You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/news/newsletter.nl.xhtml

43 lines
1.2 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
en promotie van Vrije Software van de Free Software Foundation Europe" />
maandelijkse e-mail update aankondiging informatie" />
<title>Nieuwsbrieven</title>
</head>
<body>
<h1>Nieuwsbrieven</h1>
<p id="introduction">
In aanvulling op onze <a href="news.html">reguliere nieuwsverhalen</a> publiceert FSFE iedere maand een nieuwsbrief waarin haar belangrijkste activiteiten zijn samengevat.
</p>
<p>
<receive-newsletter />
</p>
<subscribe-nl />
<p>
Uw e-mailadres zal worden verzonden naar onze Mailman-server. Kijk alstublieft <a
href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/DataProcessingTransparency#Communications_means">hier voor meer informatie</a>.
</p>
<include-newsletter/>
</body>
<description>Maandelijkse nieuwsbrief over vooruitgang en promotie van Vrije Software van de Free Software Foundation Europe</description>
<text id="more">Lees...</text>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->