <p>
 55. <b><a href="whyweexist.html">Miksi olemme olemassa?</a></b>
 56. <br />
 57. Lyhyt yhteenveto FSFE:n olemassa olon syistä sekä johdanto
 58. sen tavoitteisiin.
 59. </p>
 60. </li>
 61. <li>
 62. <p>
 63. <b><a href="freesoftware.html">Mitä vapaat ohjelmistot ovat?</a></b>
 64. <br />
 65. Vapaista ohjelmistoista kertova lyhyt teksti.
 66. </p>
 67. </li>
 68. <li>
 69. <p>
 70. <b><a href="whatwedo.html">Mitä teemme?</a></b>
 71. <br />
 72. Lyhyt yhteenveto FSFE:n toimimisesta tavoitteidensa saavuttamiseksi.
 73. </p>
 74. </li>
 75. <li>
 76. <p>
 77. <b><a href="gnuproject.html">Mikä on GNU-projekti?</a></b>
 78. <br />
 79. GNU-projektista kertova lyhyt teksti.
 80. </p>
 81. </li>
 82. </ul>
 83. <h2><a name="Reports" />Raportit</h2>
 84. <p>
 85. FSFE:n ja sen työryhmien laatimia raportteja toiminnasta ja tuloksista.
 86. </p>
 87. <dynamic-content type="report" />
 88. <p>
 89. Uudempaa tietoa toiminnasta löydät lukemalla myös
 90. <a href="/news/newsletter.html">kuukausittaisen uutiskirjeen</a>.
 91. </p>
 92. <h2><a name="Transcripts" />Puhtaaksikirjoitukset</h2>
 93. <p>
 94. Puhtaaksikirjoituksia vapaita ohjelmistoja ja niihin liittyviä
 95. asioita koskevista puheista.
 96. </p>
 97. <dynamic-content type="transcripts" />
 98. <h2><a name="Historic" />Historialliset asiakirjat</h2>
 99. <p>
 100. Asiakirjat, joilla on lähinnä historiallista merkitystä. Näitä
 101. säilytetään viitattavaksi kiinnostuneille, mutta ne voivat sisältää
 102. suurelta osin vanhentunutta tietoa.
 103. </p>
 104. <ul>
 105. <li>
 106. <p>
 107. <b><a href="preamble.html">Preamble to the Constitution of the Free
 108. Software Foundation Europe</a></b>
 109. <br />
 110. Possibly interesting to learn more about Free Software - if you wish
 111. to learn more about the FSFE in general, the
 112. <a href="/about/">About</a> section is your friend.
 113. </p>
 114. </li>
 115. <li>
 116. <p>
 117. <b><a href="doi.html">Declaration of Intent - FSFE</a></b>
 118. <br />
 119. The first public announcement for the Free Software Foundation Europe
 120. with the goal to inform about the idea and get in touch with people
 121. from other countries willing to participate.
 122. </p>
 123. </li>
 124. </ul>
 125. <h2><a name="FurtherReading" />Lisää lukemista</h2>
 126. <p>Lisätietoja vapaista ohjelmistoista on saatavissa muun muassa seuraavista lähteistä:</p>
 127. <ul>
 128. <li>
 129. <p>
 130. <b>GNU-projektin filosofia</b>
 131. <br />
 132. <code><a href="http://www.gnu.org/philosophy/">http://www.gnu.org/philosophy/</a></code>
 133. </p>
 134. </li>
 135. <li>
 136. <p>
 137. <b>Vapaisiin ohjelmiin liittyviä lähteitä (sisarjärjestömme ylläpitämä)</b>
 138. <br />
 139. <code><a href="http://www.fsf.org/resources/">http://www.fsf.org/resources/</a></code>
 140. </p>
 141. </li>
 142. <li>
 143. <p>
 144. <b>Brave GNU World</b>
 145. <br />
 146. (<code><a href="/projects/bgw/">http://fsfeurope.org/projects/bgw/</a></code>)<br />
 147. <code><a href="http://brave-gnu-world.org">http://brave-gnu-world.org</a></code><br />
 148. </p>
 149. </li>
 150. </ul>
 151. </body>
 152. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 153. <translator>Timo Jyrinki</translator>
 154. </html>
 155. <!--
 156. Local Variables: ***
 157. mode: xml ***
 158. End: ***
 159. -->