Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

185 lines
7.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Fri software og værktøj</title>
 5. <meta name="under-construction" content="true" />
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Freiheit!</h1>
 9. <h2>Hvad fri software og værktøj har tilfælles</h2>
 10. <div id="introduction">
 11. <div class="image">
 12. <img alt="Stars" src="/graphics/stars-smaller.png" />
 13. </div>
 14. <h2>En sammenligning</h2>
 15. <p>
 16. Fri software giver os grundlæggende friheder, som anden software ikke giver os.
 17. De fleste har stiltiende vænnet sig til sådanne begrænsninger. Derfor
 18. tydeliggør først en sammenligning, hvor meget anvendelse af ikke-fri software
 19. hæmmer os.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Fri software må benyttes som værktøj. Her vil vil udpensle hvilke absurde
 23. følger det ville have, hvis eksempelvis en skruetrækker kun måtte benyttes på
 24. lige så begrænset vis, som det er tilfældet med ikke-fri software:
 25. </p>
 26. </div>
 27. <ol>
 28. <!--1--><li>Skruetrækkere ville ikke længere være standardiserede og ville kun
 29. passe til skruer fra den samme virksomhed.</li>
 30. <!--2--><li>Skruetrækkerlicenser ville kun tillade løsning af skruer. For at
 31. stramme skruer, ville man være nødt til at købe dyrere skruetrækkere
 32. fra samme virksomhed.</li>
 33. <!--3--><li>Kun én producent ville have tilladelse til at fremstille
 34. skruetrækkere, da idéen ville være patenteret. Først under en
 35. kostbar retssag, ville man måske kunne tilkæmpe sig den generelle
 36. ret til eksempelvis også at benytte skruer sammen med tænger.</li>
 37. <!--4--><li>Man ville ikke kunne tilpasse en indkøbt skruetrækker til andre
 38. formål. Eksempelvis ville det være forbudt, at vikle stoftape
 39. omkring grebet, for at forhindre, at skruetrækkeren glider ud af
 40. hånden.</li>
 41. <!--5--><li>Det ville være en forbrydelse, at reparere defekte skruetrækkere
 42. uden tilladelse fra producenten.</li>
 43. <!--6--><li>Der ville hele tiden komme nye skruetrækkere og skruer på markedet,
 44. som ikke fungerer med de gamle modeller. Man ville også være nødt
 45. til løbende at købe nye skruetrækkere, for at kunne vedligeholde nye
 46. apparater.</li>
 47. <!--7--><li>Det ville være strafbart at udleje eller videresælge
 48. skruetrækkere.</li>
 49. <!--8--><li>Skrutrækkere ville i det skjulte overvåge os, og de derved
 50. indsamlede oplysninger ville ubemærket kunne blive videregivet til
 51. ukendte.</li>
 52. </ol>
 53. <p>
 54. Ingen ville anvende skruetrækkere, hvis deres brugbarhed var begrænset på den
 55. måde. Der er ingen grund til at acceptere sådanne betingelser. Ved
 56. software lige så vel som ved værktøj. Også inden for it er sådanne friheder
 57. mulige, som vi finder naturlige ved værktøjer. Frie programmer så som Firefox
 58. og Libre Office må vi, uden den mindste bekymring, installere overalt. År
 59. senere er ens data også brugbare med forskellige programmer, da de anvender åbne
 60. standarder. Når man benytter et GNU/Linux-styresystem, kan koncerner som
 61. Microsoft og Apple ikke påtvinge os ufordelagtige betingelser.
 62. </p>
 63. <h2>Det er fri software</h2>
 64. <ol>
 65. <li><b>Anvendelse:</b> Man må uden anvendelsesbegrænsninger benytte softwaren, som man ønsker det.</li>
 66. <li><b>Forståelse:</b> Man må undersøge softwaren og tilpasse den/få den tilpasset til sine behov.</li>
 67. <li><b>Udbredelse:</b> Man må hjælpe andre og give dem kopier af softwaren.</li>
 68. <li><b>Forbedring:</b> Man må offentliggøre udgaver, som indeholder ens forbedringer, således at alle kan drage nytte af dem.</li>
 69. </ol>
 70. <p><b>Kun når vi virkelig kan benytte os af disse friheder, er det virkelig fri software.</b></p>
 71. <h2>Gratis er ikke det samme som fri</h2>
 72. <p>
 73. Der findes også indskrænket software, der må benyttes omkostningsfrit. Freeware
 74. hhv. shareware er godt nok gratis, men tilbyder ikke de oven for nævnte friheder.
 75. Freeware fjerner derfor ikke vores afhængighed af salgsvirksomheder.
 76. </p>
 77. <h2>Fri er ikke det samme som gratis</h2>
 78. <p>
 79. Ofte bliver fri software også solgt. Men dér betaler man ikke for den stadig
 80. omkostningsfrit tilgængelige software, men derimod for ekstra ydelser så som
 81. sammensætning af hele softwarepakker (distributioner) eller telefonsupport.
 82. </p>
 83. <p>
 84. GNU GPL (General Public Licence) er det mest velkendte kendetegn ved fri
 85. software. Copyleft-tegnet angiver, at afledte værker skal bevare de samme
 86. friheder, som originalen har.
 87. </p>
 88. <h2>Profitmaksimering ...</h2>
 89. <p>
 90. I mange virksomheder står profitmaksimering over alt andet. Programmer fra
 91. sådanne virksomheder begrænser os teknisk og retsligt, altid uhæmmet stærkt
 92. fokuseret på hvad der giver disse virksomheder profit. For trods alt ikke at
 93. miste kunder, gør de det så svært som muligt, at skifte til alternativer. De
 94. skjuler målrettet, hvad der sker i deres programmer og forhindrer dermed
 95. konkurrence såvel som fornuftige retsstatslige kontroller.
 96. </p>
 97. <p>
 98. Selv om mange skrupelløse programmer, som på grund af deres store udbredelse i
 99. øjeblikket lader til at være den mest bekvemme valgmulighed, burde vi ikke
 100. benytte bedre programmer, der slet ikke skjuler, hvad der sker i dem (og med
 101. vores data)?
 102. </p>
 103. <h2>... eller løsninger</h2>
 104. <p>
 105. Der findes software, som ikke udvikles af profithensyn, men for at løse
 106. konkrete opgaver. Ingen ville have noget ud af, bevidst at foretage
 107. begræsninger i disse programmer, ingen forkrøbler dem, for på den måde at
 108. berige sig. Mange af disse programmer offentliggøres under frie licenser,
 109. og dermed er de fri software.
 110. </p>
 111. <p>
 112. I fri software kan man ikke på sigt skjule skadelige eller
 113. overvågningsfunktioner, da vi alle kan undersøge og ændre dem.
 114. </p>
 115. <p>
 116. Stadig flere mennesker er trætte af at være begrænsede og overvågede. Frie
 117. programmer videreudvikles derfor, og derved stiger ikke blot kvaliteten og
 118. fri softwares mangfoldighed, men også antallet af dem, som benytter
 119. programmerne.
 120. </p>
 121. <p>
 122. Nægt blot at blive betragtet som en kilde til penge og at blive hæmmet under
 123. tvivlsomme påskud: Du bør også foretrække fri software, overalt hvor der er
 124. mulighed for det!
 125. </p>
 126. <h2>Bogtips</h2>
 127. <p>
 128. Richard M. Stallman startede i begyndelsen af 1980'erne GNU-projektet, med det
 129. formål at lave et frit styresystem. Han er fri software-bevægelsens gejstlige
 130. forfader og hans artikler i denne bog, forklarer ikke kun den grundlæggende idé
 131. bag denne befrielsesbevægelse, men også de mangeartede farer, der kommer fra
 132. proprietær software.
 133. </p>
 134. <p>
 135. Bogen kan købes i Free Software Foundations butik samt downloades som en frit
 136. tilgængelig e-bog i PDF-format.
 137. </p>
 138. <h2>Kilder</h2>
 139. <ul>
 140. <li>Computere, der er velegnede til fri software: h-node.com/</li>
 141. <li>Frie styresystemer, som man kan downloade: gnu.org/distros/free-distros.html</li>
 142. <li>Oversigt over fri software: directory.fsf.org</li>
 143. <li>Søgemaskine uden opsamling af benyttelsesdata: duckduckgo.com</li>
 144. <li>Vejkort uden opsamling af benyttelsesdata: openstreetmap.org</li>
 145. <li>Oplysninger om apparater, der bevidst hæmmer os: defectivebydesign.org</li>
 146. <li>Generelle oplysninger om fri software: fsfe.org</li>
 147. </ul>
 148. </body>
 149. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 150. </html>