Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

91 lines
9.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <html newsdate="2017-10-23" type="newsletter">
 3. <head>
 4. <title>FSFE Nieuwsbrief - Oktober 2017</title>
 5. </head>
 6. <body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201710">
 7. <h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - Oktober 2017</h1>
 8. <h2 id="savecodeshare">Vraag aan wetgevers dat zij het delen van code redden!</h2>
 9. <p newsteaser="yes">De EU herziet op dit moment haar auteursrechtregels om ze meer aan te passen aan het moderne digitale tijdperk. Het voorstel zal deel uitmaken van de <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593">EU auteursrechtrichtlijn in de digitale interne markt</a>. In plaats van de realiteiten van hoe verschillend inhoud online gedeeld wordt te erkennen <a href="https://fsfe.org/news/2017/news-20171005-01.en.html">bedreigt</a>het huidige voorstel van de EU auteursrechtrichtlijn, in het bijzonder artikel 13 dat gericht is op online hostingleveranciers, ons vermogen om toegang te krijgen tot publieke codebronnen en om code online te delen. De nieuwe regels die worden beschermd in artikel 13 hebben de intentie om nieuwe verplichtingen te introduceren voor code hostingplatforms om mogelijke overtredingen van auteursrecht te voorkomen, anders zullen platforms uiteindelijk direct aansprakelijk zijn voor de activiteiten van gebruikers. Artikel 13 legt dus het gebruik van dure uploadfilters op om code die mogelijk in overtreding is te identificeren. Het probleem met zo'n eis is dat er geen geautomatiseerde filters bekend zijn die op accurate wijze kunnen identificeren of code adequaat gedeeld wordt zonder in overtreding te zijn van een bijbehorende Vrije Software-licentie. Daarbij legt artikel 13 een verreikende toezichtverplichting op aan code hostingplatforms voor het actief zoeken naar overtredingen door hun gebruikers. Het voorgestelde artikel 13 beschouwt iedere gebruiker van een code hosting platform als een mogelijke overtreder wiens inhoud, inclusief hele codebronnen, op ieder moment offline gehaald zou kunnen worden of voorkomen zou kunnen worden dat deze op welk moment dan ook geüpload wordt. Als de code zo gemakkelijk "gedepubliceerd" kan worden dan kan dit een ernstige belemmering vormen voor alle andere software die daarbovenop gebouwd wordt.</p>
 10. <p>Bezoek voor meer informatie over hoe artikel 13 een bedreiging vormt voor het vermogen om software online te bouwen alstublieft <a href="https://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a> en lees ons <a href="https://savecodeshare.eu/static/assets/WhitePaper-ImpactofArticel13onSoftwareEcosystem-SaveCodeShare.pdf">witboek</a>. </p>
 11. <div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;"><img src="/picturebase/booths/20170820-booth-and-team-at-froscon-800px.jpg" alt="FSFE-kraam op FrOSCon in de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Bonn-Rhein-Sieg, Duitsland" />
 12. <footer><p>FSFE-kraam op FrOSCon in de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Bonn-Rhein-Sieg, Duitsland</p></footer>
 13. </div>
 14. <hr />
 15. <p><a href="https://fsfe.org/join/nl2017-10">Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017</a></p>
 16. <hr />
 17. <h2 id="whatelsehavewedone">Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
 18. <ul>
 19. <li>De <a href="https://publiccode.eu/">Publiek Geld? Publieke Code!</a>-campagne is tot nu toe een overweldigend succes. Op het moment van schrijven hebben meer dan 13.000 individuen de <a href="https://publiccode.eu/openletter/">open brief</a> ondertekend en wordt de campagne gesteund door meer dan 80 organisaties. De campagne kreeg enorme <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/PMPC/Press">aandacht in de pers</a>. Veel ontwikkelaars, artiesten, directievoorzitters, politici en andere prominente mensen delen onze eis dat als software met publiek geld gefinancierd wordt het ook publieke code zou moeten zijn. Mocht u nog niet ondertekend hebben, doe dan met ons mee en onderteken de <a href="https://publiccode.eu/#action">open brief</a>. </li>
 20. <li>FSFE-directeur Jonas Öberg <a href="http://blog.jonasoberg.net/reuse-templates/">blogde over updates</a> en sjablonen voor FSFE's <a href="https://reuse.software/">REUSE-campagne</a>. In zijn blog presenteert hij drie verschillende Git-bronnen, die ieder REUSE-compatibel zijn en die verschillende delen van aanbevolen REUSE-praktijken demonstreren..</li>
 21. <li>Kristi Progri, project-assistent voor de FSFE, blogde over ons lopende identiteitsproces en over <a href="https://kristiprogri.com/2017/09/20/fsfe-identity-process/">hoe deel uit te maken van het bijbehorende interviewproces</a>.</li>
 22. <li>Polina Malaja, onze beleidsanalist en juridisch coördinator, hield een lezing op CopyCamp in Warschau, Polen, over gevolgen van het huidige voorstel voor de EU auteursrechtrichtlijn voor samenwerkende software-omgevingen en onze Save Code Share-campagne. </li>
 23. <li>FSFE-stagiaire Carmen Bakker en FSFE-stagiair Erik Da Silva hielden een lezing op Copycamp in Warschau over onze campagne Publiek Geld Publieke . Vind een <a href="https://www.carmenbianca.eu/en/post/2017-10-02-copycamp-public-money-public-code/">korte reportage en een video op Carmen's blog</a></li>
 24. <li>Erik Albers, programmamanager en gemeenschapscoördinator van de FSFE, hield een lezing over <a href="https://www.kieler-linuxtage.de/index.php?seite=programm.html&amp;untermenu=Besucher-Info#308">Vrije Software campagne voeren aan het verkiezingsfront</a> op de Kieler Linuxtage, Duitsland. </li>
 25. <li>Op Software Vrijheidsdag hield Polina Malaja een lezing <a href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2017/Germany/Berlin/JointSFDBerlin">over Publiek Geld Publieke Code</a> in c-base, Berlijn.</li>
 26. <li>Tijdens de Digitale Woche Kiel hield Erik Albers een <a href="https://digitalewochekiel.de/programm/public-money-public-code/">lezing over Publiek Geld Publieke Code</a> en hoe dit helpt bij het huidige coalitie-akkoord in Sleeswijk-Holstein.</li>
 27. </ul>
 28. <h2 id="donotmissitupcomingeventswiththefsfe">Mis het niet! Komende evenementen met de FSFE</h2>
 29. <p>We bereiden de eerste FSFE gemeenschapsontmoeting voor. Deze zal plaatsvinden op 24 en 26 november in Berlijn. We nodigen daarom alle actieve leden van de gemeenschap, en zij die opnieuw actief lid willen worden, uit om bijeen te komen en samen te werken. Het antal deelnemers is beperkt vanwege fysieke beperkingen. Als u wilt deelnemen leest u dan alstublieft alle details <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2017/the-fsfe-community-meeting-2017">op de betreffende wiki-page</a>.</p>
 30. <h2 id="getactive">Word Actief</h2>
 31. <p>Vertel de leden van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie om online samenwerkende ontwikkeling van software veilig te stellen, en in het bijzonder Vrije Software, door het ondertekenen van de Open Brief, als individu en als organisatie op <a href="https://savecodeshare.eu/#sign-letter">Save Code Share</a>! Deel alstublieft de boodschap over de negatieve gevolgen van het huidige voorstel voor de EU auteursrechtrichtlijn met uw netwerk <a href="https://savecodeshare.eu/">#savecodeshare</a> . Vertel EU-beleidsmakers dat het geen goed idee is om uploadfilters te plaatsen als het gaat om het delen van Vrije Software-code! </p>
 32. <h2 id="contributetoournewsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
 33. <p>Mocht u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws willen delen, verzend deze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
 34. <p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="https://fsfe.org/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="http://fsfe.org/join">supporters</a> en <a href="https://fsfe.org/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="https://fsfe.org/contribute/translators/translators">onze vertalers</a> die u in staat stellen om deze nieuwsbrief te lezen in uw moedertaal.</p>
 35. <p>Uw eindredacteuren,
 36. Polina Malaja en Erik Albers</p>
 37. <hr />
 38. <p><a href="https://fsfe.org/join/nl2017-10">Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017</a></p>
 39. <hr />
 40. </body>
 41. <sidebar promo="about-fsfe" />
 42. <date>
 43. <original content="2017-10" />
 44. </date>
 45. <followup>donate</followup>
 46. <tags>
 47. <tag>newsletter</tag>
 48. <tag content="Reuse.Software">reuse</tag>
 49. <tag content="Publiek Geld Publieke Code">PMPC</tag>
 50. <tag content="Save Code Share">savecodeshare</tag>
 51. <tag content="CopyCamp">copycamp</tag>
 52. <tag content="SHA2017">SHA2017</tag>
 53. </tags>
 54. <author id="albers" />
 55. <author id="malaja" />
 56. <translator>André Ockers</translator>
 57. </html>