Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

newsletter.sq.xhtml 896B

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta name="description" content="Buletin i përmuajshëm rreth progresit dhe mbrojtjes së Software-it të Lirë prej Free Software Foundation Europe" />
 5. <meta name="keywords" content="software i lirë burim i hapur lajme buletin i përmuajshëm email përditësim njoftim informacion" />
 6. <title>FSFE - Buletine</title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Buletine</h1>
 10. <p id="introduction">
 11. Përtej <a href="news.html">lajmeve tona të rregullta</a>, çdo
 12. muaj, FSFE-ja boton një buletin që përmbledh veprimtaritë e
 13. saj më të rëndësishme.
 14. </p>
 15. <p>
 16. <receive-newsletter />
 17. </p>
 18. <subscribe-nl />
 19. <include-newsletter/>
 20. </body>
 21. <text id="more">Lexojeni...</text>
 22. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 23. </html>
 24. <!--
 25. Local Variables: ***
 26. mode: xml ***
 27. End: ***
 28. -->