You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/news/2012/news-20120321-01.cs.xhtml

46 lines
2.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2012-03-21">
<version>0</version>
<head>
<title>Handcuffs - DFD</title>
</head>
<body>
<h1>Vy navrhujete, my posíláme pouta: Kdo potřebuje vzdělání v oblasti
otevřených standardů?</h1>
<p>
Znáte nějakého politika, který by měl skutečně vědět více o otevřených
standardech? Snažili jste se někdy marně vysvětlit důležitost
otevřených standardů svému nadřízenému, kamarádům, místním úřadům nebo
poskytovatelům služeb? Pomohla by zde podpora z okolí? Rozhodně! Dejte
vědět našemu týmu Document Freedom Day (DFD) o tomto svém problému a
my jim zašleme zdarma zajímavý dárek, který jim pomůže dovědět se více
o moci otevřených standardů.
</p>
<p>
Jediné, co je potřeba udělat, je zaslat týmu DFD do 30. března jméno a
poštovní adresu osoby, kterou byste chtěli kontaktovat. Tým DFD pak
pošle poštou zdarma vzdělávací balíčky o otevřených standardech, které
obsahují krátký dopis vysvětlující danou problematiku a jako symbol
uzavřených standardů jedna pouta. Tým DFD plánuje poslat 100
takovýchto balíčků, doporučujeme tedy zaslat návrhy na kontakty co
nejdříve, ať máte jistotu, že balíčky dorazí k právě Vámi navrhovaným
osobám. Balíčky DFD budou odesílány 4. dubna a je možné jejich stav
sledovat na <a href="http://documentfreedom.org/handcuffs/index.cs.html">naší mapě</a>:
</p>
<p>
Výše vaší podpory přímo navýší počet odeslaných balíčků. Dar ve výši
nad 10 eur vás opravňuje k určení další osoby, která dostane jeden z
našich balíčků. Takže, kdo že to potřebuje vzdělání o otevřených
standardech? <a href="http://documentfreedom.org/handcuffs/index.cs.html">Napište nám ještě
dnes</a>!
</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="dfd"/>
<tag key="openstandards"/>
<tag key="policy"/>
</tags>
<translator>Pavel Kacer</translator>
</html>