Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

157 wiersze
7.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Ons werk - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body class="subsite">
 7. <h1 class="heading">Ons werk</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
 10. <p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties om
 11. te begrijpen hoe <a href="/about/basics/freesoftware.html">Vrije software</a>
 12. bijdraagt tot vrijheid, transparantie en
 13. zelfbeschikking. We versterken de rechten van de gebruikers door het wegnemen van barrières voor Free
 14. Software-adoptie, mensen aan te moedigen om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en
 15. middelen ter beschikking te stellen om iedereen in staat te stellen Vrije Software verder te promoten in
 16. Europa.</p>
 17. </div>
 18. <ul id="priorities" class="subheadings">
 19. <li>
 20. <h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Beleid</a></h3>
 21. <p>
 22. Wij werken samen met beleidsmakers en overheidsinstanties in Europa om de
 23. rechten van gebruikers en ontwikkelaars van Vrije Software te versterken en barrières
 24. naar Vrije Software op te heffen.
 25. </p>
 26. <ul>
 27. <li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Onze beleidsdoelen voor 2014-2019</a></li>
 28. </ul>
 29. </li>
 30. <li>
 31. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridisch</a></h3>
 32. <p>
 33. In ons juridische team verzamelen en delen we kennis over
 34. juridische en licentie-aspecten van Vrije Software, beschermen we de
 35. belangen van Vrije Softwareprojecten, verbinden we experts uit de hele wereld en helpen we andere groepen om tot vergelijkbare doelen te komen. Wij bieden
 36. hulp, <a href="/activities/ftf/education.html">training</a>
 37. en <a href="/activities/ftf/documentatie.html">documentatie</a>
 38. in samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
 39. Europees juridisch netwerk.
 40. </p>
 41. <ul>
 42. <li><a href="/activities/ftf/network.html">Het Europese juridische netwerk</a></li>
 43. </ul>
 44. </li>
 45. <li>
 46. <h3><a href="/about/team.html">Publiek bewustzijn</a></h3>
 47. <p>
 48. Het publiek informeren over Vrije Software maakt deel uit van FSFE's
 49. kerntaak. Veel mensen in de organisatie zijn experts op het gebied van
 50. verschillende Vrije Software-onderwerpen. U kunt contact met hen opnemen voor het houden van gezaghebbende lezingen, het houden van workshops, of het deelnemen aan discussies.
 51. </p>
 52. </li>
 53. <li>
 54. <h3><a href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a></h3>
 55. <p>
 56. <a href="/activities/os/def.html">Open standaarden</a> staan
 57. mensen toe om alle soorten data vrijelijk en met perfecte
 58. precisie te delen. Ze voorkomen lock-in en andere kunstmatige barrières
 59. voor interoperabiliteit en bevorderen de keuze tussen leveranciers en
 60. technologie-oplossingen. FSFE's <a href="/activities/os.nl.html">werk aan
 61. Open Standaarden</a> heeft als doel om ervoor te zorgen dat mensen
 62. het gemakkelijk vinden om te migreren naar Vrije Software of tussen Vrije Software-oplossingen.
 63. </p>
 64. </li>
 65. <li>
 66. <h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Publieke inkoop</a></h3>
 67. <p>
 68. Vrije Software is perfect geschikt voor de publieke sector. Het brengt
 69. efficiëntie voor de overheid, transparantie voor de burgers en concurrentie voor het
 70. bedrijfsleven. De FSFE werkt samen met openbare instellingen in heel Europa om
 71. overheidsopdrachten op het gebied van IT te verbeteren en mogelijkheden voor Vrije Software te creëren.
 72. </p>
 73. </li>
 74. <li>
 75. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenten in Europe</a></h3>
 76. <p>
 77. Patenten op software zijn een bedreiging voor de samenleving en de economie. Zij
 78. beperken innovatie, schaden bedrijven en brengen gemeenschappelijke creativiteit in groot gevaar. FSFE vecht om Europa vrij te houden van softwarepatenten en werkt op VN-niveau aan het afschaffen van softwarepatenten over de hele wereld.
 79. </p>
 80. </li>
 81. <li>
 82. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europese Unie</a></h3>
 83. <p>
 84. De FSFE werkt met <a href="/activities/policy/eu/eu/eu.html">de Europese
 85. Commissie en het Europees Parlement</a> aan het creëren van een positieve
 86. omgeving voor Vrije Software en Open Standaarden in
 87. Europa. Wij strijden tegen monopolies en voor <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">competitie</a>.
 88. in de softwaremarkt door als derde partij deel te nemen
 89. aan <a href="/activiteiten/ms-vs-eu/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>
 90. zaken. Wij informeren beleidsmakers over de mogelijkheden die
 91. Vrije Software biedt en zetten aan tot interoperabiliteit.
 92. </p>
 93. <ul>
 94. <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft versus burgers van de Europese Unie</a></li>
 95. </ul>
 96. </li>
 97. <li>
 98. <h3><a href="/activities/education/education.html">Educatie</a></h3>
 99. <p>
 100. De FSFE promoot actief het gebruik van Vrije Software in scholen en
 101. op universiteiten. Vrije Software is pedagogisch superieur: haar basisgedachte heeft betrekking op vrijheid en samenwerking en dat is dezelfde geest van educatie in een democratische omgeving.
 102. </p>
 103. </li>
 104. <li>
 105. <h3><a href="/activities/un/un.html">Verenigde Naties &amp; WIPO</a></h3>
 106. <p>
 107. De FSFE is sinds 2002 actief op het niveau van de Verenigde Naties om bij te dragen aan het creëren van een vrije en rechtvaardige informatiesamenleving over de hele wereld. We hebben de status van waarnemer bij de <a
 108. href="/activities/wipo/wipo.html">Wereldintellectueel
 109. Eigendomsorganisatie</a>.
 110. </p>
 111. </li>
 112. <li>
 113. <h3><a href="/activities/foss4smes/foss4smes.html">FOSS4SMEs</a></h3>
 114. <p>
 115. De FSFE werkt samen met vijf andere Europese organisaties om
 116. een e-learningcursus over Vrije Software op maat te maken voor kleine en middelgrote bedrijven
 117. (MKB).
 118. </p>
 119. </li>
 120. <p style="clear: both;">
 121. De Free Software Foundation Europe heeft aan vele andere zaken en campagnes gewerkt. Zie onze <a href="/campaigns/finished.html">voltooide en beëindigde projecten</a> voor details over wat we hebben bereikt.
 122. </p>
 123. </ul>
 124. </body>
 125. <timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
 126. <translator>André Ockers</translator>
 127. </html>
 128. <!--
 129. Local Variables: ***
 130. mode: xml ***
 131. End: ***
 132. -->