Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

73 lines
6.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2020-01-24">
<head>
<title>FSFE publiceert expertbrochure over “Publiek geld? Publieke Money? Public Code!"</title>
<meta name="image" content="https://fsfe.org/picturebase/campaigns/pmpc/201901-pmpc-brochure-release-pic.jpg" />
</head>
<body>
<h1>
FSFE publiceert expertbrochure over “Publiek geld? Publieke Code!"
</h1>
<p newsteaser="yes">Waarom zouden overheden Vrije Software moeten ontwikkelen? Waar genereert Vrije Software al voordelen in de publieke sector? Wat zijn Vrije Software bedrijfsmodellen? Antwoorden op deze vragen en praktische richtlijnen worden gegeven in de nieuwe expert beleidsbrochure die vandaag gepubliceerd wordt door de Free Software Foundation Europe. De brochure, die is opgesteld met het oog op de besluitvormers, zal een nuttige bron van informatie zijn voor kandidaten en partijen die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Downloads en afdrukken zijn beschikbaar onder een Creative Commonslicentie.</p>
<p>Vandaag, en ter voorbereiding op de komende Europese verkiezingscampagnes, publiceert de Free Software Foundation Europe (FSFE) haar beleidsbrochure <strong>"Public Money Public Code - Modernising Public Infrastructure with Free Software"</strong>. Deze brochure wil antwoord geven op vragen van beslissers over de voordelen van het gebruik en de ontwikkeling van Vrije Software voor openbaar bestuur. Om de belangrijke rol die openbare aanbestedingen in deze brochure spelen te helpen begrijpen, biedt de brochure een overzicht van Vrije Softwareprojecten en -beleid van de EU, waarbij de wetgeving over softwareaankopen aan het licht komt. De FSFE zal deze brochure gebruiken bij de komende verkiezingen voor het Europees Parlement om de leden van het Europees Parlement te informeren over hoe ze de distributie en ontwikkeling van Vrije Software in het openbaar bestuur kunnen versnellen en hoe ze de juiste wetgeving kunnen invoeren.</p>
<div class="captioned" style="width:60%; margin: 1.5em auto;">
<figure>
<img src="/picturebase/campaigns/pmpc/201901-pmpc-brochure-release-pic-800px.jpg" alt="Geïnteresserde lezer met een Public Money Public Code brochure" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<h3>Over deze brochzure</h3>
<p>De brochure evalueert de modernisering van de openbare infrastructuur met behulp van Vrije Software vanuit het perspectief van de academische wereld, het recht, het bedrijfsleven en de overheid. Artikelen van deskundigen, rapporten en interviews helpen lezers om de mogelijkheden van Vrije Software in het openbaar bestuur te begrijpen. Voor beleidsmakers wordt praktische begeleiding geboden om verder te gaan en te beginnen met het moderniseren van de publieke infrastructuur met Vrije Software.</p>
<blockquote>FSFE-voorzitter Matthias Kirschner stelt: <em>"Vrije Softwarelicenties hebben bewezen dat zij enorme voordelen genereren voor de publieke sector. Dit is geen trend die voorbij zal gaan maar eerder een ontwikkeling op lange termijn die gebaseerd is op zeer positieve ervaringen en strategische overwegingen als gevolg van ernstige vendor lock-in gevallen in het verleden. In een paar jaar tijd zouden Vrije Softwarelicenties de standaardinstelling kunnen worden voor door de overheid gefinancierde IT-projecten. De Free Software Foundation Europe volgt deze ontwikkelingen op de voet en we willen onze kennis inbrengen om de publieke sector te ondersteunen in deze transitie."</em></blockquote>
<p>De eerste stappen om van Vrije Softwarelicenties de standaard te maken in door de overheid gefinancierde IT-projecten worden beschreven in de brochure. Andere onderwerpen zijn concurrentie en potentiële vendor lock-in, veiligheid, democratie, "slimme steden" en andere belangrijke hedendaagse debatten. De gebruikte taal en voorbeelden zijn specifiek gekozen voor lezers die geïnteresseerd zijn in politiek en overheden. Als u geïnteresseerd bent of op zoek bent naar professioneel drukwerk om uw argumenten over te brengen dan krijgt u een exemplaar:</p>
<div class="captioned" style="width:60%; margin: 1.5em auto;">
<a href="https://download.fsfe.org" target="_blank">
<img src="/campaigns/publiccode/img/brochure.jpg" alt="Screenshot van de PMPC-brochure" />
</a>
</div>
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">
<a class="btn btn-primary btn-lg" href="https://download.fsfe.org/campaigns/pmpc/PMPC-Modernising-with-Free-Software.pdf" style="margin: 5px 30px 5px 0;" >Download als PDF</a>
<a class="btn btn-primary btn-lg" href="https://fsfe.org/contribute/spreadtheword.html#pmpc-brochure" style="margin: 5px 30px 5px 0;" >Bestel gedrukte versie</a>
</div>
<p>De brochure staat in het teken van toonaangevende experts uit verschillende ICT-gebieden. Dit zijn onder andere Francesca Bria ( Chief of Technology and Digital Innovation Officer (CTIO) voor de gemeenteraad van Barcelona), Prof. Dr. Simon Schlauri (auteur van een gedetailleerde juridische analyse van de voordelen van Vrije Software voor het Zwitserse kanton Bern), Cedric Thomas (CEO van OW2), Matthias Stürmer (hoofd van het Research Center for Digital Sustainability aan de Universiteit van Bern) en Basanta Thapa (van het Competence Center for Public IT (ÖFIT) binnen het Fraunhofer Institute for Open Communication Systems). De brochure verschijnt in digitale en gedrukte vorm en wordt gepubliceerd onder een CC BY-SA 4.0 licentie.</p>
<h3>Over deze campagne</h3>
<p>Door middel van de <a href="http://publiccode.eu/">"Publiek Geld, Publieke Code"-campagne</a> eist de FSFE dat publiek gefinancierde software die ontwikkeld is voor de publieke sector openbaar gemaakt wordt onder een Vrije en Open Bron Software licentie. De <a href="https://publiccode.eu/openletter/">open brief</a> van de campagne is tot nu toe door meer dan 19.000 handtekeningen voorzien en verkreeg de steun van meer dan 150 organisaties. Als het publiek geld is, moet het ook publieke code zijn!</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Publiek Geld Publieke Code">pmpc</tag>
<tag content="beleid">policy</tag>
<tag content="publieke inkoop">procurement</tag>
<tag content="Europees Parlement">ep</tag>
<tag content="overheid">publicadministration</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->