Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Prosta programska oprema za svobodno družbo</p>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Europe (FSFE) je neprofitna (in v nekaterih
 11. državah dobrodelna) organizacija, posvečena
 12. <a href="documents/freesoftware.html">prosti programski opremi</a>.
 13. Stališče organizacije FSFE je, da so pravice do uporabe, proučevanja,
 14. deljenja programske opreme z ostalimi in do izboljševanja programske
 15. opreme nujne za enakopravno participacijo v informacijski dobi.
 16. Naše poslanstvo je, da širimo razumevanje o prosti programski opremi in
 17. iščemo podporo v političnih in pravnih krogih ter v družbi nasploh.
 18. Promoviramo razvoj tehnologij (kot je npr. operacijski sistem GNU/Linux),
 19. ki dajejo omenjene pravice vsem sodelujočim v digitalni družbi.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Delovanje organizacije FSFE omogočajo prostovoljni prispevki, predvsem
 23. prispevki <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Bratovščini FSFE</a>.
 24. Prispevate lahko tako, da se
 25. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">pridružite</a> Bratovščini
 26. FSFE in da spodbujate ostale, da se ji pridružijo.
 27. </p>
 28. </body>
 29. <text id="news">Zadnje novice</text>
 30. <text id="events">Dogodki</text>
 31. <text id="more">Več...</text>
 32. <text id="morenews">Več novic...</text>
 33. <text id="moreevents">Več dogodkov...</text>
 34. <translator>Domen Košir</translator>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->