Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

39 lines
1.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <h2 class="tagline">Fri som i frihet</h2>
 9. <p>Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell, og i enkelte land
 10. veldedig, organisasjon tilegnet <a href="/documents/freesoftware.html">fri
 11. programvare</a>. FSFE mener at frihetene til å bruke, studere, dele og
 12. forbedre programvare er kritiske for å oppnå likeverdig deltagelse i
 13. informasjonsalderen. Vi arbeider for å skape forståelse og støtte for
 14. programvarefrihet innen politikk, juss, og samfunnet ellers. Vi fremmer også
 15. utvikling, som for eksempel av GNU/Linux-operativsystemet, som gir disse
 16. frihetene til alle deltagere i det digitale samfunnet.</p>
 17. <p>FSFEs arbeide er gjort mulig takket være mange individuelle bidrag, særlig
 18. til <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship of FSFE</a>. Én måte å
 19. bidra på er å <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">bli medlem nå</a>,
 20. samt å oppfordre andre til å gjøre det samme.</p>
 21. </body>
 22. <text id="news">Siste nytt</text>
 23. <text id="events">Hva skjer?</text>
 24. <text id="more">Les mer</text>
 25. <text id="morenews">Flere nyheter …</text>
 26. <text id="moreevents">Flere begivenheter …</text>
 27. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 28. </html>
 29. <!--
 30. Local Variables: ***
 31. mode: xml ***
 32. End: ***
 33. -->