Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

151 lines
6.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Om Free Software Foundation Europe - FSFE</title>
<meta content="Flere oplysninger om FSFE, herunder principper, beslutningstagelse og struktur." name="description" />
<meta content="samarbejde på tværs af kulturer digitalt samfund frihed politisk interesse demokrati transparens gennemsigtighed pluralitet sammenhæng pålidelighed fokus selvopfattelsesprincipper struktur til beslutningstagning konsensus kompromis" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Om</a></p>
<h1>Om FSFE</h1>
<h2>Selvopfattelse</h2>
<p><a href="http://fsfeurope.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) ser
sig selv som europæere fra forskellige kulturer med et fælles mål om samarbejde
på tværs af kulturer samt udvikling af en fælles samarbejdskultur fra et
regionalt til et globalt niveau.</p>
<p>Vi er en nonprofit- og ikke-regeringsafhænging organisation og netværk, som
selv er en del af et globalt netværk af personer med fælles mål og visioner. Vi
repræsenterer ingen andre end os selv og vores arbejde. Vi er defineret af
vores fælles arbejde og dedikation til frihed i alle aspekter ved det digitale
samfund.</p>
<p>Med fri software-fællesskabet, som vokser hurtigere fra dag til dag, bliver
det mere vigtigt at holde visionen om fri software sund, stabil og levende. I
nogle sitationer, med forøget politisk interesse for vores problemstillinger,
giver det også en lyst til at udforske dem af personlig særinteresse, uanset de
mellem- og længerevarende følger.</p>
<p>Derfor er den centrale komponent i vores arbejde, at holde fri softwares
juridiske, politiske og sociale fundament stærkt, sikkert og frit for
særinteresser. Det kræver en dyb forståelse af fri software og relaterede
problemstillinger. Først og fremmest kræver det, at man primært forpligter sig
til en langtidsholdbar vision.</p>
<p>Vi forstår, at det nogle gange betyder, at man er nødt til at acceptere
kortids- eller endda halvlange ulemper, for at kunne forblive tro over for vores
pricipper, hvilket kan være svært at kommunikere videre og endda lejlighedsvist
upopulært.</p>
<h3>Principper</h3>
<p>Vi er stærkt dedikerede til pricipperne vedrørende demokrati, transparens,
pluralitet, sammenhæng, pålidelighed og fokus.</p>
<p>I lyset af de betydelige juridiske forpligtelser og behovet for at forblive
beslutsom, selv under vanskelige forhold, er vores struktur opbygget med det
formål at implementere de ovennævnte principper så godt som muligt.</p>
<h3>Strukturelt overblik</h3>
<p>Frivilligt arbejde og bidrag er det fundament, som alt hviler på. Der er
forskellige niveauer af medvirken; der er primært tale om en personlig
beslutning.</p>
<p>Alle er velkomne til lejlighedsvist, jævnligt eller bestandigt at deltage i
Free Software Foundation Europes (FSFE) aktiviteter og gøre dem til ens
egne.</p>
<p>Hvis man ønsker at blive en del af Free Software Foundation Europe, kan man
melde sig ind i et af vores hold - enten geografisk eller efter interesse - og
tage ansvar for, arbejde og agere i FSFE's navn.</p>
<p>De landebaserede hold er generelt koordineret af medlemmer af foreningen
(se herunder), som er ansvarlig for disse lande. De andre hold er enten
koordineret af medlemmer af foreningen, medlemmer af holdet eller af en
tilknyttet organisation (se herunder).</p>
<p>Ønsker man at blive en del af Free Software Foundation Europe, men uden at
have tid til at arbejde, kan man også vælge at
<a href="/donate/donate.html">donere til FSFE</a> eller blive
<a href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> i FSFE.</p>
<p>Hvis din forening har mål, som svarer til dem Free Software Foundation
Europe har, og ønsker at etablere et formelt samarbejde, kan den blive en
FSFE-<a href="/associates/">tilknyttet organisation</a>, og dermed en del af
FSFE-netværket.</p>
<p>Free Software Foundation Europes skelet er den formelt og jurdisk etablerede
<a href="/about/legal/">forening</a> med sine afdelinger i medlemslandene.
Medlemskab af denne forening kræver et meget højt engagement, målt på års
dedikation og ansvaret for at vægte konsensus over personlig holdning.</p>
<p>FSFE-foreningen er fundamentalt demokratisk. Alle dele af FSFE -
medlemmer af foreningen, medlemmer af holdene, såvel som
<a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a> og medlemmer af tilknyttede
organisationer - er velkomne til aktivt at deltage i beslutningsprocessen.</p>
<p>Medlemmer af foreningen foreslås normalt af medlemmer af holdene og de
tilknyttede organisationer fra deres lande. De godkendes dernæst af
FSFE-foreningen generalforsamling.</p>
<p>Selv om frivillige bidrag i form af arbejde og ressourcer er grundlaget for
vores arbejde, er vi opmærksomme på at nogle af disse opgaver ikke kan udføres
som deltidsaktiviteter og derfor kræver fuldtidsarbejde.</p>
<p>Almindelige ansatte ved Free Software Foundation Europe har kun
udførerrollen og bliver ikke del af den generelle beslutningsproces.</p>
<p>Enhver beslutning om ansættelse/lån skal i sidste ende godkendes af
generalforsamlingen blandt foreningen medlemmer.</p>
<p>Hovedkriteriet for disse beslutninger er Free Software Foundation Europes
behov i form af succesrig bestræbelse på at opfylde dens mål. Hvis det
overhovedet er muligt, prøver vi at ansætte en person til hver stilling, som
allerede har udført arbejdet ulønnet - enten inden for FSFE's struktur eller
uden for - fordi viden, dedikation og initiativ er dyder i FSFE.</p>
<p>Ideelt vil det give nogen mulighed for at udelukkende at hellige sig en
opgave, der allerede var vigtig nok for dem til at bidrage med mange af
vedkommendes tilgængelige ressourcer.</p>
<h3>Beslutningsprocesser</h3>
<p>Personerne i Free Software Foundation Europe tror på konsensus. Vi forsøger
altid at basere vores arbejde på konsensus - og nogle gange kompromis - blandt
vores aktive medlemmer.</p>
<p>Desuden mener vi, at det nogle gange er nødvendigt at træffe hurtige og
resolutte beslutninger. Af den grund har vi etableret FSFE-foreningen og
dens udvidede hovedbestyrelser på europæiske og nationale niveauer. De giver
strukturer og procedurer at falde tilbage på, som besluttes, overvåges og
kontrolleres gennem demokratiske processer.</p>
<p>Denne fremgangsmåde blev indført i vores søgen efter en struktur, som ville
gøre transparens, pluralitet og deltagelse mulig, mens den på samme tid forblive
så let som muligt.</p>
<p>Det sikrer, at alle dele af FSFE har mulighed for at deltage Medlemmer af
foreningen, medlemmer af holdene og medlemmer af tilknyttede organisationer
kan alle deltage. Dermed er det muligt for Free Software Foundation Europe at
handle hurtigt, når det er nødvendigt, og beholde en stærk organisatorisk
langtidsholdbar sammenhæng.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->