Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

50 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <h2 class="tagline centre">Free as in Freedom</h2>
 9. <p>
 10. De Free Software Foundation Europa (FSFE) is een non-profit en
 11. (in sommige landen) filantropische niet-gouvernementele
 12. organisatie die zich inzet
 13. voor <a href="documents/freesoftware.html">Vrije
 14. Software</a>. Voor de FSFE blijven de vrijheden om software te
 15. kunnen gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren essentieel
 16. om iedereen gelijke kansen te geven in ons digitaal
 17. tijdperk. Wij proberen meer steun te verkrijgen voor Vrije
 18. Software door een algemeen bewustzijn te creëren in de
 19. politiek, de wetgeving en de maatschappij. Wij ondersteunen
 20. ook de ontwikkeling van technologieën zoals het GNU/Linux
 21. besturingssysteem. Zulke programma's stellen deze vrijheden
 22. beschikbaar voor alle leden van onze digitale samenleving.
 23. </p>
 24. <p>
 25. Het werk van de FSFE wordt mogelijk gemaakt door vele
 26. individuele bijdragen, in het bijzonder aan de
 27. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship van FSFE</a>.
 28. U kan een bijdrage leveren door
 29. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">nu lid worden</a>,
 30. en door anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.
 31. </p>
 32. </body>
 33. <text id="news">Laatste nieuws</text>
 34. <text id="events">Aankomende evenementen</text>
 35. <text id="more">Lees meer...</text>
 36. <text id="morenews">Meer nieuws</text>
 37. <text id="moreevents">Meer evenementen</text>
 38. </html>
 39. <!--
 40. Local Variables: ***
 41. mode: xml ***
 42. End: ***
 43. -->