You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/index.tr.xhtml

87 lines
2.5 KiB
HTML

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body class="frontpage">
<h1 class="hidden">Free Software Foundation Europe</h1>
<div class="introduction">
<p>
Free Software Foundation Europe, kullanıcıları teknolojiyi kontrol
etmeleri için teşvik eden bir dernektir.
</p>
<p>
Yazılım hayatımızın her alanında derinlemesine yer alıyor. Özgür Yazılım
herkese kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma hakkı verir.
Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği gibi
diğer temel hakların desteklenmesine yardımcı olur.
<a class="learn-more" href="/freesoftware/index.html">Daha fazla bilgi edinin...</a>
</p>
</div>
<h2>
En Son Haberlerimiz
<a class="learn-more" href="/news/index.html">Daha fazla okuyun...</a>
</h2>
<div class="news">
<dynamic-content-news/>
</div>
<module id="banner-subscribe"/>
<h2>
Topluluğumuz
<a class="learn-more" href="/contribute/index.html">Harekete geç...</a>
</h2>
<div class="testimonials">
<dynamic-content-testimonials/>
</div>
<module id="banner-become-supporter"/>
<h2>Sonraki Adımların</h2>
<div class="next-steps">
<div class="column">
<h3>Bilgilendirme materyali</h3>
<a href="/contribute/spreadtheword.html">
<img src="/graphics/infomaterial-450px.png" alt=""/>
</a>
<p>
<a class="learn-more" href="/contribute/spreadtheword.html">Etrafa yayın...</a>
</p>
</div>
<div class="column events">
<h3>Etkinlikler</h3>
<dynamic-content-events/>
<p>
<a class="learn-more" href="/events/events.html">Tüm etkinlikleri gör...</a>
</p>
</div>
<div class="column">
<h3>Mağaza</h3>
<a href="/order/index.html">
<img src="/graphics/t-shirt-promo-v2.png" alt=""/>
</a>
<p>
<a class="learn-more" href="/order/index.html">Sipariş ver...</a>
</p>
</div>
</div>
</body>
<description>Özgür yazılım hakkında genel bir anlayış ve destek oluşturmak için çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Haberler, etkinlikler ve kampanyalar içerir. </description>
<followup>no</followup>
<translator>Enes Genç</translator>
</html>