You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/news/news.sv.xhtml

48 lines
1.2 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Nyhetsarkiv</title>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="FSFE - Nyheter"
href="/news/news.sv.rss"/>
</head>
<body class="article" microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Nyhetsarkiv</h1>
<div style="text-align: center;">
<p>
[ <b>Nyheter</b> ]
[ <b><a href="/news/newsletter.html">Nyhetsbrev</a></b> ]
</p>
</div>
<include-news/>
</body>
<sidebar promo="none">
<h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
<p>
De flesta nyheter publiceras via vår
<a href="/press/index.html">epostlista för pressreleaser</a> som
du kan anmäla dig till om du vill få framtida nyheter med e-post.
</p>
<p>
Nyheter från FSFE finns även tillgängliga som en
<a href="news.rss">RSS-kanal</a>.
</p>
<p>
Som ett komplement till de nyheter som finns på den här sidan
publicerar FSFE även ett <a href="newsletter.html">månatligt
nyhetsbrev</a>.
</p>
</sidebar>
<text id="more">Läs mer...</text>
<translator>Marcus Rejås m.fl.</translator>
</html>