Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

47 lines
1.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Európska nadácia pre slobodný softvér - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Európska nadácia pre slobodný softvér</p>
 9. <p>
 10. Európska nadácia pre slobodný softvér (FSFE) je nezisková (v niektorých
 11. krajinách charitatívna) organizácia zameraná na podporu
 12. <a href="documents/freesoftware.html">slobodného softvéru</a>. FSFE považuje
 13. slobody používania, štúdia, zdieľania a zlepšovania softvéru za zásadné
 14. pre zaručenie rovnoprávnosti v informačnom veku. Usilujeme sa o zvýšenie
 15. všeobecného povedomia a podpory pre slobodu softvéru v politike, legislatíve
 16. a v spoločnosti ako takej. Podporujeme tiež vývoj technológií,
 17. napr. operačného systému GNU/Linux, ktoré tieto slobody prinášajú
 18. všetkým účastníkom informačnej spoločnosti.
 19. </p>
 20. <p>
 21. Činnosť nadácie je možná vďaka príspevkom mnohých jednotlivcov,
 22. najmä prostredníctvom
 23. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Spoločenstva FSFE</a>. Jedným
 24. zo spôsobov, akým môžete prispieť, je
 25. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">pridať sa k nám</a> a
 26. povzbudiť k tomu aj ostatných.
 27. </p>
 28. </body>
 29. <text id="news">Najnovšie správy</text>
 30. <text id="events">Pripravované akcie</text>
 31. <text id="more">Prečítajte si viac...</text>
 32. <text id="morenews">Staršie správy...</text>
 33. <text id="moreevents">Ďalšie akcie...</text>
 34. <translator>Dominik Smatana</translator>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->