You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/news/news.cs.xhtml

46 lines
1.1 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Archiv novinek</title>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="FSFE - News"
href="/news/news.en.rss"/>
</head>
<body class="article" microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Archiv novinek</h1>
<div style="text-align: center;">
<p>
[ <b>Novinky</b> ]
[ <b><a href="/news/newsletter.html">Zpravodaj</a></b> ]
</p>
</div>
<include-news/>
</body>
<sidebar promo="none">
<h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
<p>
Většina našich novinek bývá také zveřejněna v
<a href="/press/index.html">mailing listu tiskových zpráv</a>, do kterých se můžete
zapsat, jestli od nás chcete dostávat novinky emailem.
</p>
<p>
Novinky FSFE jsou taky přístupné přes <a href="news.rss">RSS</a>.
</p>
<p>
Mimo běžné novinky, zmíněné na teto stránce, vydává FSFE navíc
<a href="newsletter.html">měsíční zpravodaj</a>.
</p>
</sidebar>
<text id="more">Přečtěte si více...</text>
</html>