Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

57 lines
2.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-09-27">
 3. <head>
 4. <title>Ændring af verden: GNU-projektet fylder 30 år</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Ændring af verden: GNU-projektet fylder 30 år</h1>
 8. <p newsteaser="yes">For 30 år siden bekendtgjorde Richard Stallman tilblivelsen
 9. af <a href="http://gnu.org">GNU-projektet</a>. Et initiativ, der begyndte med
 10. en programmørs frustrationer over en defekt printerdriver, har ændret vores
 11. samfund. Ideen om software, som alle kan anvende, studere, dele
 12. og forbedre, har virkelig vist sig at være slagkraftig.</p>
 13. <blockquote><p>"Uden GNU-projektet og fri software-bevægelsen, som det
 14. inspirerede, ville vores dagligdag - og internettet - lige nu være et meget
 15. anderledes sted," siger Karsten Gerloff, formand for Free Software Foundation
 16. Europe.</p></blockquote>
 17. <p><a href="/about/basics/freesoftware.html">Fri software</a> placerer
 18. kontrollen over elektroniske enheder der, hvor den hører til: hos enhedernes
 19. ejere. I dag findes fri software overalt. Den driver internettet, vores
 20. mobiltelefoner, fjernsyn, biler, routere og alle former for elektroniske
 21. enheder. Fri software har fundamentalt ændret den måde, folk udvikler software
 22. på: I stedet for at forhindre folk i at tilpasse softwaren til deres egne
 23. behov, opfordres folk til at deltage i udviklingen.</p>
 24. <blockquote><p>"GNU-projektet har fungeret som udgangspunkt for en bevægelse,
 25. der sikrer at vi kan kontrollere teknologi, og ikke være kontrolleret af
 26. teknologien," siger Matthias Kirschner, FSFE's leder af Public
 27. Awareness.</p></blockquote>
 28. <p>Den indflydelse, som GNU-projektets tilgang til deling af viden har medført,
 29. rækker langt ud over GNU/Linux-styresystemet, og dækker ikke kun
 30. computerprogrammer. Takket være styrken ved delt viden, er Wikipedia hurtigt
 31. blevet den verdensdominerende encyklopædi. Creative Commons-licensen gør det
 32. muligt for kunstnere, musikere og forfattere, at anvende deres værker på måder,
 33. der er ideelle i den digitale tidsalder. Videnskabsfolk og ingeniører er
 34. afhængige af fri software-værktøjer, til at helbrede sygdomme og gøre alles liv
 35. bedre. For en generation af yngre mennesker, der nu træder ind i de voksnes
 36. rækker, er det en selvfølge at dele viden.</p>
 37. <blockquote><p>"Vi skylder Richard Stallman stor tak for at være gnisten til
 38. denne epokegørende forandring, samt til alle der har arbejdet så hårdt på at
 39. drive fri softwares fremad i tre årtier," siger Gerloff. "Deltag i vores
 40. bevægelse, <a href="/fellowship/join.html">støt vores arbejde</a> og hjælp os
 41. med fremtidens udfordringer."</p></blockquote>
 42. </body>
 43. <tags>
 44. <tag>front-page</tag>
 45. <tag>GNU</tag>
 46. </tags>
 47. <timestamp></timestamp>
 48. </html>