Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

899 lines
14 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2013-03-19">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Dhe fituesi i zgjedhjeve për Asamblenë e Përgjithshme (AP) të Anëtarëve Shok të FSFE-së është…
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. Dhe fituesi i zgjedhjeve për Asamblenë e Përgjithshme (AP) të Anëtarëve Shok të FSFE-së
 11. është…
 12. </h1>
 13. <h2>Përfundimet e zgjedhjeve</h2>
 14. <p newsteaser="yes">
 15. …Heiki "Repentinus" Ojasild! Koha e zgjedhjeve për postin e drejtuesit të
 16. AP-së të Anëtarëve Shok për këtë vit përfundoi më 15 mars dhe qe interesante
 17. deri në fund. Albert Dengg që qe gjithashtu kandidat për PN-në e Anëtarëve
 18. Shok premtoi se do të jetë afër dhe do të vazhdojë punën e tij të madhe për
 19. FSFE-në në këtë fushë.</p>
 20. <p>
 21. Përfundimet e zgjedhjeve janë:
 22. </p>
 23. <ol>
 24. <li>
 25. <strong>Heiki "Repentinus" Ojasild</strong>, fituesi i padiskutueshëm: fiton
 26. garat përballë krejt mundësive të tjera
 27. </li>
 28. <li>
 29. <strong>Albert Dengg</strong>, humb përballë Heiki "Repentinus" Ojasild me 122–81
 30. </li>
 31. </ol>
 32. <p>
 33. Falënderim për tërë Anëtarët Shok që morën pjesë në gjithë procesin
 34. dhe e bënë atë një përvojë të vyer për Anëtarët Shok dhe për FSFE-në.
 35. Në veçanti, falënderojmë Albert-in që pranoi kandidaturën dhe për
 36. përpjekjet e tij gjatë fushatës. E fundit, por jo për nga rëndësia,
 37. përgëzime Heikit!
 38. </p>
 39. <h2>Hollësitë e përfundimeve</h2>
 40. <table class="matrix">
 41. <thead>
 42. <tr>
 43. <th class="position"></th>
 44. <th class="candidate"></th>
 45. <th class="preference">1.</th>
 46. <th class="preference">2.</th>
 47. </tr>
 48. </thead>
 49. <tbody>
 50. <tr>
 51. <td>1.</td>
 52. <td>s</td>
 53. <td>–</td>
 54. <td class="positive">122</td>
 55. </tr>
 56. <tr>
 57. <td>2.</td>
 58. <td>Albert Dengg</td>
 59. <td class="negative">81</td>
 60. <td>–</td>
 61. </tr>
 62. </tbody>
 63. </table>
 64. <h3>Raporti për votimet</h3>
 65. <table>
 66. <thead>
 67. <tr>
 68. <th>Heiki "Repentinus" Ojasild</th>
 69. <th>Albert Dengg</th>
 70. </tr>
 71. </thead>
 72. <tbody>
 73. <tr>
 74. <td>2</td> <td>1</td>
 75. </tr>
 76. <tr>
 77. <td>1</td> <td>2</td>
 78. </tr>
 79. <tr>
 80. <td>1</td> <td>2</td>
 81. </tr>
 82. <tr>
 83. <td>2</td> <td>1</td>
 84. </tr>
 85. <tr>
 86. <td>1</td> <td>2</td>
 87. </tr>
 88. <tr>
 89. <td>2</td> <td>1</td>
 90. </tr>
 91. <tr>
 92. <td>2</td> <td>2</td>
 93. </tr>
 94. <tr>
 95. <td>1</td> <td>2</td>
 96. </tr>
 97. <tr>
 98. <td>1</td> <td>1</td>
 99. </tr>
 100. <tr>
 101. <td>2</td> <td>1</td>
 102. </tr>
 103. <tr>
 104. <td>2</td> <td>1</td>
 105. </tr>
 106. <tr>
 107. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 108. </tr>
 109. <tr>
 110. <td>2</td> <td>1</td>
 111. </tr>
 112. <tr>
 113. <td>1</td> <td>2</td>
 114. </tr>
 115. <tr>
 116. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 117. </tr>
 118. <tr>
 119. <td>1</td> <td>2</td>
 120. </tr>
 121. <tr>
 122. <td>1</td> <td>2</td>
 123. </tr>
 124. <tr>
 125. <td>2</td> <td>1</td>
 126. </tr>
 127. <tr>
 128. <td>2</td> <td>1</td>
 129. </tr>
 130. <tr>
 131. <td>2</td> <td>1</td>
 132. </tr>
 133. <tr>
 134. <td>1</td> <td>2</td>
 135. </tr>
 136. <tr>
 137. <td>2</td> <td>1</td>
 138. </tr>
 139. <tr>
 140. <td>1</td> <td>2</td>
 141. </tr>
 142. <tr>
 143. <td>2</td> <td>1</td>
 144. </tr>
 145. <tr>
 146. <td>2</td> <td>1</td>
 147. </tr>
 148. <tr>
 149. <td>Nuk kam opinion</td> <td>1</td>
 150. </tr>
 151. <tr>
 152. <td>1</td> <td>2</td>
 153. </tr>
 154. <tr>
 155. <td>2</td> <td>1</td>
 156. </tr>
 157. <tr>
 158. <td>1</td> <td>1</td>
 159. </tr>
 160. <tr>
 161. <td>2</td> <td>1</td>
 162. </tr>
 163. <tr>
 164. <td>2</td> <td>1</td>
 165. </tr>
 166. <tr>
 167. <td>1</td> <td>2</td>
 168. </tr>
 169. <tr>
 170. <td>1</td> <td>1</td>
 171. </tr>
 172. <tr>
 173. <td>1</td> <td>2</td>
 174. </tr>
 175. <tr>
 176. <td>2</td> <td>1</td>
 177. </tr>
 178. <tr>
 179. <td>1</td> <td>2</td>
 180. </tr>
 181. <tr>
 182. <td>1</td> <td>2</td>
 183. </tr>
 184. <tr>
 185. <td>1</td> <td>2</td>
 186. </tr>
 187. <tr>
 188. <td>2</td> <td>1</td>
 189. </tr>
 190. <tr>
 191. <td>2</td> <td>2</td>
 192. </tr>
 193. <tr>
 194. <td>2</td> <td>1</td>
 195. </tr>
 196. <tr>
 197. <td>1</td> <td>2</td>
 198. </tr>
 199. <tr>
 200. <td>1</td> <td>2</td>
 201. </tr>
 202. <tr>
 203. <td>2</td> <td>1</td>
 204. </tr>
 205. <tr>
 206. <td>2</td> <td>1</td>
 207. </tr>
 208. <tr>
 209. <td>2</td> <td>1</td>
 210. </tr>
 211. <tr>
 212. <td>2</td> <td>1</td>
 213. </tr>
 214. <tr>
 215. <td>1</td> <td>2</td>
 216. </tr>
 217. <tr>
 218. <td>1</td> <td>2</td>
 219. </tr>
 220. <tr>
 221. <td>1</td> <td>1</td>
 222. </tr>
 223. <tr>
 224. <td>1</td> <td>2</td>
 225. </tr>
 226. <tr>
 227. <td>1</td> <td>2</td>
 228. </tr>
 229. <tr>
 230. <td>2</td> <td>1</td>
 231. </tr>
 232. <tr>
 233. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 234. </tr>
 235. <tr>
 236. <td>1</td> <td>2</td>
 237. </tr>
 238. <tr>
 239. <td>2</td> <td>1</td>
 240. </tr>
 241. <tr>
 242. <td>2</td> <td>1</td>
 243. </tr>
 244. <tr>
 245. <td>1</td> <td>2</td>
 246. </tr>
 247. <tr>
 248. <td>2</td> <td>1</td>
 249. </tr>
 250. <tr>
 251. <td>2</td> <td>1</td>
 252. </tr>
 253. <tr>
 254. <td>2</td> <td>1</td>
 255. </tr>
 256. <tr>
 257. <td>2</td> <td>1</td>
 258. </tr>
 259. <tr>
 260. <td>2</td> <td>1</td>
 261. </tr>
 262. <tr>
 263. <td>2</td> <td>1</td>
 264. </tr>
 265. <tr>
 266. <td>2</td> <td>1</td>
 267. </tr>
 268. <tr>
 269. <td>2</td> <td>1</td>
 270. </tr>
 271. <tr>
 272. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 273. </tr>
 274. <tr>
 275. <td>2</td> <td>1</td>
 276. </tr>
 277. <tr>
 278. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 279. </tr>
 280. <tr>
 281. <td>1</td> <td>2</td>
 282. </tr>
 283. <tr>
 284. <td>2</td> <td>2</td>
 285. </tr>
 286. <tr>
 287. <td>2</td> <td>1</td>
 288. </tr>
 289. <tr>
 290. <td>2</td> <td>1</td>
 291. </tr>
 292. <tr>
 293. <td>1</td> <td>2</td>
 294. </tr>
 295. <tr>
 296. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 297. </tr>
 298. <tr>
 299. <td>1</td> <td>2</td>
 300. </tr>
 301. <tr>
 302. <td>2</td> <td>1</td>
 303. </tr>
 304. <tr>
 305. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 306. </tr>
 307. <tr>
 308. <td>1</td> <td>1</td>
 309. </tr>
 310. <tr>
 311. <td>Nuk kam opinion</td> <td>1</td>
 312. </tr>
 313. <tr>
 314. <td>1</td> <td>2</td>
 315. </tr>
 316. <tr>
 317. <td>1</td> <td>2</td>
 318. </tr>
 319. <tr>
 320. <td>2</td> <td>1</td>
 321. </tr>
 322. <tr>
 323. <td>1</td> <td>2</td>
 324. </tr>
 325. <tr>
 326. <td>1</td> <td>2</td>
 327. </tr>
 328. <tr>
 329. <td>2</td> <td>1</td>
 330. </tr>
 331. <tr>
 332. <td>2</td> <td>1</td>
 333. </tr>
 334. <tr>
 335. <td>1</td> <td>2</td>
 336. </tr>
 337. <tr>
 338. <td>1</td> <td>2</td>
 339. </tr>
 340. <tr>
 341. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 342. </tr>
 343. <tr>
 344. <td>1</td> <td>2</td>
 345. </tr>
 346. <tr>
 347. <td>2</td> <td>1</td>
 348. </tr>
 349. <tr>
 350. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 351. </tr>
 352. <tr>
 353. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 354. </tr>
 355. <tr>
 356. <td>2</td> <td>1</td>
 357. </tr>
 358. <tr>
 359. <td>2</td> <td>1</td>
 360. </tr>
 361. <tr>
 362. <td>1</td> <td>2</td>
 363. </tr>
 364. <tr>
 365. <td>1</td> <td>2</td>
 366. </tr>
 367. <tr>
 368. <td>2</td> <td>1</td>
 369. </tr>
 370. <tr>
 371. <td>2</td> <td>1</td>
 372. </tr>
 373. <tr>
 374. <td>1</td> <td>2</td>
 375. </tr>
 376. <tr>
 377. <td>2</td> <td>1</td>
 378. </tr>
 379. <tr>
 380. <td>1</td> <td>2</td>
 381. </tr>
 382. <tr>
 383. <td>1</td> <td>2</td>
 384. </tr>
 385. <tr>
 386. <td>2</td> <td>1</td>
 387. </tr>
 388. <tr>
 389. <td>1</td> <td>2</td>
 390. </tr>
 391. <tr>
 392. <td>2</td> <td>1</td>
 393. </tr>
 394. <tr>
 395. <td>1</td> <td>2</td>
 396. </tr>
 397. <tr>
 398. <td>2</td> <td>1</td>
 399. </tr>
 400. <tr>
 401. <td>2</td> <td>1</td>
 402. </tr>
 403. <tr>
 404. <td>1</td> <td>2</td>
 405. </tr>
 406. <tr>
 407. <td>2</td> <td>1</td>
 408. </tr>
 409. <tr>
 410. <td>2</td> <td>1</td>
 411. </tr>
 412. <tr>
 413. <td>2</td> <td>1</td>
 414. </tr>
 415. <tr>
 416. <td>2</td> <td>1</td>
 417. </tr>
 418. <tr>
 419. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 420. </tr>
 421. <tr>
 422. <td>1</td> <td>2</td>
 423. </tr>
 424. <tr>
 425. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 426. </tr>
 427. <tr>
 428. <td>2</td> <td>1</td>
 429. </tr>
 430. <tr>
 431. <td>1</td> <td>2</td>
 432. </tr>
 433. <tr>
 434. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 435. </tr>
 436. <tr>
 437. <td>2</td> <td>1</td>
 438. </tr>
 439. <tr>
 440. <td>1</td> <td>2</td>
 441. </tr>
 442. <tr>
 443. <td>2</td> <td>1</td>
 444. </tr>
 445. <tr>
 446. <td>2</td> <td>1</td>
 447. </tr>
 448. <tr>
 449. <td>2</td> <td>1</td>
 450. </tr>
 451. <tr>
 452. <td>Nuk kam opinion</td> <td>1</td>
 453. </tr>
 454. <tr>
 455. <td>2</td> <td>1</td>
 456. </tr>
 457. <tr>
 458. <td>1</td> <td>2</td>
 459. </tr>
 460. <tr>
 461. <td>Nuk kam opinion</td> <td>1</td>
 462. </tr>
 463. <tr>
 464. <td>2</td> <td>1</td>
 465. </tr>
 466. <tr>
 467. <td>2</td> <td>1</td>
 468. </tr>
 469. <tr>
 470. <td>2</td> <td>1</td>
 471. </tr>
 472. <tr>
 473. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 474. </tr>
 475. <tr>
 476. <td>2</td> <td>1</td>
 477. </tr>
 478. <tr>
 479. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 480. </tr>
 481. <tr>
 482. <td>2</td> <td>2</td>
 483. </tr>
 484. <tr>
 485. <td>2</td> <td>1</td>
 486. </tr>
 487. <tr>
 488. <td>1</td> <td>2</td>
 489. </tr>
 490. <tr>
 491. <td>1</td> <td>2</td>
 492. </tr>
 493. <tr>
 494. <td>1</td> <td>2</td>
 495. </tr>
 496. <tr>
 497. <td>2</td> <td>1</td>
 498. </tr>
 499. <tr>
 500. <td>2</td> <td>1</td>
 501. </tr>
 502. <tr>
 503. <td>1</td> <td>2</td>
 504. </tr>
 505. <tr>
 506. <td>2</td> <td>1</td>
 507. </tr>
 508. <tr>
 509. <td>1</td> <td>1</td>
 510. </tr>
 511. <tr>
 512. <td>1</td> <td>2</td>
 513. </tr>
 514. <tr>
 515. <td>1</td> <td>2</td>
 516. </tr>
 517. <tr>
 518. <td>2</td> <td>2</td>
 519. </tr>
 520. <tr>
 521. <td>2</td> <td>1</td>
 522. </tr>
 523. <tr>
 524. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 525. </tr>
 526. <tr>
 527. <td>1</td> <td>2</td>
 528. </tr>
 529. <tr>
 530. <td>1</td> <td>2</td>
 531. </tr>
 532. <tr>
 533. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 534. </tr>
 535. <tr>
 536. <td>1</td> <td>2</td>
 537. </tr>
 538. <tr>
 539. <td>2</td> <td>1</td>
 540. </tr>
 541. <tr>
 542. <td>2</td> <td>1</td>
 543. </tr>
 544. <tr>
 545. <td>1</td> <td>2</td>
 546. </tr>
 547. <tr>
 548. <td>2</td> <td>1</td>
 549. </tr>
 550. <tr>
 551. <td>2</td> <td>1</td>
 552. </tr>
 553. <tr>
 554. <td>2</td> <td>1</td>
 555. </tr>
 556. <tr>
 557. <td>2</td> <td>1</td>
 558. </tr>
 559. <tr>
 560. <td>2</td> <td>1</td>
 561. </tr>
 562. <tr>
 563. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 564. </tr>
 565. <tr>
 566. <td>2</td> <td>1</td>
 567. </tr>
 568. <tr>
 569. <td>2</td> <td>2</td>
 570. </tr>
 571. <tr>
 572. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 573. </tr>
 574. <tr>
 575. <td>2</td> <td>1</td>
 576. </tr>
 577. <tr>
 578. <td>1</td> <td>2</td>
 579. </tr>
 580. <tr>
 581. <td>2</td> <td>1</td>
 582. </tr>
 583. <tr>
 584. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 585. </tr>
 586. <tr>
 587. <td>2</td> <td>1</td>
 588. </tr>
 589. <tr>
 590. <td>1</td> <td>2</td>
 591. </tr>
 592. <tr>
 593. <td>1</td> <td>2</td>
 594. </tr>
 595. <tr>
 596. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 597. </tr>
 598. <tr>
 599. <td>2</td> <td>1</td>
 600. </tr>
 601. <tr>
 602. <td>1</td> <td>2</td>
 603. </tr>
 604. <tr>
 605. <td>2</td> <td>1</td>
 606. </tr>
 607. <tr>
 608. <td>2</td> <td>1</td>
 609. </tr>
 610. <tr>
 611. <td>1</td> <td>2</td>
 612. </tr>
 613. <tr>
 614. <td>2</td> <td>1</td>
 615. </tr>
 616. <tr>
 617. <td>2</td> <td>1</td>
 618. </tr>
 619. <tr>
 620. <td>1</td> <td>1</td>
 621. </tr>
 622. <tr>
 623. <td>2</td> <td>1</td>
 624. </tr>
 625. <tr>
 626. <td>2</td> <td>1</td>
 627. </tr>
 628. <tr>
 629. <td>1</td> <td>1</td>
 630. </tr>
 631. <tr>
 632. <td>2</td> <td>1</td>
 633. </tr>
 634. <tr>
 635. <td>2</td> <td>1</td>
 636. </tr>
 637. <tr>
 638. <td>2</td> <td>1</td>
 639. </tr>
 640. <tr>
 641. <td>1</td> <td>2</td>
 642. </tr>
 643. <tr>
 644. <td>2</td> <td>1</td>
 645. </tr>
 646. <tr>
 647. <td>2</td> <td>1</td>
 648. </tr>
 649. <tr>
 650. <td>2</td> <td>1</td>
 651. </tr>
 652. <tr>
 653. <td>1</td> <td>2</td>
 654. </tr>
 655. <tr>
 656. <td>2</td> <td>1</td>
 657. </tr>
 658. <tr>
 659. <td>1</td> <td>2</td>
 660. </tr>
 661. <tr>
 662. <td>2</td> <td>1</td>
 663. </tr>
 664. <tr>
 665. <td>2</td> <td>1</td>
 666. </tr>
 667. <tr>
 668. <td>2</td> <td>1</td>
 669. </tr>
 670. <tr>
 671. <td>2</td> <td>1</td>
 672. </tr>
 673. <tr>
 674. <td>1</td> <td>2</td>
 675. </tr>
 676. <tr>
 677. <td>2</td> <td>1</td>
 678. </tr>
 679. <tr>
 680. <td>1</td> <td>2</td>
 681. </tr>
 682. <tr>
 683. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 684. </tr>
 685. <tr>
 686. <td>1</td> <td>2</td>
 687. </tr>
 688. <tr>
 689. <td>2</td> <td>1</td>
 690. </tr>
 691. <tr>
 692. <td>1</td> <td>2</td>
 693. </tr>
 694. <tr>
 695. <td>1</td> <td>2</td>
 696. </tr>
 697. <tr>
 698. <td>2</td> <td>1</td>
 699. </tr>
 700. <tr>
 701. <td>1</td> <td>2</td>
 702. </tr>
 703. <tr>
 704. <td>Nuk kam opinion</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 705. </tr>
 706. <tr>
 707. <td>2</td> <td>1</td>
 708. </tr>
 709. <tr>
 710. <td>1</td> <td>2</td>
 711. </tr>
 712. <tr>
 713. <td>2</td> <td>1</td>
 714. </tr>
 715. <tr>
 716. <td>2</td> <td>1</td>
 717. </tr>
 718. <tr>
 719. <td>1</td> <td>2</td>
 720. </tr>
 721. <tr>
 722. <td>2</td> <td>1</td>
 723. </tr>
 724. <tr>
 725. <td>2</td> <td>1</td>
 726. </tr>
 727. <tr>
 728. <td>2</td> <td>1</td>
 729. </tr>
 730. <tr>
 731. <td>2</td> <td>1</td>
 732. </tr>
 733. <tr>
 734. <td>1</td> <td>2</td>
 735. </tr>
 736. <tr>
 737. <td>1</td> <td>2</td>
 738. </tr>
 739. <tr>
 740. <td>2</td> <td>1</td>
 741. </tr>
 742. <tr>
 743. <td>1</td> <td>Nuk kam opinion</td>
 744. </tr>
 745. <tr>
 746. <td>1</td> <td>1</td>
 747. </tr>
 748. <tr>
 749. <td>2</td> <td>1</td>
 750. </tr>
 751. <tr>
 752. <td>Nuk kam opinion</td> <td>1</td>
 753. </tr>
 754. <tr>
 755. <td>2</td> <td>1</td>
 756. </tr>
 757. <tr>
 758. <td>1</td> <td>2</td>
 759. </tr>
 760. <tr>
 761. <td>2</td> <td>1</td>
 762. </tr>
 763. <tr>
 764. <td>2</td> <td>1</td>
 765. </tr>
 766. <tr>
 767. <td>2</td> <td>1</td>
 768. </tr>
 769. <tr>
 770. <td>2</td> <td>1</td>
 771. </tr>
 772. <tr>
 773. <td>2</td> <td>1</td>
 774. </tr>
 775. <tr>
 776. <td>2</td> <td>1</td>
 777. </tr>
 778. <tr>
 779. <td>2</td> <td>2</td>
 780. </tr>
 781. <tr>
 782. <td>1</td> <td>2</td>
 783. </tr>
 784. <tr>
 785. <td>1</td> <td>2</td>
 786. </tr>
 787. <tr>
 788. <td>2</td> <td>1</td>
 789. </tr>
 790. <tr>
 791. <td>1</td> <td>1</td>
 792. </tr>
 793. <tr>
 794. <td>2</td> <td>1</td>
 795. </tr>
 796. <tr>
 797. <td>1</td> <td>1</td>
 798. </tr>
 799. <tr>
 800. <td>1</td> <td>2</td>
 801. </tr>
 802. <tr>
 803. <td>1</td> <td>2</td>
 804. </tr>
 805. <tr>
 806. <td>2</td> <td>1</td>
 807. </tr>
 808. <tr>
 809. <td>1</td> <td>2</td>
 810. </tr>
 811. <tr>
 812. <td>2</td> <td>1</td>
 813. </tr>
 814. <tr>
 815. <td>1</td> <td>2</td>
 816. </tr>
 817. <tr>
 818. <td>1</td> <td>2</td>
 819. </tr>
 820. <tr>
 821. <td>2</td> <td>1</td>
 822. </tr>
 823. </tbody>
 824. </table>
 825. <p>
 826. Votimet tregohen të renditura kuturu.
 827. </p>
 828. <!-- file.csv -->
 829. <p>
 830. <a href="http://www.cs.cornell.edu/w8/~andru/cgi-perl/civs/download_ballots.pl?id=E_e0946efb9aad37b3">Votime mund t’i shkarkoni</a> si CSV.
 831. </p>
 832. <!-- Termat e përdorur më poshtë kanë nevojë për redaktimin e një specialisti probabilitetesh. -->
 833. <p>
 834. Matrica vijuese tregon forcën e shtegut më të fortë të mundjes
 835. që lidh çdo çift zgjedhjesh. Zgjedhja 1 e rendit mbi atë 2
 836. nëse ka një shteg mundjeje më të fortë që shpie nga 1 te 2 se sa
 837. cilido që shpie nga 2 te 1.
 838. </p>
 839. <table class="matrix">
 840. <thead>
 841. <tr>
 842. <th class="position"></th>
 843. <th class="candidate"></th>
 844. <th class="preference">1.</th>
 845. <th class="preference">2.</th>
 846. </tr>
 847. </thead>
 848. <tbody>
 849. <tr>
 850. <td>1.</td>
 851. <td>Heiki "Repentinus" Ojasild</td>
 852. <td>-</td>
 853. <td class="positive">122–<small>81</small></td>
 854. </tr>
 855. <tr>
 856. <td>2.</td>
 857. <td>Albert Dengg</td>
 858. <td class="negative">.</td>
 859. <td>-</td>
 860. </tr>
 861. </tbody>
 862. </table>
 863. </body>
 864. <tags>
 865. <tag>front-page</tag>
 866. <tag content="anëtarësia shok">fellowship</tag>
 867. <tag content="Asambleja e Përgjithshme">ga</tag>
 868. </tags>
 869. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 870. </html>
 871. <!--
 872. Local Variables: ***
 873. mode: xml ***
 874. End: ***
 875. -->