Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

35 lines
2.1KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-09-23">
 3. <head>
 4. <title>FSFE-ja mbështet 13 parimet kundër survejimit</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE-ja mbështet 13 parimet kundër survejimit</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Një koalicion i më shumë se 265 organizmash ka hedhur në qarkullim një listë me 13 <a href="https://en.necessaryandproportionate.org/text">Parime Ndërkombëtare mbi Zbatimin e të Drejtave të Njeriut në Survejimin e Komunikimeve</a>. Të premten e javës së fundit, grupet e paraqitën zyrtarisht listën me parime në sesionin e 24-t të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për Të Drejtat e Njeriut në Gjenevë.</p>
 9. <p>Me këto parime, të bazuara në ligjet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, <a href="https://en.necessaryandproportionate.org/signatories">koalicioni ndërkombëtar i organizmave të shoqërisë civile</a> kërkon që shtetet ta kufizojnë në mënyrë strikte survejimin e qytetarëve vetëm për rastet kur kjo është e nevojshme dhe e peshuar mirë.</p>
 10. <p>"Na duhet të vlerësojmë nëse janë apo jo ligjet dhe praktikat e survejimit në pajtim me të drejtat e njeriut", thotë Karsten Gerloff, president i Free Software Foundation Europe. "Këto 13 parime nga japin një bazë të qëndrueshme për ta bërë këtë."</p>
 11. <p>Survejimi në masë është i rrezikshëm për shoqëritë demokratike. Ai u heq qytetarëve të drejtën për të komunikuar lirisht, pa vetë-censurim apo futje hundësh nga të tjerët.</p>
 12. <p>"Teknologjia do të duhej të ishte një mjet lirie dhe krijueshmërie. Por megjithatë qeveri anembanë botës po i kthejnë kompjuterat dhe rrjetet në mjete të shtypjes," thotë Gerloff. "Që të lulëzojnë shoqëritë e lira, si Software-i i Lirë, ashtu edhe mbrojtja nga survejimi pa dallim janë thelbësore." </p>
 13. </body>
 14. <tags>
 15. <tag>front-page</tag>
 16. <tag content="Survejim">privacy</tag>
 17. <tag content="OKB">UN</tag>
 18. <tag content="Privatësi">Privacy</tag>
 19. <tag content="Politika">Policy</tag>
 20. </tags>
 21. <timestamp></timestamp>
 22. </html>
 23. <!--
 24. Local Variables: ***
 25. mode: xml ***
 26. End: ***
 27. -->