Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

217 lines
15 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2012-08-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Αύγουστος 2012</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Αύγουστος 2012</h1>
<!-- WHY HOW WHAT -->
<h2>Βοηθάμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει το δικό του Ελεύθερο
Λογισμικό</h2>
<p newsteaser="yes">Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EP) πρόκειται να εκδώσει ένα από
τα προγράμματά του ως Ελεύθερο Λογισμικό. Το εν λόγω πρόγραμμα ονομάζεται
AT4AM, ένα ακρωνύμιο για "Automatic Tool for Amendments" (Αυτόματο Εργαλείο
Διορθώσεων). Το Κοινοβούλιο νομοθετεί και το AT4AM αυτοματοποιεί αρκετή από την
τυπολογία που συνοδεύει τη νομοθετική διαδικασία.</p>
<p>Οι Karsten Gerloff και Carlo Piana έχουν κληθεί να μιλήσουν στην εκδήλωση
για να συζητήσουν τη σωστή άδεια χρήσης με την οποία θα δημοσιευθεί το AT4AM
και για να αναλύσουν την πολιτική διάσταση του Ελεύθερου Λογισμικού.</p>
<p>Θέλετε να μάθετε γιατί το FSFE πρότεινε στο Κοινοβούλιο να αδειοδοτήσει
το λογισμικό του με την GNU AGPL έκδοση 3 και τι άλλο ο πρόεδρός μας έχει
στη λίστα του για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; τότε διαβάστε <a
href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/07/18/helping-the-european-parliament-to-release-its-own-free-software/">την
έκθεσή του</a>!</p>
<h2>Προστατέψτε τις άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού από την πτώχευση</h2>
<p>Όταν οι ετιαρείες οι οι συγγραφείς που αδειοδοτούν Ελεύθερο Λογισμικό
πτωχεύουν, υπάρχει το ρίσκο οι εκχωρήσεις αδειών χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού
να αντιμετωπίσουν νομικές περιπέτειες σε ορισμένες δικαιοδοσίες.
Το FSFE προσπαθεί να εμποδίσει την κατάσταση αυτή στη Γερμανία. Ξεκινήσαμε
να μιλάμε γι' αυτό στη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Γερμανό Υπουργό
Δικαιοσύνης, τον οποίο συναντήσαμε χάρη στην
<a href="/news/2010/news-20100510-01.html">απονομή του μεταλλίου Theodor Heuss
</a>. Τώρα το ifrOSS με την υποστήριξη του FSFE προτείνει στο Γερμανικό
Υπουργείο Δικαιοσύνης να <a
href="/news/2012/news-20120730-01.html">συμπεριλάβει μια ειδική για το Ελεύθερο
Λογισμικό διάταξη στον Γερμανικό Πτωχευτικό Κώδικα</a>. Η διάταξη διασφαλίζει
ότι οι άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από μια
χρεωκοπία κατόχου δικαιωμάτων αδειοδότησης. Γίνεται ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε
προσφορά παραχώρησης άδειας χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού που έγινε πριν τη
χρεωκοπία του κατόχου της άδειας μπορεί να γίνεται αποδεκτή από οποιονδήποτε
ακόμη και αφού ξεκινήσουν οι διαδικασίες πτώχευσης.</p>
<p>Αν το Ελεύθερο Λογισμικό αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στην περιοχή
δικαιοδοσίας σας, παρακαλούμε <a href="/contact/contact.html">επικοινωνήστε
μαζί μας</a> ή ακολουθήστε παρόμοια βήματα.</p>
<h2>Η Κοινότητα: One to rule them all</h2>
<p>Στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο Gollum δεν θέλει να μοιραστεί το δαχτυλίδι.
Είναι τόσο εγωιστής. Αλλά οι Barbara "swimmi" Roth και Martin "gollo"
Gollowitzer, και οι δυο Μέλη του FSFE μοιράζονται (και επίσης χρησιμοποιούν,
μελετούν και βελτιώνουν).</p>
<p>Αφού <a href="https://xkcd.com/364/">κρυπτογράφησαν τα δημόσια κλειδιά τους
με το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης</a>, τώρα επιτέλους αποφάσισαν να αράξουν
στο λιμάνι του γάμου. Είναι ο πρώτος γάμος που γνωρίζει ο εκδότης, όπου και τα
δύο μέρη ήταν Μέλη <strong>πριν από</strong> το γάμο τους. Το FSFE τούς εύχεται
το καλύτερο για το μέλλον τους και ανυπομονεί να δει πολλούς απογόνους
(<a href="http://media.macno.org/u/macno/m/i-am-a-fork/">"forks"</a>), ώστε να
έχουμε περισσότερους ακτιβιστές Ελεύθερου Λογισμικού. Ευχόμαστε πολλοί <a
href="https://my.fsfe.org/donate">να ακολουθήσουν
<!-- pun intended --> αυτό το παράδειγμα</a>!</p>
<h2>Κάτι εντελώς διαφορετικό</h2>
<ul>
<li>Από τις 21 ως τις 26 Αυγούστου το Ελεύθερο Λογισμικό θα είναι από τα
κύρια θέματα στο Campus Party στο Βερολίνο. Ο εκδότης σας βοήθησε ώστε να
βρεθούν κάποιοι ενδιαφέροντες ομιλητές για την εκδήλωση.
<a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=961">Δείτε και μόνοι σας</a>.</li>
<li>Η La Quadrature Du Net δημοσίευσε ένα βίντεο οδηγό για το πώς να καλείτε
ένα Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEP). Μπορείτε να εφαρμόσετε <a
href="https://www.laquadrature.net/node/5880">τις οδηγίες τους</a> στη
δική μας <a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">
δράση «Ρωτήστε τους υποψηφίους σας»</a> και να μιλήσετε με πολιτικούς για
γενικά θέματα Ελεύθερου Λογισμικού,
<a href="/campaigns/campaigns.html">για τις δράσεις μας</a>
ή άλλα ζητήματα.</li>
<li>Πώς ακριβώς, μπορείτε να έχετε ένα πειτυχημένο έργο με συμβαλλόμενους;
Μπορούμε να αναλύσουμε ποσοτικά έργα από το παρελθόν για να διαπιστώσουμε
τι λειτουργεί αντί να προσπαθούμε να μαντέψουμε; Ο <a
href="http://www.dwheeler.com/blog/2012/07/08/#internet-success">David A.
Wheeler έγαψε κριτική για ένα βιβλίο</a> το οποίο αναλύει πώς να
επιτύχετε με το Ελεύθερο Λογισμικό.</li>
<li>Θέλετε να έχετε ένα μικρό χαμηλού κόστους προσωπικό υπολογιστή με
Ελεύθερο Λογισμικό; Ρίξτε μια ματιά <a
href="http://raymii.org/cms/p_Small_Linux_PCs_overview">σε αυτήν την
επισκόπηση</a> και αποφασίστε τι είναι το καλύτερο για εσάς.</li>
<li>Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών (DRM): Ο ομοθυγατρικός μας οργανισμός,
FSF <a href="http://www.defectivebydesign.org/node/2241">ολοκλήρωσε την
ενημέρωση του «Οδηγού για μια ζωή ελεύθερη από DRM»</a> με δεκάδες νέες
τοποθεσίες για να αποκτήσετε ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες και μουσική
χωρίς DRM.</li>
<li>Μια επιλογή από τη <a href="http://planet.fsfe.org">συγκέντρωση των
ιστολογίων της Κοινότητας</a>:</li>
<ul>
<li>Ο συντονιστής της <a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">Ομάδας
της Κοινότητας Βερολίνου</a> Alexander Kahl έγραψε γιατί <a href="
http://paralambda.org/2012/07/06/git-evolution-of-a-topic-branch-and-how-to-review-it/">
το git είναι μακράν το καλύτερο</a> και <a
href="http://paralambda.org/2012/07/02/using-gnu-emacs-as-a-terminal-emulator/">πώς
να κάνετε χρήση του GNU Emacs ως εξομοιωτή τερματικού</a>. </li>
<li>Τι γίνεται στη Νορβηγία και ποιος είναι ο ρόλος των κέντρων επάρκειας
Ελεύθερου Λογισμικού; Ο Paul Boddie <a href="
http://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=88">ρίχνει μια ματιά</a> στην πρόσφατη
απόσυρση όλης της οικονομικής υποστήριξης από τη Νορβηγική κυβέρνηση στο
Free Software Competence Center τη Νορβηγίας.</li>
<li>Ο Hugo Roy εξηγεί πώς <a
href="http://blogs.fsfe.org/hugo/2012/07/tweet-bang-how-to-share-a-link-quickly-on-twitter-using-duckduckgo/">να χειριστείτε συνδέσμους
σε μικρο-ιστολόγια με το duckduckgo</a>.</li>
<li><a
href="http://losca.blogspot.de/2012/07/where-computing-takes-you.html">
Ο Timo Jyrinki εξιστορεί</a> πώς μερικές φορές ο υπολογιστής σε βάζει
στο ράφι.</li>
<li><a href="/contribute/internship.html">Οι βοηθοί μας</a> παρακολούθησαν
την ομιλία του Richard Stallman στη Δρέσδη. Ο Anatolii Doludenko δημοσίευσε <a
href="http://blogs.fsfe.org/tolld/2012/07/12/fsfe-in-dresden-during-rms-talk/">
μερικές φωτογραφίες στο ιστολόγιό του</a>.</li>
<li>Από το Nokia 770 στο N800 στο N810 στο N900 στο N9. Και μετά τι;
Διαβάστε για τα όνειρα του Henri Bergius <a
href="http://bergie.iki.fi/blog/meego-diaspora/">για την MeeGo διασπορά</a>.
</li>
<li>Ο πρώην πρόεδρός μας Georg Greve <a
href="http://blogs.fsfe.org/greve/?p=529">ενημερώνει και κάνει μια
επισκόπηση για το Ελεύθερο Λογισμικό groupware Kolab 3.0</a></li>
<li>Και τέλος ο αντιπρόεδρός μας <a
href="https://sandklef.wordpress.com/2012/07/21/searduino-needs-a-gui/">
αναζητά κάποιον να γράψει ένα περιβάλλον χρήστη για το Searduino</a>.
Μπορείτε; Αν όχι, αλλά θέλετε να βοηθήσετε το Ελεύθερο Λογισμικό,
συνεχίστε στην ενότητα «Δραστηριοποιηθείτε» αυτού του μήνα.</li>
</ul>
</ul>
<h2>Δραστηριοποιηθείτε: Βοηθήστε μας με πάρτι εγκατάστασης Android!</h2>
<p>Ο Torsten Grote, ο οποίος ξεκίνησε τη δράση μας
<a href="http://FreeYourAndroid.org">Ελευθερώστε το Android σας</a>, έγραψε
<a href="
http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/2012/07/18/what-i-am-missing-in-cyanogenmod-9/">τι λείπει
στο CyanogenMod 9</a>. Με τον σωστό τρόπο του Ελεύθερου Λογισμικού
δημιούργησε αιτήσεις λειτουργιών για ένα διαμορφώσιμο συστατικό ελέγχου ισχύος,
έναν δαίμονα ssh, συντομεύσεις εφαρμογών ή εγγενή υποστήριξη στον ιχνηλάτη
προβλημάτων του CyanogenMod.</p>
<p>Θέλουμε να βοηθήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε να επανακτήσουν τον
έλεγχο των συσκευών Android που κατέχουν και των δεδομένων τους γενικά.
Ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αυτή είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να
εγκαθιστά Ελεύθερο Λογισμικό σε τηλέφωνα και πινάκια. Έτσι στην Ημέρα
Ελευθερίας Λογισμικού (15 Σεπτεμβρίου) το FSFE θέλει να έχει δημόσιες
εκδηλώσεις εγκατάστασης Ελευθερώστε το Android σας.</p>
<p>Αν μπορείτε να διοργανώσετε ένα τέτοιο εργαστήριο, <a
href="mailto:android@lists.fsfe.org">ενημερώστε μας</a>! Αν χρειάζεστε
βοήθεια για το πώς να το διοργανώσετε, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε
να έχετε μια επιτυχημένη εκδήλωση. Π.χ. στις 26 Αυγούστου θα έχουμε ένα
εργαστήριο στο Βερολίνο για όποιον σχεδιάζει να διοργανώσει τέτοιες εκδηλώσεις
στο μέλλον, είτε πρόκειται για την Ημέρα Ελευθερίας Λογισμικού, για ένα
συνέδριο ή για άλλη περίσταση.</p>
<p>Ευχαριστούμε όλα τα <a href="https://my.fsfe.org/donate">Μέλη</a> και
τους <a href="donate/thankgnus.html">δωροθέτες</a> που καθιστούν εφικτή την
εργασία μας,<br/>
<a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> -
<a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>
<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a><br />
<a href="/news/news.rss">Τα νέα του FSFE</a><br />
<a href="/events/events.rss">Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση ιστολογίων της
Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2011-06-06 12:32:19 +0200 (Mon, 06 Jun 2011) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->