You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/upcyclingandroid/openletter.ca.xhtml

250 lines
12 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>El dret universal a instal·lar qualsevol programari a qualsevol dispositiu</title>
</head>
<body class="upcycling-android">
<p id="category"><a href="/activities/upcyclingandroid/upcyclingandroid.html">Upcycling Android</a></p>
<div id="join" class="color-box background fullwidth" data-color="android-blue">
<h4>Carta oberta</h4>
<h3 id="the-universal-right-to-freely-choose-operating-systems-software-and-services">El dret universal a installar qualsevol programari a qualsevol dispositiu</h3>
</div>
<blockquote>
<p>
El disseny del programari és crucial per a l'ecodisseny i la
sostenibilitat dels productes i el programari. Els sistemes i
serveis de Programari Lliure permeten el reús, versatilitat i
interoperabilitat dels dispositius. El dret universal a elegir
lliurement el sistema operatiu, programari i serveis és crucial per
a una societat digital més sostenible.
</p>
</blockquote>
<h2>Per a: els legisladors europeus</h2>
<h2> Amb còpia a: la ciutadanía de la Unió Europea.</h2>
<p>
La digitalització en marxa d'infraestructures i serveis esdevé
juntament amb un continu augment dels dispositius electrònics que
estan connectats a Internet, ja sigui en entorns privats, públics o
de negocis. Molts d'aquests dispositius requereixen més energia i
recursos naturals per ser produïts que l'energía que consumeixen
durant el seu cicle de vida sencer. I la gran majoria d'aquests
dispositius s'estan malbarantant i no són reparats simplement
perquè el programari deixa de funcionar o no s'actualitzarà més.
</p>
<p>
Un cop que el programari preinstal·lat impedeix a les usuàries a continuar usant el seu maquinari, els models de propietat restrictius posen barreres perquè les usuàries puguin gaudir dels seus dispositius durant més temps. Les restriccions van des de bloquejos físics del maquinari a l'ocultació tècnica fent ús de programari privatiu o restriccions legals a través de les llicències del programari i a acords de llicenciament amb usuàries finals. D'aquesta manera, sovint els fabricants acostumen a prohibir la reparació, l'accés i el reús dels seus dispositius. Inclús després de la compra, els clients sovint no posseeixen realment els seus dispositius. No poden fer el que volen amb els seus propis dispositius. <strong>Si no pots instal·lar el programari que tu vols al teu dispositiu, aquest realment no et pertany.</strong>
</p>
<p>
Nosaltres, els signants d'aquesta carta oberta.
</p>
<ul>
<li>
reconeixem que l'accés lliure al maquinari i el programari determina quant de temps o quantes vegades pot ser usat i reusat.
</li>
<li>
declarem que l'augment de la longevitat i reús dels nostres dispositius és inevitable per una societat digital més sostenible.
</li>
</ul>
<p>
<strong>Per això demanem als legisladors de la Unió Europea d'aprofitar una oportunitat històrica i permetre un ús més sostenible dels productes i serveis electrònics amb un dret universal a instal·lar i fer anar qualsevol programari a qualsevol dispositiu.</strong> I per aquest fi, demanem:
</p>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="users-have-the-right-to-freely-choose-operating-systems-and-software-running-on-their-devices">Les usuàries tenen el dret d'escollir lliurement els sistemes operatius i programes dels seus dispositius</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/4bc66bc88db53000d4c61158a2c59ed8.png" alt="three gears in different colors and sizes integrate with each other, while one has the coding abbreviation on it" />
<div>
<p>
Les nostres tauletes, telèfons o altres dispositius connectats
són ordinadors de propòsit general. Reemplaçar programari o
sistemes operatius en aquests dispositius ens permet
allargar-els-hi el cicle de vida inicial i seguir usant el
nostre maquinari. Per a poder reusar i redefinir dels nostres
recursos de forma creativa i sostenible, necessitem <strong>un
dret universal a instal·lar i desenvolupar el sistema operatiu
i programari que vulguem a qualsevol dels nostres
dispositius.</strong> Qualsevol obstacle legal, tècnic o
d'altre tipus per reusar aquests dispositius no hauria d'estar
permès.
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="users-have-the-right-to-freely-choose-between-service-providers-to-connect-their-devices-with">Les usuàries tenen el dret a escollir entre proveidores de serveis per connectar els seus dispositius</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/3a188e6f8005efc058a948f46f8055fe.png" alt="a phone-like device out of which come three arrows, one to the left, one to the right and one straight ahead" />
<div>
<p>
Les usuàries han de tenir dret a poder escollir entre proveïdores que ofereixen serveis relacionats amb el programari, el que significa que puguin usar el dispositiu d'un fabricant amb el servei que proveeix un altre. Avui dia, es malgasten clients simplement perquè els seus serveis telemàtics es queden sense connexió. La lliure elecció de serveis permet reusar aquests clients connectant-los a un altre servei.
</p>
<p>
Els sistemes operatius i programari nadiu determinen interaccions entre sensors genèrics, mòduls i sistemes amb els seus serveis telemàtics connectats. Perquè les usuàries puguin exercitar una lliure elecció dels serveis, han de ser capaces d'usar el dispositiu d'un fabricant amb qualsevol servei en línia, el qual podria ser proveït per una tercera part o per elles mateixes. <strong>Els serveis connectats, així com el programari en dispositius connectats i aplicacions, han d'oferir interoperativitat i un complet funcionament del dispositiu amb l'ús d'Estàndards Oberts.</strong>
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="devices-are-interoperable-and-compatible-with-open-standards">Els dispositius són interoperables i compatibles amb estàndards oberts</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/5d9d8a311d507cef799ce719b554094f.png" alt="four different geometrical figures are connected via bridges" />
<div>
<p>
El disseny del programari i les arquitectures determinen l'accessibilitat i la compatibilitat del maquinari a través d'estàndards, controladors, eines i interfícies. El programari propietari i els protocols obstaculitzen la competència entre els fabricants, impedeixen reparar els dispositius i creen una incomptativilitat artificial de diferents dispositius a la mateixa infraestructura. La interoperativitat de dispositius únics és crucial per a la creació d'una suficient, sostenible i duradora infraestructura de la tecnología informàtica. Per permetre la interoperativitat,
<strong>els fabricants han d'assegurar que qualsevol dada necessària per fer anar una funció primària d'un dispositiu sigui compatible i doni la possibilitat d'importar o exportar a través d'estàndards oberts.</strong>
</p>
</div>
</div>
<div class="color-box background rounded" data-color="android-blue">
<h3 id="source-code-of-drivers-tools-and-interfaces-are-published-under-a-free-license">El codi font dels controladors, eines i interfícies es publiquen sota llicència lliure</h3>
</div>
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/2846e7dcfaca4da119444ed8563f9f78.png" alt="a phone like device looks like a lock that has been opened" />
<div>
<p>
Sovint, els components més petits d'un dispositiu requereixen controladors específics, eines i interfícies per a operar. Les usuàries necessiten accés total i llibertat de reusar el codi font o dels controladors, eines i interfícies per analitzar i integrar un dispositiu a un conjunt de dispositius interconnectats de diferents fabricants. El reús del codi font és clau també per exercitar el dret total a reparar per terceres parts com tendes de reparació professionals, altres espais de reparació o per les pròpies usuàries finals.
</p>
<p>
Una llicència lliure és qualsevol llicència que proporciona les quatre llibertats d'usar, estudiar, compartir y millorar el programari, incloent les llicències de Programari Lliure i les de Codi Obert. <strong>L'obligació de publicar els controladors, les eines i les interfícies sota aquest tipus de llicència lliure després de l'entrada en el mercat és clau per al total accés als nostres dispositius i exercitar el dret universal a reparar.</strong>
</p>
</div>
</div>
<h2 id="sign-the-letter">Sign the letter</h2>
<p>
Together we will make a difference. Join our cause and sign the letter
now:
</p>
<form method="POST" action="https://forms.fsfe.org/email">
<input type="hidden" name="appid" value="upa-sign" />
<input type="hidden" name="lang" value="en" />
<div class="form-group row">
<div class="col-sm-4">
<label for="name" class="control-label">Your full name</label>
<input
type="text"
class="form-control"
id="name"
name="name"
required="required"
/>
</div>
<div class="col-sm-4">
<label for="email" class="control-label">Your email address</label>
<input
type="email"
class="form-control"
id="confirm"
name="confirm"
required="required"
/>
</div>
<div class="col-sm-4">
<label for="country" class="control-label">Country</label>
<country-list />
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionPriv"
id="permissionPriv"
value="yes"
required="required"
/>
I have understood and accepted the
<a href="/about/legal/imprint.html#id-privacy-policy"
>privacy policy</a
>.
</label>
</div>
</div>
<div class="form-group row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionPub"
id="permissionPub"
/>
I want my signature to appear in the
<a href="/activities/upcyclingandroid/individual-signatures.html"
>list of signatures</a
>
(~24 hours delay)
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input type="checkbox" name="permissionNews" id="permissionNews" />
I want to stay informed about the future of this campaign.
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="checkbox col-sm-10 col-xs-offset-1">
<label>
<input
type="checkbox"
name="permissionNewsFSFE"
id="permissionNewsFSFE"
/>
I want to receive general email updates by the FSFE's experts about
current news, events, activities, and how you can contribute.
</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6 col-xs-offset-3 center">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Sign!</button>
</div>
</div>
</form>
<h2 id="signatures">Signatures</h2>
<sigtable/>
<br></br>
<hr></hr>
<p>
La vostra organització o empresa recolza el dret de les usuàries a elegir lliurement sistemes operatius, programari i serveis? Si us plau, envieu-nos un correu electrònic a contact [arroba] fsfe [punt] org per firmar la carta oberta i unir-vos a l'aliança.
</p>
</body>
</html>