Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

35 lines
2.0KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-04-24">
 3. <head>
 4. <title>FSFE-ja i uron Ceata-s mirëseardhjen si organizëm shok</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE-ja i uron Ceata-s mirëseardhjen si organizëm shok</h1>
 8. <p newsteaser="yes"> Një grup veprimtarësh të Software-it të Lirë nga Rumania dhe Moldavia janë bërë e programit të FSFE-së për <a href="http://fsfe.org/associates/associates.html#id-funda%C8%9Bia-ceata">organizma shok</a>. Aktive që prej 2008-s, <a href="http://ceata.org">Ceata</a> u legalizua si fondacion në shkurt të 2013-s. Fundația Ceata dhe FSFE-ja do të punojnë tok për të nxitur dhe përhapur lirinë e software-it në Rumani dhe kudo në Europë.</p>
 9. <p>"Jemi krenarë që bashkojmë forcat me veprimtarë të zotë dhe të pasionuar të Software-it të Lirë nga Ceata", shprehet Karsten Gerloff, president i FSFE-së."Software-i i Lirë do njerëz si këta, dhe këta kanë nevojë për mbështetjen e një organizmi që të jenë afatgjatë të efektshëm. Ceata-n e pret një ardhme e ndritur."</p>
 10. <p>Gjatë viteve të kaluara, Ceata ka organizuar në Rumani dhe Moldavi praktika, hakatona dhe fushata lidhur me Software-in e Lirë dhe kulturën e lirë. Grupi, me qendër në Bukuresht dhe degë vendore në Kluj dhe Kishinjev, organizon konferenca mbi Software-in e Lirë, hardware-in e lirë dhe kulturën e lirë, zhvillon Software të lirë, përkthen në Rumanisht programe Software-i të Lirë, dhe merr pjesë në fushata ndërkombëtare.</p>
 11. <p>"Kemi të përbashkët përfytyrimin e lirisë së software-it për këdo," thotë Tiberiu C. Turbureanu, president i Ceata-s. "Tok mund t’ua sjellim këtë liri më shumë njerëzve në Rumani, Moldavi dhe më gjerë në Europë. Jemi të ngazëllyer që jemi zyrtarisht pjesë e lëvizjes së Software-it të Lirë në Europë."
 12. </p>
 13. </body>
 14. <timestamp></timestamp>
 15. <tags>
 16. <tag contet="Fundația Ceata">Ceata</tag>
 17. <tag>front-page</tag>
 18. </tags>
 19. </html>
 20. <!--
 21. Local Variables: ***
 22. mode: xml ***
 23. End: ***
 24. -->