Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
2.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>ФСФЕ - Европска фондација за слободен софтвер</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center>
 8. <h1>Европска фондација за слободен софтвер</h1>
 9. <h2>„Слободен софтвер за слободно општество“</h2>
 10. </center>
 11. <p>
 12. Добредојдовте на домашната страница на Европската фондација за слободен софтвер. ФСФЕ беше лансирана
 13. на 10 март 2001 година и ги поддржува сите европски аспекти
 14. на <a href="documents/freesoftware.html">слободниот софтвер</a>; особено
 15. <a href="documents/gnuproject.html">проектот ГНУ</a>. Ние активно го поддржуваме
 16. развојот на слободниот софтвер и распространувањето на оперативните системи базирани на ГНУ
 17. како ГНУ/Линукс. Меѓу другото, ние обезбедуваме центар за поддршка на
 18. политичари, адвокати, и новинари се со цел да се обезбеди
 19. правната, политичката и социјалната иднина на слободниот софтвер.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Работата на ФСФЕ е овозможена со многуте индивидуални придонеси,
 23. особено на <a href="http://www.fsfe.org">братството на ФСФЕ</a>.
 24. Еден од начините да придонесете е да се
 25. <a href="http://www.fsfe.org/about/">зачлените веднаш</a>, и да ги поттикнете
 26. и другите да го сторат истото.
 27. </p>
 28. </body>
 29. <text id="news">Вести</text>
 30. <text id="events">Настани</text>
 31. <text id="more">Прочитај повеќе...</text>
 32. <text id="morenews">Повеќе вести...</text>
 33. <text id="moreevents">Повеќе настани...</text>
 34. <translator>Igor Stamatovski (Free Software Macedonia)</translator>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->