Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

40 lines
1.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Tilknyttede organisationer - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Om</a></p>
<h1>Organisationer tilknyttet FSFE</h1>
<p>
Tilknyttede organisationer er uafhængige af Free Software Foundation
Europe og er helt selvstyrende. De er på alle områder fuldstændig
selvstyrende og organiserede (så som medlemskab, vedtægter, økonomi,
osv.).
</p>
<p>
At være tilknyttet, betyder at organisationen er formelt allieret og har
direkte adgang til FSFE. Tilknyttede organisationer er derfor normalt
involveret i den interne kommunikations- og beslutningsproces. Vi
samarbejder også om kampagner og begivenheder, som for eksempel
messer.
</p>
<p>
Hvis du er interesseret i at opnå status som tilknyttet, så overvej at
læse om <a href="/associates/about.html">hvad det betyder, at være
tilknyttet FSFE og hvordan man bliver det</a>.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->